ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úřední deska

Informace o přijímacím řízení pro vzdělávání

ve školním roce 2022/2023

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 do těchto oborů vzdělání:

  • 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) – počet přijímaných žáků 56
  • 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté) – česko-anglické vzdělávání – počet přijímaných žáků 56
  • 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) – počet přijímaných žáků 56

Pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku budou distribuovány pomocí poskytovatele poštovních služeb na adresu, která byla uvedena v podané přihlášce ke studiu nejpozději 14 dní před termínem konání jednotné přijímací zkoušky.

 

Vyvěšeno dne 31. 1. 2022, aktualizováno dne 9. 3. 2022.