ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Šestileté dvojjazyčné gymnázium

  • 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium - nový obor zavedený 1. 9. 2016 na základě nového RVP Dvojjazyčné gymnázium
  • Gymnázium šestileté dvojjazyčné je určeno pro absolventy 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V ročníku bývají otevřeny 2 paralelní třídy.
  • V prvních dvou ročnících probíhá intenzívní výuka anglického jazyka, na vyšším stupni gymnázia se šest předmětů (M, F, Ch, Bi, Z, D) vyučuje pouze v anglickém jazyce. Na výuce se společně podílejí čeští, britští a američtí vyučující.
  • posledních dvou ročnících je možno profilaci rozvinout volbou volitelných předmětů ze široké nabídky. V 5. ročníku (kvinta) je to 6 hodin týdně, v 6. ročníku (sexta) 8 hodin týdně. Volitelné předměty si žák volí podle své předpokládané profesionální orientace. Přitom nezáleží na tom, do které třídy je kmenově zařazen. Paralelní třídy jsou "promíchány" i mezi čtyřletým, osmiletým a šestiletým studiem. Tím se dosáhne pro žáky neuvěřitelné variability volby volitelných předmětů. To je jedna z výhod velké školy. Víceméně každý žák si vybere trojici či čtveřici volitelných předmětů podle "svého gusta". Podrobné informace naleznete v odkazu http://www.gytool.cz/studijni-informace/?s=volitelne-predmety.        

  • Jazyková výuka je doplněna druhým cizím jazykem, který si žák podle zájmu vybere z nabídky: německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. Jazykovou výuku lze doplnit o další jazyky v rámci zájmových kroužků. V rámci uvedených volitelných předmětů si může žát volit také konverzace z příslušných cizích jazyků. Konverzace vyučují zpravidla rodilí mluvčí.
  • Po ukončení 6. ročníku skládají studenti maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, z anglického jazyka a ze dvou volitelných předmětů, z nichž alespoň jeden byl vyučován v angličtině.   
  • Výborná znalost anglického jazyka absolventů, včetně odborné terminologie, je významným předpokladem pro jejich další profesionální růst.
  • Další podrobné a aktuální informace najdete na odkazu "předmětová komise anglického jazyka - šestileté studium", v sekci dokumenty: https://www.gytool.cz/o-skole/skolni-vzdelavaci-program.