ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ÚSPĚCH V TALENTU OLOMOUCKÉHO KRAJE

V úterý 22. 10. 2019 se konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Talent Olomouckého kraje 2019, která je oceněním nejlepších žáků, studentů, škol a školských zařízení, kteří dosáhli mimořádných výsledků v mezinárodních, ústředních či krajských kolech soutěží a přehlídek. Ocenění se uděluje ve dvou kategoriích: I. kategorie – žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a 1. – 4. ročníků víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků ZUŠ. II. kategorie – žáci středních škol a 5. – 8. ročníků víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků ZUŠ. V I. a II. kategorii se uděluje ocenění v pěti oborech: humanitním, přírodovědném, technickém a dovednostním, uměleckém a sportovním. V celkovém hodnocení škol Gymnázium, Olomouc - Hejčín získalo 1. místo v přírodovědném oboru a 3. místo v uměleckém oboru. Na tomto pěkném výsledku se podíleli naši žáci: v I. kategorii L. Černošková, R. Drahanská – 4. místo, A. Lejsková – 5. místo v humanitním oboru, O. Skácel – 5. místo v přírodovědném oboru. Největším úspěchem a rekordem v historii této soutěže je dvojnásobné absolutní vítězství J. Flajšara, který zvítězil v humanitním oboru (anglický jazyk) a v přírodovědném oboru (astronomie). V II. Kategorii J. Schneider – 5. místo v humanitním oboru, J. Jelínek – 1. místo v přírodovědném oboru, J. Tříska – 4. místo ve sportovním oboru, E. Tkadlčíková – 2. místo v uměleckém oboru. Oceněným žákům  blahopřejeme a děkujeme všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě žáků do soutěží.