ROZMÍSTĚNÍ TŘÍD V UČEBNÁCH PŘI TESTOVÁNÍ

ŽÁDÁME ŽÁKY, ABY BYLI PŘÍTOMNI V UČEBNÁCH NEJPOZDĚJI 7:40. DĚKUJEME.