Úřední deska
Za základě podaných zápisových lístků, po zohlednění odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí byly provedeny změny rozhodnutí nepřijatých uchazečů a aktualizována pořadí uchazečů všech oborů vzdělání:

7941K41

7943K61

7941K81