ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Volná místa

Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 hledá

učitele/učitelku fyziky

 • na částečný pracovní úvazek 5 - 8 hodin týdně (úvazek 0,238 - 0,381)
 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup po dobu pracovní neschopnosti zaměstnance
 • vznik pracovního poměru od 15.11. 2022

Pro bližší informace volejte zástupci ředitele: Mgr. Jaroslav Petr, 775 881 432    

Zájemci mohou zaslat strukturovaný životopis na email: cankova@gytool.cz.


Pracovník obchodního provozu

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici Pracovník obchodního provozu (pomocná síla)

Pracovní poměr: na dobu určitou 12 měsíců s možností dalšího prodloužení

Nástup: podle dohody

Náplň práce:

•         Výkon přípravných prací nutný při přípravě pokrmů, příloh a nápojů (čistí zeleninu, brambory, cibuli atd.).

•         Zajištění mytí všech použitých nástrojů, nádob a pracovních ploch.

•         Zajištění mytí nádobí (bílé i černé), sporáků, varných kotlů, pánví a konvektomatů.

•         Provádění úklidu skladů, provozních a přilehlých místností patřících ke školní jídelně.

•         Zajištění praní a žehlení prádla a utěrek.

•         Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se vnitřními předpisy organizace.

•         Odpovídá za dodržování vyhlášky MZd č. 602/2006 Sb. a nařízení EU č. 852/2004 platné od 1. 1. 2006 a zásad bezpečnosti při práci na 

          svém pracovišti.

Nabízíme:

 • práci v přátelském kolektivu,
 • možnost dalšího vzdělávání při rozvoji kompetencí, které přímo souvisejí s výkonem pracovní pozice,
 • možnost získání nadtarifních složek platu,
 • kvalitní závodní stravování,
 • příspěvky FKSP,
 • 5 týdnů dovolené.

Pro bližší informace, mzdové zařazení kontaktujte personalistku školy: Pavla Stejskalová: 585 711 108, stejskalova@gytool.czPetr Pospíšil: 585 711 150, pospisil@gytool.cz


Samostatný kuchař/kuchařka pro školní jídelnu

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici samostatný kuchař/kuchařka

Úvazek: 1,00

Pracovní poměr: na dobu určitou 12 měsíců s možností dalšího prodloužení

Nástup: podle dohody

Náplň práce:

 • Odpovídá za dodržování předepsaných technologických postupů a dávek potravin podle materiálních spotřebních norem, za kvalitu vyrobených pokrmů, za jakost, chutnost a zdravotní nezávadnost pokrmů a za dodržování předpisů týkajících se školního stravování a bezpečnosti práce.

 • Zajišťuje obsluhu veškerých elektrických a parních strojů a zařízení ve školní jídelně a odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů a správné hospodaření s energií a se svěřenými osobními pomůckami a materiálem.

 • Spolu s ostatními pracovníky školní jídelny odpovídá za čistotu provozního zařízení, nádobí a výrobních místností.

 • Odpovídá za správné podávání a rozdělování pokrmů při expedici do termosů a várnic.

 • Odpovídá za výdej veškeré stravy, při které dbá o úpravné podání a správné rozdělování pokrmů včetně dodržení hygieny při likvidaci zbytků jídel a potravin.

 • Odpovídá za dodržování HACCP.

 • Podle pokynů hlavního kuchaře odpovídá za svěřený úsek, řídí práci pracovníků na tomto úseku a plní další úkoly uložené hlavním kuchařem nutné pro zajištění plynulého provozu.

 • Pokud nevydává stravu, vykonává dozor na jídelně.

 • Zaměstnanec je povinen dodržovat a řídit se vnitřními předpisy organizace.

 • Odpovídá za dodržování vyhlášky MZd č. 602/2006 Sb. a nařízení EU č. 852/2004 platné od 1. 1. 2006 a zásad bezpečnosti při práci na svém pracovišti.

 • Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání.

 • Dále vykonává všechny povinnosti vyplývající ze Zákoníku práce, Pracovního řádu a Vnitřního řádu školní jídelny.

Požadujeme:

 • střední odborné - výuční list

Nabízíme:

 • práci v přátelském kolektivu,
 • možnost dalšího vzdělávání při rozvoji kompetencí, které přímo souvisejí s výkonem pracovní pozice,
 • možnost získání nadtarifních složek platu,
 • kvalitní závodní stravování,
 • příspěvky FKSP,
 • 5 týdnů dovolené.

Pro bližší informace, mzdové zařazení kontaktujte vedoucího stravovacícho areálu: Pavla Stejskalová: 585 711 108, stejskalova@gytool.cz; Petr Pospíšil: 585 711 150, pospisil@gytool.cz


Volná místa pro nepedagogické pracovníky:

Všechny pozice jsou obsazeny.