ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY - II. KOLO

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI GYMNÁZIU, OLOMOUC - HEJČÍN, TOMKOVA 45 – II. kolo

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších změn, a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Radou Olomouckého kraje, ve znění pozdějších změn, II. kolo doplňujících voleb člena školské rady při Gymnáziu, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky.

V rámci doplňujících voleb je třeba zvolit jednoho kandidáta z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy. Nový člen školské rady je volen na zbývající část volebního období 2021-2024.

II. kolo voleb do školské rady se bude konat

úterý 3. října 2023 od 16:00 do 18:00 a ve středu 4. října 2023 od 7:00 do 8:00 ve vestibulu budovy A školy.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 

Seznam kandidátů na člena školské rady:

Číslo kandidáta

Jméno a příjmení kandidáta

Povolání

Poznámka

1.

Michal Bartoň

předseda správní rady

zákonný zástupce žáka třídy I.B8

 

2.

Beatrice Mohelníková Duchoňová

zástupce přednosty pro výuku, vědu a výzkum

zákonná zástupkyně žáka třídy II.A8

 

3.

Lenka Štrbáňová

konzultant, analytik ERP

zákonná zástupkyně žáka třídy II.A8

 

Způsob hlasování:

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním vhozením hlasovacího lístku do volební schránky. Hlasovací lístky obdrží oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy) před volbou v den voleb v místě konání volby, tj. ve vestibulu školy nebo v kanceláři školy.

Upozorňujeme voliče, že mají před vydáním volebního lístku povinnost prokázat svou totožnost předložením občanského průkazu, příp. cestovního pasu.

Výsledky voleb:

Výsledky voleb budou zveřejněny v pátek 6. října 2023 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Volební komise:

Ředitel školy jmenoval jednotlivě členy volební komise:

  • Ing. Andrea Štouračová (předseda)
  • RNDr. Karel Pohaněl
  • Miroslava Tonnerová

 

V Olomouci dne 26. 9. 2023

PhDr. Karel Goš

ředitel školy