ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

FENOMENÁLNÍ ÚSPĚCH ŽÁKŮ GYMNÁZIA, OLOMOUC-HEJČÍN

Téměř sedmdesát studentů si v pondělí 11. října převzalo ocenění Talent Olomouckého kraje. Letos se odehrál už šestnáctý ročník akce, jejímž účelem je podpora nadaných žáků základní a středních škol i gymnázií.

„Je skvělý pocit vidět, kolik mladých a nadějných lidí v Olomouckém kraji žije. A to je jenom špička ledovce. Přeji všem, aby se jim v tom, co je baví a co dělají rádi, nadále vedlo. A také přeji pedagogům a školám, aby se jim dařilo objevovat další talenty z řad žáků a studentů a podporovat je v jejich úsilí,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Talent roku se vyhlašuje v pěti kategoriích – humanitní, přírodovědné, technické a dovednostní, sportovní a umělecké. Oceňují se také nejúspěšnější školy a pedagogové, kteří jsou odbornými garanty jednotlivých soutěží. Letos jich bylo 12. Hejtmanství mezi nejlepší talenty a vynikající vzdělávací zařízení rozdělilo dary za 350 tisíc korun.

Mezi nejvýraznější účastníky letošního ročníku patřil Jan Flajšar z Gymnázia, Olomouc-Hejčín. Ten uspěl jak v humanitním, tak i v přírodovědném oboru. V astronomii dokonce obdržel zlatou mezinárodní medaili.

„Gratuluji všem oceněným k jejich úspěchu. A blahopřeji také školám a pedagogům, kteří svojí prací k vyniknutí mladých talentů rovněž přispěli,“ dodal Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Podpora školství ze strany Olomouckého kraje má mnohem více podob. Například na stipendia budoucích řemeslníků uvolnil kraj více než osm miliónů korun. Další peníze směřují třeba do programu na podporu práce s mládeží.

Zdroj: Olomoucký kraj

Za naši školu byli oceněni (v abecedním pořadí):

• Flajšar Jan – 1. místo v humatním oboru

• Flajšar Jan – 1. místo v přírodovědném oboru

• Hampl Jan – 2. místo v humanitním oboru

• Havlíková Tereza – 5. místo v přírodovědném oboru

• Hockaday Marie Hana – 5. místo ve sportovním oboru

• Janošík Lukáš – 1. místo v technickém oboru

• Kubíčková Eva – 3. místo ve sportovním oboru

• Rudorfer Martin – 2. místo ve sportovním oboru

• Skýpala Daniel – 4. místo v přírodovědném oboru

• Stolín Filip – 5. místo ve sportovním oboru

• Tkadlčíková Eliška – 1. místo v uměleckém oboru

Děkujeme žákům za vynikající reprezentaci školy.