ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Studentská rada

STUDENTSKÁ RADA

STRUČNĚ O SR

Studentská rada je nezávislým, samosprávným a plně demokratickým orgánem při Gymnáziu v Olomouci – Hejčíně.

Naším hlavním cílem je, aby se studenti na škole cítili co nejlépe, mohli se účastnit nejrůznějších akcí, mohli se dále rozvíjet a v neposlední řadě, aby byl vyslyšen jejich názor.

Zástupci jednotlivých tříd mohou na pravidelných zasedáních Studentské rady vyslovit svůj názor či výtku k dění na škole a zároveň jsou plně informováni o nejaktuálnějších tématech, problémech a akcích.

Předseda Studentské rady pravidelně komunikuje nejen s vedením školy, ale i s vyučujícími a metodičkou prevence, takže je zaručeno, že se názory a výtky studentů dostanou k těm nejpovolanějším.

Studentská rada pořádá své vlastní aktivity, které propojují nejrůznější témata tak, aby si každý v určité akci, projektu či přednášce našel to své.

TÝM STUDENTSKÉ RADY

Předseda: Daniel Svoboda

Místopředseda: Adam Čecháček

Místopředsedkyně: Anežka Procházková

KONTAKTY

predsedasr@gmail.com

www.facebook.com/hejcinsr