ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěž vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV MŠMT). Cílem této soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Proč se zúčastnit?

Naučíte se samostatně a tvořivě pracovat, získávat nové poznatky v oboru vašeho zájmu, seznámíte se s řadou zajímavých lidí. Při obhajobách v rámci SOČ se naučíte svoji práci nejenom srozumitelně vysvětlit odborné porotě, ale i diskutovat s porotou a svoji práci úspěšně obhájit. Při vašem dalším studiu to budou zkušenosti k nezaplacení.

Ostatně vysoké školy jen výjimečně přijímají bez zkoušek, ale bez výjimky mají snahu přijmout dobré studenty. Za úspěch v SOČ se leckde přičítají pomocné body. Když přiložíte k žádosti na vysokou školu kopii práce s případným předchozím umístěním, můžete si jen polepšit. Přijímací komise uvidí, že má co činit s opravdovým zájemcem o studium.

Kde naleznete informace o soutěži SOČ?

Všechny informace pro účast v soutěži jsou v elektronické podobě přístupné na

www.soc.cz v části Letošní ročník a Od přihlášky k obhajobě.

Na koho se ve škole obrátit v případě, že se chci do soutěže zapojit?

Koordinátor SOČ: PhDr. Pavel Masný

Soutěžní obory:

1. Matematika a statistika

2. Fyzika

3. Chemie

4. Biologie

5. Geologie a geografie

6. Zdravotnictví

7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

8. Ochrana a tvorba životního prostředí

9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design

10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace

11. Stavebnictví, architektura a design interiérů

12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

13. Ekonomika a řízení

14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času

15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

16. Historie

17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

18. Informatika

Školní rok 2019/2020

Dne 13. 5. 2020 proběhlo krajské kolo soutěže SOČ, Kamila Krupičková z III. A6 se umístila na 2. místě a jde do licitace (řízení mezi kraji o postup do celostátního kola) a Marika Kolářová z VIII. A8 získala 1. místo s přímým postupem do celostátního kola. Za svou práci "Moderní zobrazování skrytých otisků prstů: Detailní analýza povýstřelových zplodin pro kriminalistické účely" v oboru chemie získala v celostátním kole  velmi pěkné 9. místo. Moc gratulujeme!

Školní rok 2018/2019:

Výsledky krajského kola SOČ: 

V krajském kole SOČ naši žáci uspěli: Daniel Dandul (III. C)  získal 1. místo v kategorii umění a postupuje do celostátního kola; Tereza Večerková (IV. A) - 4. místo v oboru biologie; Dominika Malátová (III. A) - 3. místo v oboru zdravotnictví; Adam Niessner (III. B) - 4. místo v oboru historie a Adéla Nimrichterová (III. A) - 3. místo v oboru historie. Gratulujeme k výborným výsledkům!

Dne 17. 4. 2019 na DDM proběhlo okresní kolo soutěže SOČ. V oboru historie získala Adéla Nimrichterová  (III. A) 2. místo a Adama Niessner (III. B) 3. místo, v oboru zdravotnictví získala 2. místo Dominika Malátová (III. A), v oboru teorie kultury a umění Daniel Dandul (III. C) obsadil 1. místo a v oboru biologie Tereza Večerková 3. místo. Všichni postupují do krajského kola, které proběhne na PdF UP v Olomouci 15. 5. 2019. Gratulujeme ke skvělému výsledku!

Školní rok 2017/2018: Dominika Korcanová - 1. místo v okresním kole (obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby); Marie Princová - 2. místo v okresním kole a 4. místo v krajském kole (obor fyzika)

Rok 2017: Ondřej Belfín získal zlato v Číně - více

Rok 2016: Postup 3 studentů do celostátního kola, Ondřej Belfín vybojoval 3. místo

Přehlídka Středoškolské odborné činnosti zná své vítěze (rok 2016)

Praha, 21. června 2016 - Celostátní přehlídky soutěže Středoškolské odborné činnosti se letos zúčastnilo 1 533 studentů středních škol a gymnázií, z nichž se 284 probojovalo do celostátního kola. Dle hodnocení porotců se dá přibližně každá pátá práce, která postoupila do celostátního kola, považovat za mimořádnou. Celostátní přehlídku soutěže Středoškolská dborná činnost vyhlašuje MŠMT, gestorem je NIDV.   

Autoři  nejlepších odborných prací se mohou těšit na účast v navazujících mezinárodních soutěžích v USA, Číně a v Evropě, na kterých téměř každoročně, i přes obrovskou mezinárodní konkurenci, získávají účastníci SOČ významná ocenění.

Naši školu v celostátním kole SOČ 2016 reprezentovali 3 studenti ve 3 oborech:

Ondřej Belfín získal v oboru Biologie vynikající 3. místo a byl nominován k účasti v navazující mezinárodní soutěži v Číně. Název práce: Akustický monitoring a variabilita zpěvu lejska malého (Ficedula parva)

Dominika Korcanová se v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby umístila na 8. místě. Název práce: Street art a graffiti.

Tobiáš Nevřiva se v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí umístil na 10. místě. Název práce: Analýza léčiva Ibuprofen ve vybraných vodních tocích města Olomouce

Rok 2015: Vítězství našich studentek v krajském kole SOČ a umístění Lenky Janošíkové celostátním kole SOČ

Rok 2014: Student naší školy získal 10.000 Kč za umístění v krajském kole SOČ

Rok 2014: Velký úspěch studentky Malé