Dobrovolné konzultace pro nematuritní ročníky

POKYNY PRO ŽÁKY NEMATURITNÍCH ROČNÍKŮ K DOBROVOLNÝM PREZENČNÍM KONZULTACÍM

 

  1. Vedení školy stanovilo velikost konzultačních skupin na maximálně 15 osob (žáci a učitel) v učebně.
  2. Každý žák musí při své první prezenční účasti na školní akci odevzdat vyplněné a zákonným zástupcem nebo zletilým žákem podepsané Čestné prohlášení.
  3. Žáci budou vybaveni vlastními rouškami (nejméně 2 kusy a sáček) nebo ochrannými štíty.
  4. Po příchodu do školy se žáci nepřezouvají a nepoužívají šatny. Při pohybu ve společných prosto­rách dodržují rozestupy a neshlukují se. Žáci omezí pohyb po budovách školy na minimum a řídí se pokyny pedagogických pracovníků.
  5. V učebnách sedí žáci samostatně v lavicích s dodržením předepsané vzdálenosti mezi sebou a dodr­žují hygienická pravidla.
  6. Pokud je na dobrovolnou konzultaci přihlášeno 5 a více žáků, čas a místo konzultace bude určeno v harmonogramu. Při počtu žáků menším než 5, žáci mohou oslovit vyučující a dohodnout si individuální konzultaci, která nebude zanesena v harmonogramu. Při časové nebo prostorové kolizi mají přednost konzultace s větším počtem žáků.
  7. Konzultace budou probíhat každý den v maximálním rozsahu od 8.00 do 13.30.

 

Harmonogram konzultací

 V Olomouci dne 9. 6. 2020.

PhDr. Karel Goš

 ředitel školy