TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1. ROČNÍKŮ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Učebna BUHV1 (č. dveří B215, učebna je umístěna na spojovací chodbě mezi budovou na ulici Tomkova a novější budovou Anglické sekce) 

Harmonogram:

  • Pro obor vzdělání 7941K81 (žáci nastupují po 5. třídě ZŠ) schůzka začíná v 15:30
  • Pro obor vzdělání 7943K61 (žáci nastupují po 7. třídě ZŠ) schůzka začíná v 16:00
  • Pro obor vzdělání 7941K41 (žáci nastupují po 9. třídě ZŠ) schůzka začíná v 16:30

 

Rozdělení žáků do tříd bude zveřejněno na stránkách školy, popř. bude k dispozici na schůzce. Na stránkách školy bude rozdělení zveřejněno pomocí evidenčních čísel z přijímacích zkoušek z důvodu GPDR.

Vzhledem k dodržování protiepidemických opatření proti onemocnění COVID-19 prosíme, aby se za uchazeče dostavil nejvýše jeden zákonný zástupce, který bude mít čestné prohlášení o  negativním testu, o dokončeném očkování popř. aplikaci alespoň první dávky u dvousložkové vakcíny nebo doklad o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech pro případ kontroly pracovníků KHS a jiných pověřených institucí.

Na schůzce se setkáte s vedením školy, třídním učitelem Vašeho syna/dcery, získáte potřebné informace pro hladký a pohodový nástup na naši školu, dále budete moci předat vyplněnou žádost o vydání průkazu ISIC, fotografii průkazového formátu (na zadní straně bude uvedeno jméno žáka hůlkovým písmem a třída)  a budete moci zaplatit poplatek 290 Kč. Škola hromadně vyřídí s vydavatelem karet ISIC vydání karet ISIC tak, aby žák první školní den obdržel kartu od třídního učitele.

Těšíme se na setkání s Vámi a děkujeme Vám za pochopení a akceptování přítomnosti nejvýše jednoho zákonného zástupce každého žáka.

V případě dotazů se obracejte na e-mail pohanel@gytool.cz , popř.  telefonicky na +420585711109.