ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

79-41-K/41 - Gymnázium

 • Gymnázium čtyřleté je určeno pro absolventy 9. tříd ZŠ (případně kvart osmiletých gymnázií a sekund šestiletých gymnázií). V ročníku bývají otevřeny zpravidla 3 paralelní třídy.
 • Všechny paralelní třídy jsou postaveny na bázi všeobecného zaměření s profilací. Záměrně nenabízíme předem profilované vzdělávací obory (např. zaměření na živé jazyky, humanitní, přírodovědné apod.). Proč? Po ukončení přijímacího řízení není reálné předpokládat, že například přesně 30 uchazečů bude chtít živé jazyky, 30 uchazečů humanitní zaměření a 30 uchazečů přírodovědné zaměření. Nebudeme slibovat něco, co nemůžeme spolehlivě splnit. Prohlédněte si bedlivě nabízený učební plán a nepřehlédnete, že nabízí jak nadstandardní počet hodin živých jazyků, tak dostatek hodin pro přírodovědné předměty.
 • Gymnaziální výuka je postavena na třech pilířích:
  • znalost českého jazyka a literatury - kde jinde by měl být kultivován mateřský jazyk než na gymnáziu?
  • bezvadná znalost dvou cizích jazyků - všichni absolventi gymnázia se musí bezvadně domluvit anglicky a dalším cizím jazykem, protože krásným českým jazykem nevládne ve světě příliš mnoho lidí ...
  • dobrá znalost matematiky - matematika není jen počítání, matematika je také způsob uvažování (systematičnost myšlení, hierarchizace hodnot, predikce strategie řešení atp. ...)
 • Český jazyk, cizí jazyky a matematiku doplňují v učebních plánech další předměty, přírodovědné i humanitní. Nechceme jít cestou přísné specializace tím, že bychom například vyřadili v posledních ročnících studia přírodovědné předměty a žáci se zaměřili pouze na humanitní předměty či naopak. Proč? Řada žáků během studia "zraje", mění svoji profilaci. Žákovi ponecháváme možnost definitivní profilace až při volbě vysoké školy. Zaměření žáka respektují učitelé individuálním přístupem. Například vědí, že každý žák nemůže být vynikajícím matematikem a fyzikem, ale každý absolvent gymnázia by měl rozlišit podstatu pečení v mikrovlnné troubě od pečení v troubě kachlového sporáku.
 • V posledních dvou ročnících je možno profilaci rozvinout volbou volitelných předmětů ze široké nabídky. Ve 3. ročníku je to 6 hodin týdně, ve 4. ročníku 8 hodin týdně. Volitelné předměty si žák volí podle své předpokládané profesionální orientace. Přitom nezáleží na tom, do které třídy je kmenově zařazen. Paralelní třídy jsou "promíchány" i mezi čtyřletým, osmiletým a šestiletým studiem. Tím se dosáhne pro žáky neuvěřitelné variability volby volitelných předmětů. To je jedna z výhod velké školy. Víceméně každý žák si vybere trojici či čtveřici volitelných předmětů podle "svého gusta". Podrobné informace naleznete v odkazu http://www.gytool.cz/studijni-informace/?s=volitelne-predmety.
 • Pro ilustraci stavby učebních plánů si prohlédněte rozvrhy stávajících tříd.
 • Jazyková výuka je postavena na modelu dvou cizích jazyků, které jsou vyučovány již od prvního ročníku.
 • Prvním cizím jazykem je anglický jazyk, který má v učebním plánu mimořádně vysoké počty hodin (5, 5, 4, 4). V ročnících s dotací 5 hodin týdně (1. a 2. ročník) vyučuje první 4 hodiny český vyučující a 5. hodinu rodilý mluvčí (zpravidla britský či americký lektor).
 • Druhý cizí jazyk si žák podle zájmu vybere z nabídky: německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. Jazykovou výuku lze doplnit o další jazyky v rámci zájmových kroužků.
 • V rámci výše uvedených volitelných předmětů si může žák ve 3. a 4. ročníku volit konverzace z příslušných cizích jazyků a tím rozšířit výuku jazyka ze 4 na 6 hodin týdně (případně ze 3 na 5 hodin týdně). Konverzace vyučují zpravidla rodilí mluvčí.

Od 1. 9. 2019 platí pro první ročníky nový učební plán. Detalnější informace jsou k dispozici v dokumentu Dodatek č. 3 č. j. GYTO 3629/2019 Úprava učebního plánu  II  pro obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium (osmileté gymnázium) a 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté gymnázium) pro Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc, který je k dispozici na stránkách školy v sekci Dokumenty.