Informace rodičům a žákům k ukončení druhého pololetí

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k současné situaci související s nestandartním způsobem výuky, si Vás dovoluji tímto způsobem informovat o nejdůležitějších událostech spojených se závěrem školního roku. Vzhledem ke skutečnosti, že ministr školství stanovil termíny písemných maturitních zkoušek a termíny přijímacího řízení, bylo možné sestavit harmonogram konce druhého pololetí na našem gymnáziu:

-          ve dnech 25. – 28. 5. 2020 budou probíhat písemné profilové maturitní zkoušky na anglické sekci 

-          ve dnech 1. – 3. 6. 2020 bude probíhat společná část maturitní zkoušky konaná formou didaktických testů

-          dne 8. 6. 2020 bude probíhat jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělání  

-          dne 9. 6. 2020 bude probíhat jednotná přijímací zkouška pro šestileté a osmileté obory vzdělání

-          10. 6. 2020 bude uzavřena klasifikace za II. pololetí školního roku 2019/2020

-          12. 6. 2020 bude klasifikační porada

-          ve dnech 15. – 19. 6. 2020 budou probíhat ústní maturitní zkoušky maturitních tříd

-          ve dnech 22. – 26. 6. 2020 budou probíhat ústní maturitní zkoušky maturitních tříd

-          dnem předání vysvědčení žákům za II. pololetí školního roku 2019/20 je úterý 30. června 2020.  Způsob předávání se bude odvíjet od aktuální                 epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.   O konkrétním postupu předání vysvědčení, včetně termínu, budete informováni e-mailem.

Žáci školy budou za druhé pololetí školního roku 2019/2020 klasifikováni na základě materiálu „Postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků Gymnázia, Olomouc - Hejčín ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020“, který je k dispozici na webových stránkách školy a vychází z Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodiky MŠMT.

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že s ohledem na epidemiologickou situaci nebude možné realizovat standardní rodičovské schůzky, osloví Vás třídní učitelé s nabídkou online třídních schůzek, které by měly proběhnout v týdnu od 25. do 28. 5. 2020.  

Výuka na škole bude pokračovat i po uzavření klasifikace a zaměříme se na opakování, upevňování znalostí a individuální konzultace, kdy se žáci budou moci obracet na pedagogy s dotazy týkajícími se probraného učiva. Dále bychom se rádi zaměřili na práci s třídními kolektivy a upevňování sociálních vazeb.

V případě, že dojde s ohledem na epidemiologickou situaci k dalšímu uvolňování přístupu žáků do školy, budeme Vás včas informovat o dalším postupu ze strany školy. 

Vážení rodiče, milí žáci,

jsme si vědomi, že vzniklá situace na Vás klade zvýšené nároky a proto mi dovolte, abych Vám moc poděkoval za Váš vstřícný přístup, Vaši podporu a pochopení po celou dobu distanční výuky. 

S pozdravem

PhDr. Karel Goš

ředitel školy