Světová škola

Od roku 2016 je Gymnázium Olomouc-Hejčín také světovou školou. Přesně v tomto roce se totiž naše škola zapojila do tohoto projektu a stali jsme se platnou certifikovanou světovou školou. Na tomto projektu se na našem gymnáziu podílí studenti všech oborů - osmiletého, šestiletého a čtyřletého - hlavně starší studenti školy. Pravidelně pořádáme tématicky zaměřené projektové dny.

Poslední projektový den: I kluci pláčou (2018)

Všechny informace o světové škole naleznete na webu www.svetovaskolahejcin.cz