Úřední deska

Informace o přijímacím řízení pro vzdělávání ve školním roce 2020/2021

naleznete na stránce 

https://www.gytool.cz/zajemci-o-studium/informace-prijimaci-zkousky

Pro vzdělávání ve školním roce 2020/2021 bude škola přijímat:

1) čtyřletý obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium (2 třídy; 56 žáků) - kritéria

2) šestiletý obor vzdělání  79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (3 třídy; 84 žáků) - kritéria

3) osmiletý obor vzdělání  79-41-K/81 Gymnázium - (1 třída; 30 žáků) - kritéria