Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení

Ředitel Gymnázia, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 do těchto oborů vzdělání:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) – pro žáky po úspěšném absolvování 9. třídy ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií;                                                                                                            počet přijímaných žáků: 56

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté česko-anglické vzdělávání) – pro žáky po úspěšném absolvování 7. třídy ZŠ a odpovídajícího ročníku                                                                              víceletých gymnázií; počet přijímaných žáků: 56

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) – pro žáky po úspěšném absolvování 5. třídy ZŠ; počet přijímaných žáků: 56

Kritéria přijímacího řízení

79-41-K/41 Gymnázium                                            79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium                                            79-41-K/81 Gymnázium

Více informace najdete na stránce https://www.gytool.cz/zajemci-o-studium/informace-prijimaci-zkousky