Plánované akce - prosinec 2019

Termín  Aktivita Zodpovídá
2. - 3. 12. Společný projekt II. A8 se žáky 1. stupně ZŠ pro sluchově postižené Olomouc: 2. 12. - 2. až 4. v. h. - prohlídka GOH, divadelní představení II. A8, BUHV1; 3. 12. - celý den II. A8 prohlídka + aktivity v ZŠ pro sluchově postižené Olomouc  Org/PD: Heř
2. 12. Historická exkurze - reprezentační prostory Pražského hradu, II.A6, celý den PD: Let, Ada
2. 12. Bankéři do škol, III.AB6, 8:00 - asi 9:00, 6.B6 PD: Voj
2. 12. Pražský hrad - Dny otevřených dveří, VI. A8, celý den PD: Pry, Chrj
3. 12. Konference Moudrý překlad; 8:00 – 17:00 Org: Petr
3. 12. Seminář Finanční gramotnost: 5. - 6. v. h.  PSVS 31(Ond), PSVS 32 (Kal), 4.B, 7. - 8. v. h. MSVS 41 (Mas), 8.A8  Org: Ond/ PD: Ond, Kal, Mas
4. 12. Soutěž Brloh, doprovod žáků, Brno, celý den                     PD: Kost
4. 12. Program k psychologii osobnosti „Studenti mezi hroby“, PSVS 11, 3.- 4. v. h. Org/PD: Ond
4. 12. Slavnostní rozsvícení hejčínského vánočního stromu - pro městskou část Hejčín, účastníky schůze ČMOS a všechny ostatní. Hudební program (Pěvecký sbor GH+ Hejčíňan) a občerstvení zajištěno Org: KMČ Hejčín, Doh, Stám
4. 12. Finále a turnaj jednotlivců v bowlingu, Olomouc, 8:00 – 14:00 PD: Chrj
5. 12. DVPP, Obnovitelné zdroje - náměty pro interdisciplinární výuku, PřF UP Olomouc, 9:00 – 13:00          Urb
5. 12. Seminář Finanční gramotnost: 5. - 6. v. h.  MSVS 21(Ond), 3.B, 7. - 8. v. h. PSVS 21 (Kal), PSVS 22 (Ond), 4.B  Org: Ond/PD: Ond, Kal
5. 12. Reading lesson in Oxford bookshop, II.B, 7. - 8. v. h.      PD: Navl
6. 12. Zábavná chemie: přednáška pro studenty. 1.-2. v.h. I.A, III.B6 a 3.-4. v.h. I.B, V.A8, BUCH  Org: PKBiCh, PD: Kost, Bra, Mar
7. 12. DOD !!!  
7. 12. Soutěž First Lego League - dva týmy z kroužku LEGO robotiky, PřF UP, 8:00 - 16:00  PD: Kva
9. 12. Program k sociologii urbanismu, MSVS 31, 5.- 6. v. h.  Org/PD: Ond
10. 12. Okresní kolo ve florbalu chlapců ZŠ, Olomouc, 8:00 – 15:00 PD: Dan
10. 12. KK ZŠ a NG ve stolním tenise starších žákyň, Přerov, celý den PD: Abr
11. 12. Soutěž v německém jazyce, 14:15, AUJ3, 8.A8 Org: Fuka, Zaj, Ves, Dub
11. 12. Prezentace Armády ČR, IV.ABC, BUHV1, 10:00 - 11:30   Org: Bla/PD: Mas, Slád
12. 12. Pravěk na Olomoucku, III.B6, 5. - 6. v. h. PD: Men, Nez
12. 12. Krajské kolo v házené dívek SŠ, G Čajkovského, celý den PD: Abr
13. 12. Seminář Využívání písní ve výuce anglického jazyka (DVPP – Šablony II), Olomouc, 9:30–16:30   Such
13. 12. Exkurze pro učitele v JE Dukovany, celý den  Kva
13. 12. Okresní kolo ve šplhu v kategorii SŠ, GOH, 8:00 – 14:00  Org/PD: Dos
13. 12. Nebojme se myslet (filosofická soutěž), 9:45 – 15:00, FF UPOl  PD: Kal
17. 12. Program „Latinské nápisy v Olomouci I“,  MLAT 41, 7.- 8. v. h.  Org/PD: Ond
18. 12. Seminář k volbě PVP (1. v. h. VI.A8, IV.A6, IV.B6, 2. v. h. II.A, II.B, II.C ), BUHV1, 8.00 - 9.45 Org. Krá, PD: vyuč. přísl. hod.
18. 12. Jeden den s fyzikou, I.A6, I.B6, III.B8, PřF UP, celý den  PD: Kva, Petr, ?
18. 12. Beseda o německé literatuře pro mládež v knihovně (KMO), III.A8, (jen skupina N), 1. – 2. v. h., návrat na 3. v. h.,  PD: Dub
19. 12. Seminář k volbě PVP  (1. v. h. VII.B8, V.A6, V.B6, 2. v. h. VII.A8, III.A, III.B), BUHV1, 8.00 - 9.45 Org. Krá, PD: vyuč. přísl. hod.
19. 12. Hudebně-divadelní den, I.AB8, II.A8, 8:55 – 11:40, BUHV1  Org: Heř, Lek
19. 12. Pevnost poznání - Průřez nabízenými optickými programy, MSPh, 10:00 - 13:30      PD: Strá
19. 12. Návštěva teologické knihovny, MSVS 21, 5.- 6. v. h.  Org/PD: Ond
20. 12. Vánoční besídky ve třídách, 8:00 – 10:00  
20. 12. Vánoční aukce od 10:00  
20. 12. Volno bez náhrady mzdy Krčo
23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny