ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 v souladu s § 60 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 do těchto oborů vzdělání:

79-41-K/41 Gymnázium – čtyřleté studium, počet přijímaných žáků – 56 (2 třídy)

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium – šestileté česko-anglické studium, počet přijímaných žáků – 56 (2 třídy)

79-41-K/81 Gymnázium – osmileté studium, počet přijímaných žáků – 56 (2 třídy)

Uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky vytvářené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Cermat). 

Bližší informace najdete na našich webových stránkách, nebo na stránkách Cermatu.