INFORMACE K VÝUCE

Informace žákům a zákonným zástupcům ke studiu:

Vážení žáci našeho gymnázia,

na základě mimořádného opatření týkajícího se uzavření škol Vás informuji o zabezpečení vzdělávání po dobu Vašeho pobytu doma:   

 

-        elektronickou cestou Vám budou jednotliví učitelé ve Vašich předmětech průběžně zasílat e-learningové materiály ke studiu,

          zadávat domácí práci, projekty, seminární práce a další informace k probrání učiva a jeho procvičení

-        studiu zasílaných materiálů věnujte řádnou pozornost, neboť plnění domácích úkolů může být využito jako součást hodnocení žáka ve druhém pololetí

-        případné dotazy ohledně zasílaných výukových materiálů směřujte na vyučujícího příslušného předmětu

-        doporučujeme Vám, abyste si den rozplánovali tak, že si v jeho průběhu vyčleníte pravidelný čas, kdy se budete věnovat studiu

-        doporučujeme Vám, abyste sledovali webové stránky školy, na kterých budou zveřejňovány aktuální informace  

 

V této souvislosti si dovoluji požádat zákonné zástupce, aby dohlédli na zodpovědný přístup žáků v distanční formě vzdělávání.

Žákům doporučujeme – dodržujte karanténu! Neshromažďujte se, neboť cílem opatření je zamezení kontaktu více lidí.

 

                                                                                                                                                                         Karel Goš 

                                                                                                                                                                           ředitel školy