Školská rada

Členové školské rady

 

Členové školské rady navržení ředitelem školy ke jmenování zřizovatelem:

MUDr. Ivo Mareš, MBA – lékař

Email: ivo.mares@zzsol.cz

 

Mgr. Jiří Zemánek – 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Email: j.zemanek@kr-olomoucky.cz

Ing. Jan Zahradníček – 2. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Email: j.zahradnicek@kr-olomoucky.cz

 

Členové školské rady zvolení z řad pedagogického sboru:

Mgr. Jan Dvorský – učitel Gymnázia Olomouc – Hejčín

Email:dvorsky@gytool.cz

 

Mgr. Jiří Kvapil - učitel Gymnázia Olomouc – Hejčín

Email: kvapil@gytool.cz

 

Ing., Mgr. Hana Vacková - učitel Gymnázia Olomouc – Hejčín

Email: vackova@gytool.cz

 

Členové školské rady zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

Nikola Bartková – zletilá žákyně ze třídy VII. B8

Email: nebartkova@seznam.cz

 

MUDr. David Coufal – lékař

Email: d.coufal@atlas.cz

 

MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. – lékař

Email: radovan.pilka@fnol.cz