Školská rada

Školská rada Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45.


Školská rada jmenovaná od 1. 1. 2015

1) Členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.           radovan.pilka@fnol.cz          
Mgr. Štěpánka Bieleszová bieleszova@olmuart.cz
Marta Kummerová                                                    martacz@email.cz          

2) Členové zvolení pedagogickými pracovníky:

Mgr. Jan Dvorský                             dvorsky@gytool.cz
Mgr. jiří Kvapil          kvapil@gytool.cz
Ing. Mgr. Hana Vacková  vackova@gytool.cz

3) Členové jmenovaní zřizovatelem:

Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.                                    antonin.stanek@olomouc.eu
Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA  m.gajdusek@kr-olomoucky.cz
Bc. Miroslav Petřík reditel@tsmo.cz 


Školská rada  tomto složení byla jmenována zřizovatelem od 1. 1. 2015


Školská rada uvítá Vaše připomínky, nápady na zlepšení chodu, atmosféry a vybavení školy na uvedených e-mailových adresách.Činnost školské rady je neformální, mimo jiné řeší i náměty z řad učitelů i žáků.