ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Studijní informace

Výuka ve školním roce  2021/2022

ÚVAZKY VYUČUJÍCÍCH

 TŘÍDA 

 VYUČUJÍCÍ  

 POČET HODIN TÝDNĚ 

 I.A8 

 Mgr. Jiří Daniel 

              2 

 I.B8 

 Mgr. Jiří Daniel 

              2 

 II.A8 

 Mgr. Václav Krejčíř 

              2 

 III.A8 

 Mgr. Radomil Juřík 

              2 

 III.B8 

 Mgr. Jana Chromá 

              2 

 IV.A8 

 Mgr. Ivana Polednová 

              2 

 V.A8 

 Mgr. Jana Chromá 

              2 

 V.B8 

 Mgr. Jana Chromá 

              2 

 VI.A8 

 Mgr. Jiří Daniel 

              2 

 VIII.A8 

 Mgr. Radomil Juřík 

              1 

 

TŘÍDA 

 

 VYUČUJÍCÍ 

 

 POČET HODIN TÝDNĚ 

 I.A4 

 Mgr. Kateřina Bundilová 

              2 

 I.B4 

 Mgr. Jana Chromá 

              2 

 II.A4 

 Mgr. Václav Krejčíř 

              2 

 II.B4 

 Mgr. Václav Krejčíř 

              2 

 IV.A4 

 Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. 

              1 

IV.B4 

 Mgr. Jiří Daniel 

              1 

IV.C4 

 Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. 

              1 

 

TŘÍDA 

 

 VYUČUJÍCÍ 

 

 POČET HODIN TÝDNĚ 

 I.A6 

 Mgr. Kateřina Bundilová 

              1 

 I.B6 

 Mgr. Jana Chromá 

              1 

 II.A6 

Mgr. Ivana Polednová 

              2 

 II.B6 

Mgr. Ivana Polednová 

              2 

 II.C6 

Mgr. Ivana Polednová 

              2 

 III.A6 

Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. 

 2 (z toho 1 hod. dělená) 

 III.B6 

 Mgr. Ivana Polednová 

 2 (z toho 1 hod. dělená) 

 IV.A6 

Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. 

              2 

 IV.B6 

 Mgr. Ivana Krčová 

              2 

 VI.A6 

 Mgr. Ivana Polednová 

              2 

 VI.B6 

 Mgr. Ivana Polednová 

              2 

 

PVP 

PSZ31 

 

 

 Mgr. Václav Krejčíř 

             

             

             2 

MSZ21,31 

 Mgr. Jiří Daniel 

              2 + 2 

PSGE031 

Mgr. Lubor Navrátil, Ph.D. 

              2 

MSGE021 

 Mgr. Ivana Polednová 

              2 


                                          

Maturitní témata pro šk.r. 2021/2022 budou aktualizována v průběhu září, uvedená maturitní témata se týkají loňského školního roku

 

Anotace k povinně volitelným předmětům garantovaným Předmětovou komisí zeměpisu                                                      Gymnázia Olomouc - Hejčín

 

GEOGRAPHY SEMINAR - jednoletý povinně volitelný předmět 

Je vyučován v předmaturitním ročníku v anglickém jazyce a je určen žákům všech oborů vzdělávání na našem gymnáziu. Povinně volitelný seminář doplňuje a rozšiřuje výuku předmětu Geography. 

 V jeho hodinách budete pracovat na analýze silných a slabých stránek hlavních světových makroregionů z pohledu jak fyzické geografie - například prevence a řešení přírodních katastrof, tak geografie obyvatelstva, sídel i hospodářské geografie a jejich vlivu na krajinu a kvalitu života. Naučíte se novým dovednostem z oboru kartografie, vytvoříte si vlastní tematickou mapu, obohatíte svou dosavadní slovní zásobu o odbornou terminologii různých geografických témat, zdokonalíte se v komunikačních kompetencích v anglickém jazyce, které vám jistě v průběhu dalšího vysokoškolského studia umožní rychlejší cestu k zahraničním stážím a ulehčí práci s odbornou literaturou v anglickém jazyce.

 

Předmět Geography Seminar - jednoletý povinně volitelný předmět 

Seminář je opět vyučován v jazyce anglickém a je určen žákům maturitního ročníku všech oborů vzdělávání na našem gymnáziu. Obsahová náplň tohoto semináře je primárně zaměřena na intenzivní přípravu studentů pro  profilovou maturitní zkoušku ze zeměpisu v angličtině.

Pokud se rozhodnete pro další studium geografie, studium aplikovaných geografických oborů nebo  máte zájem své dosavadní znalosti rozšířit, potom vám shrnutí a upevnění poznatků ze všech částí studia, které Geography Seminar za použití nejnovějších materiálů nabízí, zajisté pomůže a výrazně přispěje vašemu  spěšnému startu na vysoké škole. Komplexní odborná slovní zásoba a komunikační kompetence v jazyce anglickém jsou nespornou přidanou hodnotou tohoto semináře.

  

Spolu s volitelným předmětem Geography Seminar vám nabízíme  i Seminář ze zeměpisu, který je vyučován v českém jazyce. Můžete zvolit jednu z jazykových verzí, případně obě verze současně, protože Seminář se zeměpisu není pouhým překladem Geography Seminar a jejich náplň se mírně liší.

Podrobnější informace o předmětu poskytnou jejich vyučující.

 

SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU  jednoletý povinně volitelný předmět v předmaturitním ročníku

V předmaturitním ročníku vám nabízíme povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu, který je vyučován v českém jazyce. Doplňuje a rozšiřuje výuku předmětu zeměpis. Je určen pro žáky všech tří typů studia na naší škole a zaměřen na pochopení přírodních jevů ve vzájemných souvislostech a v globálním měřítku (přírodní katastrofy, jejich příčiny, důsledky a možná preventivní opatření). Diskutujeme zde vybraná témata z politické geografie (například ohniska mezinárodního napětí, jejich příčiny, důsledky; aktuální konflikty) a socioekonomické geografie (globalizace a její výhody a nevýhody; globální problémy lidstva jejich příčiny, důsledky a možná řešení). Rozvíjíme také poznatky a dovednosti z kartografie (tvorba map, využití GIS, pokročilá práce s mapami).

SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU  jednoletý povinně volitelný předmět v maturitním ročníku

V maturitním ročníku vám nabízíme povinně volitelný předmět Seminář ze zeměpisu, který je vyučován v českém jazyce. Mohou se do něj zapojit žáci všech tří typů studia na naší škole. Obsahová náplň Semináře ze zeměpisu je zaměřena zejména na intenzivní přípravu k maturitní zkoušce ze zeměpisu.

Spolu s volitelným předmětem Seminář ze zeměpisu vám nabízíme Geography Seminar, který je vyučován v anglickém jazyce. Můžete si zvolit jednu z jazykových verzí, případně obě verze současně. Geography Seminar není pouhým překladem Semináře ze zeměpisu.

Podrobnější informace o předmětu vám poskytnou jejjich vyučující.