Gymnázium Hejčín se stává fakultní školou Právnické fakulty UP

Ve středu 7. 2. 2018 podepsal ředitel školy PhDr. Karel Goš smlouvu mezi Právnickou fakultou UP a GH.

Článek o této významné události najdete v nejbližších dnech v Žurnálu online
https://www.zurnal.upol.cz/

a také na webových stránkách PF UP 
https://www.pf.upol.cz/.