ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Österreichisches Sprachdiplom

VŠEOBECNÁ INFORMACE O ZKOUŠKÁCH Z NĚMČINY
 
Gymnázium Olomouc-Hejčín je tzv. otevřeným zkouškovým centrem Österreichisches Sprachdiplom Deutsch a nabízí mezinárodní zkoušky z němčiny jak svým žákům, tak zájemcům zvenčí.

ÚROVNĚ ZKOUŠEK
Zkoušky Österreichisches Sprachdiplom Deutsch se na naší škole konají na úrovních B1 – C1 (podle Evropského referenčního rámce):
  • Zertifikat B1 -  zkoušku lze skládat jako celek, nebo modulárně, tedy po částech Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen 
  • Zertifikat B2 - tuto zkoušku lze skládat jako celek, nebo ve dvou částech - písemné a ústní
  • Zertifikat C1 - tuto zkoušku lze skládat jako celek, nebo ve dvou částech - písemné a ústní

TERMÍNY

Ve školním roce 2023/24 se zkoušky konají v těchto termínech:

pátek 23. února 2024
pátek 7. června 2024
Je ve Vašem zájmu přihlásit se co nejdříve, a to online přihláškou (viz níže). Lhůta pro zaslání přihlášek je 15. ledna 2024, resp. 26. dubna 2024.
Po přihlášení obdržíte e-mailem pokyny k platbě, kterou se přihláška stává závaznou.

Zkouška se koná podle rozpisu, který Vám bude zaslán v dostatečném předstihu. Z organizačních důvodů je nezbytné dostavit se nejpozději 15 minut před začátkem zkoušky.
Zkušební místnost se nachází na budově A ve 3. poschodí: za vchodovými dveřmi doleva a po schodech nebo výtahem nahoru.
Ke zkoušce se prosím dostavte s průkazem totožnosti.

Ústní část zkoušky se zpravidla koná ve stejný den jako část písemná. 

CENA
Poplatek za zkoušku závisí na úrovni zkoušky:

Zertifikat ZB1 (všechny moduly*) - 3000 Kč
  • 1 modul - 850 Kč

Zertifikat ZB2 (celá**) - 3200 Kč

  • pouze písemná část - 2400 Kč
  • pouze ústní část - 1000 Kč

Zertifikat ZC1 (celá**) - 3600 Kč

  • pouze písemná část - 2500 Kč
  • pouze ústní část - 1200 Kč
* Zkoušku Zertifikat B1 lze skládat modulárně, tedy po částech. Zkouška je rozdělena na čtyři moduly Lesen, Hören, Schreiben a Sprechen. Je možné složit jako dosud celou zkoušku (tedy všechny čtyři moduly dohromady), nebo si zvolit jeden či více modulů.
** Zkoušky ZB2 a ZC1 lze skládat jako celek, nebo pouze jednu její část (písemnou nebo ústní)

DOPORUČENÁ PŘÍPRAVA
Tipy k přípravě na zkoušku včetně možnosti zakoupení přípravných materiálů ÖSD.
Možnost osobní konzultace po domluvě na zkouškovém centru (kontakt viz níže). 

UŽITEČNÉ ODKAZY
webová stránka ÖSD, zvláště kapitola o zkouškách se vzorovými testy
specifikace jednotlivých úrovní Evropského referenčního rámce jazyků


KONTAKTY, PŘIHLÁŠKY
Mgr. Petr Fuka
Gymnázium Olomouc-Hejčín
Tomkova 45
77900 Olomouc
tel: 585 711 142
fuka@gytool.cz


Přihlášku prosím zašlete na adresu fuka@gytool.cz. Do těla zprávy prosím uveďte následující údaje, u druhu zkoušky vyberte variantu, která pro Vás platí:

Příjmení:
Jméno:
Datum narození:
Místo narození:
Email:
Doručovací adresa (včetně PSČ):
Telefon:

Druh zkoušky:

ZB1 – všechny moduly
ZB1 – modul Lesen
ZB1 – modul Hören
ZB1 – modul Schreiben
ZB1 – modul Sprechen
ZB2 – celá zkouška
ZB2 – pouze písemná
ZB2 – pouze ústní
ZC1 – celá zkouška
ZC1 – pouze písemná
ZC1 – pouze ústní