ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY - II. KOLO

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI GYMNÁZIU, OLOMOUC - HEJČÍN, TOMKOVA 45 – II. kolo

Ředitel školy vyhlásil v souladu s ustanovením § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších změn, a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Radou Olomouckého kraje, ve znění pozdějších změn, II. kolo doplňujících voleb člena školské rady při Gymnáziu, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky.

V rámci doplňujících voleb je třeba zvolit jednoho kandidáta z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy. Nový člen školské rady je volen na zbývající část volebního období 2021-2024.

Název školy

Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45

Datum zveřejnění informací o konání voleb

26. září 2023

Datum zveřejnění seznamu kandidátů

26. září 2023

Datum konání voleb

3. října 2023 od 16:00 do 18:00 a

4. října 2023 od 7:00 do 8:00 

Počet oprávněných voličů

969

Počet zúčastněných voličů

30 (3,1 %)

V souladu s čl. 16 odst. 4 Volebního řádu pro konání voleb do školských rad vydaného Radou Olomouckého kraje, ve znění pozdějších změn, je za platné možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob. Vzhledem ke skutečnosti, že voleb se zúčastnilo 3,1 % oprávněných voličů a v souladu s výše uvedeným jsou volby člena Školské rady při Gymnáziu, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky NEPLATNÉ.

V souladu s čl. 16 odst. 8 Volebního řádu pro konání voleb do školských rad vydaného Radou Olomouckého kraje, ve znění pozdějších změn, nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje členy školské rady ředitel školy. Na základě výše uvedeného jmenoval ředitel školy nového člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy pana Michala Bartoně.

Volební komise pracovala ve složení:

  • Ing. Andrea Štouračová (předseda)
  • RNDr. Karel Pohaněl
  • Miroslava Tonnerová

 

V Olomouci dne 6. 10. 2023

 

Ing. Andrea Štouračová

předsedkyně volební komise