Österreichisches Sprachdiplom

VŠEOBECNÁ INFORMACE O ZKOUŠKÁCH Z NĚMČINY
 
Gymnázium Olomouc-Hejčín je od r. 2003 tzv. otevřeným zkouškovým centrem Österreichisches Sprachdiplom Deutsch a nabízí mezinárodní zkoušky z němčiny jak svým studentům, tak zájemcům zvenčí.

ÚROVNĚ ZKOUŠEK
Zkoušky Österreichisches Sprachdiplom Deutsch se na naší škole konají na úrovních B1 – C1 (podle Evropského referenčního rámce):

  • Zertifikat B1 -  tuto zkoušku pořádají ve stejné podobě a pod stejným jménem ÖSD i Goethe Institut a Universität Freiburg/Schweiz, zkoušku je možno skládat modulárně, tedy po částech (Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen) 
  • Zertifikat B2 (dříve Mittelstufe Deutsch)
  • Zertifikat C1 (dříve Oberstufe Deutsch)

TERMÍNY

Ve školním roce 2017/2018 se zkoušky konají v následujících termínech:

pátek 16. března 2018, přihlášky nejpozději do 26. ledna 2018

pondělí 11. června 2018, přihlášky do 27. dubna 2018

Je v zájmu každého uchazeče přihlásit se co nejdříve, a to online přihláškou (viz níže).
Po přihlášení obdržíte e-mailem pokyny k platbě, kterou je nutno učinit obratem (nejdéle do týdne), jinak nebude přihláška považována za platnou.

Zkouška začíná vždy v 8.00 hodin, z organizačních důvodů je však nezbytné dostavit se nejpozději v 7.45.
Zkušební místnost AUJ3 se nachází na budově A ve 3. poschodí: za vrátnicí doleva a po schodech nahoru.
Ke zkoušce se prosím dostavte s průkazem totožnosti.

Ústní část zkoušky se zpravidla koná ve stejný den jako část písemná. Při větším počtu přihlášených však není možno vyzkoušet všechny v jeden den.


CENA
Zkoušky ÖSD jsou placené, cena závisí na úrovni zkoušky:

Zertifikat B1 (všechny moduly*) - 2600 Kč
  • Zertifikat B1, 1 modul* - 850 Kč
  • Mittelstufe Deutsch B2 - 2900 Kč
  • Oberstufe Deutsch C1 - 3300 Kč
* Od roku 2014 lze zkoušku Zertifikat B1 (dříve Zertifikat Deutsch) skládat modulárně, tedy po částech. Zkouška je rozdělena na čtyři moduly Lesen, Hören, Schreiben a Sprechen. Je možné složit jako dosud celou zkoušku (tedy všechny čtyři moduly dohromady), nebo si zvolit jeden či více modulů.

KONZULTACE

Je možné se domluvit na konzultaci, doporučíme Vám studijní literaturu, poradíme s přípravou, necháme Vám nahlédnout do modelových testů.
Konzultační hodiny po domluvě.

ODKAZY
www.osd.at - kapitola Prüfungsangebot
www.goethe.de/referenzrahmen - kapitola 3.3 - Beschreibung der gemeinsamen Referenzniveaus

KONTAKTY, PŘIHLÁŠKY
Mgr. Petr Fuka
Gymnázium Olomouc-Hejčín
Tomkova 45
77900 Olomouc
tel: 585 711 142
fuka@gytool.cz


Poslat přihlášku >>