ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Amnesty International - Škola přívětivější lidským právům

Od roku 2021 v naší škole naplňujeme mezinárodní program Škola přívětivější lidským právům pod hlavičkou Amnesty International. Projekt stojí na všeobecných zásadách pro školy přátelské k lidským právům. Vychází z mezinárodních lidskoprávních standardů, norem a nástrojů jako je například Všeobecná deklarace lidských práv. Stojí na zásadách nediskriminace, inkluzivity, participace a odpovědnosti. Školy v rámci programu začleňují lidskoprávní principy do všeho, co se v nich děje Řídíme se čtyřmi klíčovými oblastmi školního života: řízení, vztahy, kurikulum a extrakurikulární aktivity, školní prostředí. Je důležité zmínit, že začlenění lidských práv do všech oblastí je postupný proces. Konečným cílem škol přátelským k lidským právům je integrace lidských práv do všech čtyř klíčových oblastí, dosahujeme toho pomocí kroků definovaných danou školou s podporou ze strany Amnesty International. Konkrétní akce realizované v tomto školním roce:

7.11.2022 Divadlo na Cucky – beseda o Ukrajině – prof. PhDr. Jiří Lach Ph.D.

11.12. 2023 zájezd do Vídně

12.12.2022 Černí Češi – Divadlo na Cucky – beseda s tvůrci dokumentárního filmu

9.1.2023 - Divadlo na Cucky – beseda o prezidentských volbách- doc. PhDr. Tomáš Lebeda Ph.D.

21.2.2023 - beseda o mentální anorexii s filmem z JSNS.cz – V mé hlavě

6.5.2023 – zájezd do Krakova

13.5.2023- ve spolupráci se Světovou školou a Fair Trade – Fairová snídaně