ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY II. KOLO

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU II. KOLA VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI GYMNÁZIU, OLOMOUC – HEJČÍN, TOMKOVA 45

VOLBA ČLENŮ ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NEZLETILÝCH ŽÁKŮ A ZLETILÉ ŽÁKY

Ředitel školy vyhlásil v souladu s ustanovením § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších změn, a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Radou Olomouckého kraje, volby členů školské rady při Gymnáziu, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky.

V rámci voleb se volí tři kandidáti z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy.

Název školy

Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45

Datum zveřejnění informací o konání voleb

22. května 2024

Datum zveřejnění seznamu kandidátů

22. května 2024

Datum konání voleb

7. června 2024 od 8:00 do 10. června 2024 do 12:00 

Počet oprávněných voličů

823

Počet zúčastněných voličů

93 (11,30 %)

V souladu s čl. 17 odst. 4 Volebního řádu pro konání voleb do školských rad vydaného Radou Olomouckého kraje je za platné možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna třetina oprávněných osob. Vzhledem ke skutečnosti, že voleb se zúčastnilo 11,30 % oprávněných voličů a v souladu s výše uvedeným jsou volby členů Školské rady při Gymnáziu, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky NEPLATNÉ.

V souladu s čl. 17 odst. 8 Volebního řádu pro konání voleb do školských rad vydaného Radou Olomouckého kraje nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje členy školské rady ředitel školy. Na základě výše uvedeného jmenoval ředitel školy nové členy školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy.

Volební komise pracovala ve složení:

  • Ing. Andrea Štouračová (předseda)
  • RNDr. Karel Pohaněl
  • Michal Horna
  • Petra Spurná
  • Mgr. Silvie Čanková

V Olomouci dne 11. 6. 2024                                                                         PhDr. Karel Goš, v. r.

                                                                                                                      ředitel školy