ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

HEJČÍNSKÝ GAUDEAMUS

V pátek 15. září se v prostorách našeho gymnázia již tradičně konal Hejčínský Gaudeamus, který pro maturanty pořádá Asociace absolventů školy ve spolupráci se Školním poradenským pracovištěm.  Jeho cílem je maturantům předat prostřednictvím bývalých studentů gymnázia cenné informace z oborů, o něž by budoucí vysokoškolští studenti mohli mít zájem. 

V úvodu se letošní maturanti dozvěděli, jak postupovat při výběru vysoké školy, na co si dát pozor při přijímacím řízení nebo jak správně podat přihlášku. Program dále pokračoval jednotlivými prezentacemi absolventů, které proběhly paralelně ve čtyřech časových blocích a šesti učebnách. V nabídce nechyběly tradiční obory jako medicína, ekonomie, IT, architektura nebo technika. Maturanti se letos mohli těšit i na představení menších oborů jakými jsou muzikologie, sociální antropologie, lesnictví, FAMU, environmentální studia, čínská filologie či radiologická asistence. V rámci každé prezentace byl věnován prostor i otázkám a diskuzi.

Studenti, kteří navštívili letošní Hejčínský Gaudeamus, si odnesli užitečné informace a kontakty na své starší kolegy, a získali tak skvělý odrazový můstek pro své další studium.