ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úřední deska

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 v souladu s § 59 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 do těchto oborů vzdělání:

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) – pro žáky po úspěšném absolvování 5. třídy ZŠ

Počet přijímaných žáků: 56

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium – česko-anglické šestileté vzdělávání – pro žáky po úspěšném absolvování 7. třídy ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií

Počet přijímaných žáků: 56

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) – pro žáky po úspěšném absolvování 9. třídy ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií

Počet přijímaných žáků: 56

Kritéria pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 pro jednotlivé obory vzdělání

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté) – česko-anglické vzdělávání 

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

 

Více informací najdete na těchto stránkách.