ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Österreichisches Sprachdiplom

VŠEOBECNÁ INFORMACE O ZKOUŠKÁCH Z NĚMČINY
 
Gymnázium Olomouc-Hejčín je tzv. otevřeným zkouškovým centrem Österreichisches Sprachdiplom Deutsch a nabízí mezinárodní zkoušky z němčiny jak svým studentům, tak zájemcům zvenčí.

ÚROVNĚ ZKOUŠEK
Zkoušky Österreichisches Sprachdiplom Deutsch se na naší škole konají na úrovních B1 – C1 (podle Evropského referenčního rámce):

  • Zertifikat B1 -  zkoušku lze skládat jako celek, nebo modulárně, tedy po částech Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen 
  • Zertifikat B2 - tuto zkoušku lze skládat jako celek, nebo ve dvou částech - písemné a ústní
  • Zertifikat C1 - tuto zkoušku lze skládat jako celek, nebo ve dvou částech - písemné a ústní

TERMÍNY

Ve školním roce 2021/22 se zkoušky konají v těchto termínech (nedojde-li k omezení v důsledku zhoršení epidemické situace):

středa 2. března 2022
pondělí 6. června 2022
Je v zájmu každého uchazeče přihlásit se co nejdříve, a to online přihláškou (viz níže). Termín zaslání přihlášek je 21. ledna 2022, resp. 29. dubna 2022.
Po přihlášení obdržíte e-mailem pokyny k platbě, kterou je nutno učinit obratem (nejdéle do týdne), jinak nebude přihláška považována za platnou.

Zkouška začíná v 8.00 hodin, z organizačních důvodů je však nezbytné dostavit se nejpozději v 7.45.
Zkušební místnost se nachází na budově A ve 3. poschodí: za vrátnicí doleva a po schodech nahoru.
Ke zkoušce se prosím dostavte s průkazem totožnosti.

Ústní část zkoušky se koná ve stejný den jako část písemná. 
Je nutno dodržet hygienická opatření. Prosíme, dostavte se v roušce a bez příznaků nákazy. V případě, že se ještě před zkouškou nakazíte nebo budete kvůli kontaktu s nákazou v karanténě, okamžitě se na nás prosím obraťte. V tomto případě budete ze zkoušky odhlášeni a peníze vám budou beze storna vráceny.


CENA
Poplatek za zkoušku závisí na úrovni zkoušky:

Zertifikat ZB1 (všechny moduly*) - 2800 Kč
  • 1 modul - 850 Kč

Zertifikat ZB2 (celá**) - 3000 Kč

  • pouze písemná část - 2100 Kč
  • pouze ústní část - 900 Kč

Zertifikat ZC1 (celá**) - 3400 Kč

  • pouze písemná část - 2400 Kč
  • pouze ústní část - 1000 Kč
* Zkoušku Zertifikat B1 lze skládat modulárně, tedy po částech. Zkouška je rozdělena na čtyři moduly Lesen, Hören, Schreiben a Sprechen. Je možné složit jako dosud celou zkoušku (tedy všechny čtyři moduly dohromady), nebo si zvolit jeden či více modulů.
** Zkoušky ZB2 a ZC1 lze skládat jako celek, nebo pouze jednu její část (písemnou nebo ústní)

KONZULTACE

Je možné se domluvit na konzultaci, doporučíme Vám studijní literaturu, poradíme s přípravou, necháme Vám nahlédnout do modelových testů.
Konzultační hodiny po domluvě.

ODKAZY
www.osd.at - kapitola Prüfungsangebot
www.goethe.de/referenzrahmen - kapitola 3.3 - Beschreibung der gemeinsamen Referenzniveaus

KONTAKTY, PŘIHLÁŠKY
Mgr. Petr Fuka
Gymnázium Olomouc-Hejčín
Tomkova 45
77900 Olomouc
tel: 585 711 142
fuka@gytool.cz


Poslat přihlášku >>