ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

 Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 

UČITEL/KA MATEMATIKA – FYZIKA - IVT

Úvazek: 1,0 (40 hodin týdně), možno dohodnout i částečný úvazek

Pracovní poměr: od 1. 9. 2023 na dobu určitou 12 měsíců s možností prodloužení

Požadujeme:

 • Odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu
 • Ochotu zapojit se do rozšiřujících aktivit školy
 • Komunikativnost
 • Iniciativu
 • Znalost anglického jazyka a schopnost vyučovat v anglickém jazyce výhodou

Nabízíme:

 • Zaměstnanecké benefity
 • Práce s talentovanými žáky školy
 • Možnost dalšího vzdělávání při rozvoji kompetencí
 • Kvalitní pracovní zázemí
 • Možnost zapojení se do realizace projektů, mezinárodních studentských výměn.

Platové zařazení: 12. platová třída podle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Zájemci o pracovní pozici zašlou motivační dopis, strukturovaný životopis a doklad o splnění odborné kvalifikace do 24. 3. 2023 na adresu cankova@gytool.cz.


SAMOSTATNÝ KUCHAŘ/KUCHAŘKA PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici samostatný kuchař/kuchařka

Úvazek: 1,00

Pracovní poměr: na dobu určitou 12 měsíců s možností dalšího prodloužení

Nástup: podle dohody

Náplň práce:

 • Odpovídá za dodržování předepsaných technologických postupů a dávek potravin podle materiálních spotřebních norem, za kvalitu vyrobených pokrmů, za jakost, chutnost a zdravotní nezávadnost pokrmů a za dodržování předpisů týkajících se školního stravování a bezpečnosti práce.

 • Zajišťuje obsluhu veškerých elektrických a parních strojů a zařízení ve školní jídelně a odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů a správné hospodaření s energií a se svěřenými osobními pomůckami a materiálem.

 • Spolu s ostatními pracovníky školní jídelny odpovídá za čistotu provozního zařízení, nádobí a výrobních místností.

 • Odpovídá za správné podávání a rozdělování pokrmů při expedici do termosů a várnic.

 • Odpovídá za výdej veškeré stravy, při které dbá o úpravné podání a správné rozdělování pokrmů včetně dodržení hygieny při likvidaci zbytků jídel a potravin.

 • Odpovídá za dodržování HACCP.

 • Podle pokynů hlavního kuchaře odpovídá za svěřený úsek, řídí práci pracovníků na tomto úseku a plní další úkoly uložené hlavním kuchařem nutné pro zajištění plynulého provozu.

 • Pokud nevydává stravu, vykonává dozor na jídelně.

 • Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se vnitřními předpisy organizace.

 • Odpovídá za dodržování vyhlášky MZd č. 602/2006 Sb. a nařízení EU č. 852/2004 platné od 1. 1. 2006 a zásad bezpečnosti při práci na svém pracovišti.

 • Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání.

 • Dále vykonává všechny povinnosti vyplývající ze Zákoníku práce, Pracovního řádu a Vnitřního řádu školní jídelny.

Požadujeme:

 • střední odborné - výuční list

Nabízíme:

 • práci v přátelském kolektivu,
 • možnost dalšího vzdělávání při rozvoji kompetencí, které přímo souvisejí s výkonem pracovní pozice,
 • možnost získání nadtarifních složek platu,
 • kvalitní závodní stravování,
 • příspěvky FKSP,
 • 5 týdnů dovolené.

Pro bližší informace, mzdové zařazení kontaktujte vedoucího stravovacícho areálu: Mgr. Čanková 585 711 113, cankova@gytool.czPetr Pospíšil: 585 711 150, pospisil@gytool.cz


PRACOVNÍK OBCHODNÍHO PROVOZU

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Pracovník obchodního provozu (pomocná síla)

Pracovní poměr: na dobu určitou 12 měsíců s možností dalšího prodloužení

Nástup: podle dohody

Náplň práce:

•         Výkon přípravných prací nutný při přípravě pokrmů, příloh a nápojů (čistí zeleninu, brambory, cibuli atd.).

•         Zajištění mytí všech použitých nástrojů, nádob a pracovních ploch.

•         Zajištění mytí nádobí (bílé i černé), sporáků, varných kotlů, pánví a konvektomatů.

•         Provádění úklidu skladů, provozních a přilehlých místností patřících ke školní jídelně.

•         Zajištění praní a žehlení prádla a utěrek.

•         Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se vnitřními předpisy organizace.

•         Odpovídá za dodržování vyhlášky MZd č. 602/2006 Sb. a nařízení EU č. 852/2004 platné od 1. 1. 2006 a zásad bezpečnosti při práci na 

          svém pracovišti.

Nabízíme:

 • práci v přátelském kolektivu,
 • možnost dalšího vzdělávání při rozvoji kompetencí, které přímo souvisejí s výkonem pracovní pozice,
 • možnost získání nadtarifních složek platu,
 • kvalitní závodní stravování,
 • příspěvky FKSP,
 • 5 týdnů dovolené.

Pro bližší informace, mzdové zařazení kontaktujte personalistku školy: Mgr. Čanková 585 711 113, cankova@gytool.czPetr Pospíšil: 585 711 150, pospisil@gytool.cz