ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktivní občanství v globálních souvislostech

Aktivní občanství v globálních souvislostech

Aktivní občanství v globálních souvislostech

Naše škola se od začátku března 2021 zapojila do projektu s názvem Aktivní občanství v globálních souvislostech, ve kterém spolupracujeme s organizací ARPOK, o. p. s.

Tento projekt je zaměřený na práci s globálními tématy a na aktivizaci žáků v naší škole i mimo nia také podporuje spolupráci mezi učiteli a učitelkami i mezipředmětové vazby. Společně budeme do září 2022 absolvovat řadu aktivit a podporovat žáky v týmové práci. Dva pedagogové naší školy povedou žákovský tým, který připraví během projektu dvě akce pro veřejnost.

Žijeme v globální době. Události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Jsme nuceni kriticky přemýšlet nad informacemi, argumentovat, zaujímat stanoviska i jednat. Musíme hledat řešení, která jsou udržitelná a podporují globální odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že právě učitelé mohou svým působením tyto dovednosti u žáků rozvíjet a tím pomáhají utvářet kompetentní občanskou společnost. 

Aktivity projektu:

- účast na 5 seminářích pro pedagogy,

- účast a realizace 3 workshopů pro žáky,

- realizace 2 akcí / kampaní pro veřejnost,

- účast na 2 žákovských soutěžích,

- realizace školení pro sborovnu,

- účast na kulatém stole pro aktéry ve vzdělávání.

Partnerem projektu organizace ARPOK, o. p. s. je Knihovna města Olomouce. Projekt je podpořen v rámci programu ActiveCitizensFund.

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu ActiveCitizensFund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.