Soutěže

AKTUÁLNÍ SOUTĚŽE


Blíží se...

... uvidíme, co bude! :)

 Už proběhlo...


VÝSLEDKY PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE Z NĚMČINY 2020/21 - školní kolo

 V letošním roce měla porota (prof. Fuka a prof. Veselá) opravdu nelehkou práci. Spolu s počtem soutěžících se rok od roku zvyšuje i úroveň překladů, a vybrat ty nejzdařilejší dá proto zabrat. Ze školního kola nakonec vzešli tito tři studenti, kteří postupují do UNIVERZITNÍHO FINÁLE:

 

(v abecedním pořadí)

Jan Schneider (VIII.B8)

Martin Šlézar (VIII.A8)

Anna Šmatláková (V.B6)

 

Náhradnicí je Klára Šmídová (VI.A8).

 

 Moc děkujeme všem soutěžícím a magické „Š“-trojce držíme palce ve finále!


Hejčín ❤ Deutsch                                          

K čemu slouží nedělní odpočinek a jak vypadá tradiční moka konvička - nejen těmito otázkami se ve středu 4. 11. zabývalo téměř 50 žáků ze tříd osmiletého, šestiletého i čtyřletého studia. 

Jako každý rok, byť letos online, proběhlo školní kolo překladatelské soutěže z němčiny, kterou pořádá FF UP ve spolupráci s naším gymnáziem. 

Rok od roku se počet účastníků zvyšuje, což nás velice těší. Jsme rádi, že němčinu máte rádi! :)

Do univerzitního finále postoupí autoři tří nejzdařilejších překladů. Jejich identita bude odtajněna během následujících dvou týdnu.


Hejčínští němčináři bodují aneb

Výsledky okresního kola Soutěže v německém jazyce

Hejčínští studenti ve středu 12. 2. 2020 opět potvrdili, že v němčině na nižších gymnáziích v rámci celého okresu už několik let nemáme konkurenciJan Flajšar (III.B8) zcela opanoval výsledkovou listinu se 100 body ze 100 a z 1. místa postupuje do krajského kola. Na paty mu se ztrátou pouhých 4 bodů šlapal Tomáš Podivínský (IV.A8), který z 2. místa rovněž pokračuje dál.

Ve velké konkurenci 14 soutěžících se neztratili ani dva naši zástupci v kategorii pro vyšší gymnáziaAdina Lejsková (V.A8) obsadila úžasné 2. místo a postupuje do krajského kola, které se tradičně koná na našem gymnáziu. Šimon Londin (VII.A8) sice dál nepostoupil, nicméně vybojoval vynikající pozici v první polovině tabulky.

Gratulujeme a moc děkujeme!


   Image result for gymnázium olomouc hgejčín l,ogotyp   Výsledky šk. kola překladatelské soutěže v NJ

Letošního ročníku se zúčastnilo 35 studentů ze čtyřletého, osmiletého i šestiletého studia. Během 120 minut se žáci museli popasovat s překladem jednoho publicistického a jednoho technického textu. Tento úkol zvládli skvěle! Daumen hoch! Porota tak své rozhodování neměla vůbec snadné – vybrat z tolika výborných textů jen tři nejzdařilejší byl totiž opravdu oříšek…

Po dlouhém a náročném vyhodnocování se porota (prof. Fuka a prof. Veselá) usnesla nakonec takto:

 

1. místo (postup do univerzitního kola – finále): Alžběta Stavělová (VIII.A8)

2. místo (postup do univerzitního kola – finále): Filip Nguyen (VIII.A8)

3. místo (postup do univerzitního kola – finále): Michal Široký (VII.A8)

4. místo (náhradnice): Karla Vítová (VII.A8)

 

Gratulujeme a všem zúčastněným moc děkujeme!

 

Bětka, Filip a Michal postupují do finále soutěže, které se koná v prostorách Univerzity Palackého 8.–9. ledna 2020 (čas bude upřesněn). Držíme palce! Prof. Fuka a prof. Veselá (budova A, 3. patro) rádi předají všem soutěžícím jejich texty včetně hodnocení a komentářů.

 

Velký zájem o němčinu nás moc těší!

Deutsch macht Spaß! ;)

 

Předmětová komise němčiny


  Výsledek obrázku pro vlajka německo   Image result for vlajka rakousko  Související obrázek Výsledky školního kola německé olympiády

Z 22 účastníků školního kola Soutěže v německém jazyce kategorie III.A postoupilo do ústní části 10 nejlepších. Přední příčky obsadili:

1. místo: Adina Lejsková (V.A8) – 47 bodů z 50

2. místo: Šimon Londin (VII.A8) – 45 bodů

3. – 4. místo: Martin Šlézar (VII.A8) – 42 bodů
                     Samuel Holusek (VII.A8) – 42 bodů

Do okresního kola postupují Adina Lejsková a Šimona Londin.

kategorii II.B (nižší gymnázium) se soutěže zúčastnilo 14 žáků. Do druhé části školního kola se probojovalo 8 z nich. Po sečtení všech bodů a náročném rozhodování vypadá pořadí soutěžících takto:

1. místo: Jan Flajšar (III.B8) - 88 bodů z 90 - postup do okresního kola

2. místo: Tomáš Podivínský (IV.A8) - 81 bodů z 90 - postup do okresního kola

3. místo: Ema Krummniklová (II.B6) - 67,5 bodů z 90 - náhradnice

VŠEM VÝHERCŮM I VŠEM ZÚČASTNĚNÝM GRATULUJEME k vynikajícím výkonům a děkujeme!

Bližší informace týkající se okresního kola (datum, místo, čas, témata) vám rádi sdělí Vaši vyučující němčiny, případně se můžete obrátit na prof. Fuku (fuka@gytool.cz) nebo prof. Veselou (vesela@gytool.cz).

Celkový počet zúčastněných mluví za vše. Moc nás těší, že je o němčinu na Hejčíně takový zájem!

Předmětová komise němčiny


SOUTĚŽ Jugend schreibt 2019  Výsledek obrázku pro gymnázium thomase manna logo Výsledek obrázku pro SÄCHSISCHE STAATSKANZLEI logoVýsledek obrázku pro deutsch tschechischer zukunftsfond Výsledek obrázku pro magistrát praha logo

Gymnázium Thomase Manna s Kontaktní kanceláří Svobodného státu Sasko již počtvrté vyhlašuje soutěž v kreativním psaní v německém jazyce - Jugend schreibt 2019.

Soutěž je realizována za finanční podpory odboru školství Magistrátu Hlavního města Prahy a Fondu budoucnosti.

Téma soutěže: Deutsch-tschechische Beziehungen: Reflexion und Ausblick

Soutěžní kategorie:

 1. 2. stupeň základní školy (němčina jako cizí jazyk)
 2. 2. stupeň základní školy (rodilí mluvčí)
 3. Střední škola (němčina jako cizí jazyk)
 4. Střední škola (rodilí mluvčí)

Rozsah textu: 1 normostrana - tj. 1800 znaků ve formátu MS Word

Texty zasílejte do 31.10.2019 jako přílohu mailu na adresu koszyk@gtmskola.cz.

Váš vyučující němčiny vám rád pomůže, kdykoliv se na něj můžete obrátit.

Vítězové se samozřejmě mohou těšit na zajímavé ceny - tablety a čtečky....

Účastí v soutěži a zasláním textů souhlasí autoři s jejich případným publikováním a využitím pro publicitu projektu.


Filozofická fakulta Univerzity Palackého a Gymnázium Olomouc Hejčín vyhlašují

Kdo se může zúčastnit: žáci vyššího stupně gymnázií a středních odborných škol, včetně maturitních ročníků

Co se bude překládat: dva texty v souhrnném rozsahu jedné normostrany; jeden text publicistického nebo uměleckého stylu a jeden text odborného stylu

 Z jakých jazyků se bude překládat: z němčiny

 Co se bude hodnotit: věcná přesnost a stylová přiměřenost vůči originálům, dále jazyková správnost a stylistická obratnost výsledných českých textů

 Školní kolo soutěže proběhne v pátek 1. 11. 2019 v AUM.

Škola vyhodnotí svých šest nejlepších účastníků a ti pak postoupí do univerzitního kola, které se bude konat  8./9. ledna 2020 v prostorách Univerzity Palackého

 Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 30. ledna 2020 na Filozofické fakultě UP.

 

Pravidla prvního kola: Soutěžící budou mít 120 minut na to, aby za pomoci jakýchkoli pomůcek (papírové i elektronické slovníky a vyhledávání na internetu) vytvořili co nejlepší výsledný překlad.

Vítězové se mohou těšit na mnoho věcných cen.


© čtk  © picture-alliance / dpa Goethe-Zentrum Pardubice: Společně!

Před 30 lety padla železná opona. Největší nenásilná politická změna v naší historii byla možná pouze díky občanské odvaze a solidaritě. Byli to obyčejní lidé, kteří pomocí demonstrací proces změny zahájili. 

Dnes, o 30 let později, vycházejí tisíce mladých do ulic, kde společně protestují během #fridaysforfuture proti ničení naší Země. Jako tenkrát byli i teď na počátku jednotlivci, kteří se postupně spojili, a tím dostali šanci věci ovlivnit.

Naši letní soutěž na téma "Společně" vypisujeme na památku a k uctění soudržnosti a solidarity. Přejeme si příspěvky, které vypráví o síle jednání "společně" - nebo také o jeho krachu. Může to být rozhovor s dobovým svědkem, reportáž o silné mládežnické skupině, báseň o florbalovém týmu, filmový portrét o angažovaných lidech, obrázek nebo socha k tématu a mnohé víc...

Důležité je, aby účastníci soutěže svůj příspěvek vytvořili sami a měli k němu všechna autorská práva. Nejhezčí / nejzajímavější / nejnápaditější / nejinspirativnější díla vystavíme v Goethe-Zentru Pardubice a na našich webových stránkách.

Uzávěrka soutěže je 15. října 2019

Kdo se může zúčastnit? Všichni!

Porota zohlední věk a úroveň znalostí němčiny. Můžete soutěžit sami nebo v týmech.

Kategorie:

I. Text

Minimálně 1 slovo, maximálně 2 Din A strany. Nezáleží na druhu textu: báseň, krátká povídka, esej... Klidně v digitální formě, na papíře také možné. Hlavní je text sepsat sami.

II. Obrázek

Maximálně ve velikosti Din A 3. Nezáleži na tom, zda to bude fotografie, kresba, obraz nebo mědirytina... Hlavní je obrázek vytvořit sami.

III. Film

Maximálně 3 minuty dlouhý. Krátký film, hudební video nebo monolog - nezáleží na formě, důležité je, aby se hodilo k tématu a měli jste všechna práva, i na hudbu.

IV. Socha

Jediná podmínka: Dá se unést a vejde se do centra... A musí se samozřejmě hodit k tématu.


V??sledek obr??zku pro opavska soutÄ??? vtipne nemcinyWettbewerb "Witzige Texte" Troppau - Opavská soutěž vtipné němčiny 2019

Stejně jako v loňském roce se i letos hejčínští němčináři zúčastnili soutěže vtipné němčiny - a potvrdili, že je s nimi veselo.

nižší kategorie

3. místo: Eliška Häutlerová + Eliška Haraštová (II.A6)

4. místo: Eliška Guňková + Adéla Mrázková (II.A6)

5. místo: Eliška Guňková + Adéla Mrázková (II.A6)

8. místo: Marta Coufalová + Anna Koudelková (IV.A8)

10. místo: Ondřej Skácel (IV.A8)

vyšší kategorie

1. místo: Johan Čáp, Monika Příborská, Jan Starosta (VIII.B8)

2. místo: Čeněk Kubeš, Dominik Šťourač, Matěj Faltus (II.B)

6.-7. místo: Čeněk Kubeš, Dominik Šťourač, Matěj Faltus (II.B)

Soutěžící si kromě jak jinak než vtipných triček odnesli i hodnotné ceny, např. powerbanky, flashky nebo poukazy na nákup elektroniky až ve výši 2 000,- Kč. Pokud máte smysl pro humor i vy, neváhejte se příští rok do soutěže zapojit! Denn DEUTSCH MACHT SPAß! ;)


Výsledky národního kola Olympiády v německém jazyce 2018/19

Kategorie II.B (nižší gymnázium)

        4. místo: Adina Lejsková (IV.A8)

Kategorie IIII.A (vyšší gymnázium)

Alžběta stavělová (VII.A8) - úspěšná reprezentace

Gratulujeme Adině k famóznímu výkonu! Podařilo se jí prosadit se ve velmi silné konkurenci vítězů ze všech krajů ČR. Děkujeme Bětce za vynikající reprezentaci školy! Oběma přejeme mnoho dalších úspěchů při studiu němčiny.


 Související obrázek    Výsledek obrázku pro flagge austriaSouvisející obrázek

Výsledky okresního a krajského kola Olympiády v německém jazyce 2018/19

KRAJSKÉ KOLO

Kategorie II.B (nižší gymnázium)

        1. místoAdina Lejsková (IV.A8)

Kategorie III.A (vyšší gymnázium)

         1. místoAlžběta Stavělová (VII:A8)

OKRESNÍ KOLO

Kategorie II.B (nižší gymnázium)

        1. místo: Adina Lejsková (IV.A8)

Kategorie III.A (vyšší gymnázium)

        2. místo: Alžběta Stavělová (VII:A8)

Adina Lejsková (IV.A8) i Alžběta Stavělová (VII.A8) postupují do celostátního kola, které se koná v dubnu v Praze. Oběma soutěžícím mockrát gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci a držíme jim palce ve finále!

Předmětová komise němčiny


Bücherwurm 2019 - Ergebnisse der Schulrunde    

Ve středu 6. 3. odpoledne dorazilo do školního kolo soutěže Bücherwurm více než dvacet talentovaných předčítačů! Všichni do jednoho prokázali velký jazykový talent a chuť učit se německy. Pro porotu bylo nesmírně obtížné určit výherce, protože první místo by si právem zasloužili všichni soutěžící! Pravidla soutěže jsou však neúprosná... Po dlouhém a vysilujícím rozhodování se porota usnesla takto:

Nižší gymnázium

1. místo: Ema Krumniklová (I.B6)

2. místo: Klára Šmídová (IV.A8)

3. místo: Marek Šálek (IV.A8)

Vyšší gymnázium

1. místo: Milena Benešová (VI.A8)

2. místo: Kristýna Harvanová (VI.A8)

3. místo: Samuel Holusek (VI.A8) a Adam Weinlich (3.B)

Muttersprachler

1. místo: Eugen Gundacker (VI.B8)

2. místo: Hakon Gundacker (VI.B8)

Vítězové jednotlivých kategorií postupují do finále, které se uskuteční v út 26. 3. 2019 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. (Bližší informace Vám sdělí Váš vyučující NJ).

Soutěžící, kteří obsadili 2. místo, se stávají náhradníky.

VŠEM MOC GRATULUJEME! Kromě zmíněných studentů i Alexi Doležalovi, Patriku Hermanovi, Honzovi Koupilovi, Michalu Lastičovi, Ondřeji Luczkovi, Báře Nguyen, Evě Anniki Peltonen, Jardovi Peterovi, Naty Polzerové, Klárce Školové, Ivě Vlachové a Elišce Volejníkové.

Ať Vás němčina stále baví! ;)

J. Dubová, B. Veselá a předmětová komise němčiny


 Související obrázek    Výsledek obrázku pro flagge austriaSouvisející obrázek

Výsledky šk. kola Olympiády v německém jazyce 2018/19

Kategorie II.B (nižší gymnázium)

1. místo: Adina Lejsková (IV.A8)

2. místo: Vojtěch Pluskal (IV.A8)

3. místo: Milan Steklý (IV.A8)

Kategorie III.A (vyšší gymnázium)

1. místo: Alžběta Stavělová (VII:A8)

2. místo: Šimon Londin (VI.A8)

  

Do okresního kola, které se koná na konci ledna / na začátku února postupují soutěžící, kteří obsadili 1. a 2. místo. Postupujícím držíme palce, všem zúčastněným děkujeme a už teď se těšíme, až se setkáme v rámci dalšího ročníku němčinářské olympiády.

Předmětová komise němčiny


SOUTĚŽ SGUN   

Vytvoř deskovou hru s kartičkami (ideálně na PC)! Můžeš pracovat sám/sama, ve dvojici nebo v týmu. Kreativitě se meze nekladou! ;)

Více informací zde.

Termín odevzdání: konec ledna 2019

Se vším Ti ochotně pomůže tvůj vyučující němčiny.


Výsledky šk. kola PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE   

1. - 3. místo (v abecedním pořadí): Nikola Bartková (VIII.B8), Tomáš Kalabis (VIII.A8), Alžběta Stavělová (VII.A8)

1. náhradníkJan Kužílek

2. náhradníkAdam Weinlich (III.B)

Školního kola se zúčastnilo celkem 38 soutěžících. Do univerzitního kola, které se koná na konci prosince 2018 (na Filozofické fakultě Univerzity Palackého), postupují autoři tří nejzdařilejších překladů. Blahopřejeme a přejeme úspěch v dalším kole.

Každý soutěžící může přijít do kabinetu němčiny (A, 3. patro), kde mu prof. Fuka a prof. Veselá okomentují jeho soutěžní práci. K dispozici je také vzorový překlad.

Všichni soutěžící odvedli kus práce a prokázali velké jazykové nadání. Všem děkujeme!

Předmětová komise němčiny


V??sledek obr??zku pro opavska soutÄ??? vtipne nemcinyWettbewerb "Witzige Texte" Troppau - Opavská soutěž vtipné němčiny 2018

Jelikož hejčínští studenti němčiny rozhodně mají smysl pro humor, nemohli se nezúčastnit 1. ročníku soutěže vtipné němčiny. K vybranému obrázku vymýšleli vtipný doprovodný text. A že se jim to podařilo, potvrdila i odborná porota složená z akademiků oddělení germanistiky při Ústavu cizích jazyků na Slezské univerzitě v Opavě.  

25. června 2018 jsme se plni očekávání vydali na slavnostní vyhlášení do OpavyVýsledky však naše očekávání zcela předčily. Nutno dodat, že v kategorii středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií soutěžilo 97 studentů (!).

1. místoSára Gabrielová (VII.A)

2. místoTobiáš Nevřiva a Natálie Pavljuková (V.A6)

4. místoPetra Blechtová (V.A6)

5. místoJan Modrianský (V.B8)

8. místoArdian Saraqi a Jan Schwarz (V.B6)

10. místoBarbora CápalováMonika Příborská, Vladimír Vondráček (VII.B8)

Soutěžící si kromě jak jinak než vtipných triček odnesli i hodnotné ceny, např. power banky nebo poukazy na nákup elektroniky až ve výši 2 000,- Kč.

Pokud máte smysl pro humor i vy, neváhejte se příští rok do soutěže zapojit! Denn DEUTSCH MACHT SPAß! ;)

       Související obrázek    Výsledek obrázku pro flagge austriaSouvisející obrázekERGEBNISSE DES DEUTSCHWETTBEWERBS

Národní kolo (kat. II.B - nižší gymnázium) - 4. místo: Adina Lejsková (III.A8)

Národní kolo (kat. III.A - vyšší gymnázium) - 7. místo: Tomáš Kalabis (VII.A8)

Krajské (kat. II.B - nižší gymnázium) - 1. místo: Adina Lejsková (III.A8)

Krajské kolo (kat. III.A - vyšší gymnázium) - 1. místo: Tomáš Kalabis (VII.A8)

Okresní kolo (kat. II.B - nižší gymnázium) - 1. místo: Adina Lejsková (III.A8)

Okresní kolo (kat. III.A - vyšší gymnázium) - 2. místo: Tomáš Kalabis (VII.A8)

Gekommen, gesehen, GEWONNEN! =)

Oběma soutěžícím gratulujeme k famózním výsledkům!


Bücherwurm 2018 - Ergebnisse

27. 3. se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci uskutečnilo finálové kolo v předčítání v němčině. V nižší kategorii soutěž zcela opanovala Adina Lejsková (III.A8), která naprosto zaslouženě obsadila vynikající 1. místo.        

Související obrázek    Výsledek obrázku pro flagge austriaSouvisející obrázekSCHULRUNDE DES DEUTSCHWETTBEWERBS

 VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA

Školní kolo soutěže se konalo ve středu 6. prosince 2017. Žáci soutěžili v kategoriích II.B – nižší gymnázium a III.A – vyšší gymnázium.

 kategorie II.B (nižší gymnázium)

 1. místo Adina: Lejsková III.A8
 2. místo Monika: Machačová IV.A8

kategorie III.A (vyšší gymnázium)

 1. místo: Tomáš Kalabis VII.A8
 2. místo: Daniel Chlebek VII.A8
 3. místo: Samuel Holusek V.A8

Blahopřejeme výhercům. První dva v každé kategorii postupují do okresního kola. 

 


Filozofická fakulta Univerzity Palackého a Gymnázium Olomouc-Hejčín vyhlašují   

Výsledky školního kola středoškolské překladatelské soutěže

Školního kola se zúčastnilo celkem 35 soutěžících. Do univerzitního kola (na Filozofické fakultě Univerzity Palackého) postupují autoři tří nejzdařilejších překladů (v abecedním pořadí):

 Tomáš Kalabis VII.A8

Filip Kroutil VIII.A8

Ondřej Kryl IV.A

 Blahopřejeme!

Všichni soutěžící, kteří mají zájem o nahlédnutí do hodnocení své práce, se mohou obrátit na p. Fuku nebo p. Veselou.


Bücherwurm 2017 - Ergebnisse der Schulrunde 

Nižší kategorie:                                                                   Vyšší kategorie:

1. Kristýna Harvanová (IV.A8)                                            1. Valerie Žitná (IV.B6)

2. Klára Kubenková (IV.B8)                                                 2. -3.  Lucie Kolínková (II.C), Magda Machačová (VI.A8)

3. Lukáš Onderka (IV.B8)

 Všem zúčastněným děkujeme za skvělé výkony a vítězům blahopřejeme.

Z každé kategorie postupuje do finále pouze vítěz. Účastníci, kteří se umístili na 2. a 3. místě, jsou náhradníci. Finále se uskuteční 23.3. 2017 od 10 hod. ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

    


Související obrázek Úspěchy v krajském kole Soutěže v německém jazyce

Ve čtvrtek 23. 2. 2017 se na ZŠ Hálkova konalo krajské kolo Soutěže v německém jazyce pro studenty nižších gymnázií. Okresní kolo opanovali naši žáci - Šimon Londin (IV.A8) a Samuel Holusek (IV.A8) a oba postoupili do kola krajského.

Ve velké konkurenci obsadil Samuel Holusek vynikající 2. místo a v případě neúčasti vítěze nás bude reprezentovat v národním kole. Šimon Londin vybojoval skvělé 3. místo.

Naši žáci se němčiny nebojí! ;)


Krajské kolo Soutěže v německém jazyce opět na Hejčíně

Ve středu 22. 2. 2017 se na našem gymnáziu uskutečnilo krajské kolo Soutěže v německém jazyce pro kategorie středních škol a vyšších gymnázií. Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme vítězům.

Knihomol / Bücherwurm Olomouc 2017          

Co soutěž obnáší? Úlohou účastníků soutěže je přečíst krátký úryvek z německého textu
(max. 5 minut) s pokud možno co nejlepší výslovností a výrazným přednesem.
Zkrátka číst tak, aby se ostatní nenudili, aby poslouchali, aby je příběh zaujal.

Kategorie

I.  základní školy : žáci 1. –  9. třídy ZŠ bez ohledu na dobu, po kterou se učí německy

II. nižší gymnázia : žáci primy – kvarty osmiletého gymnázia

III. gymnázia: žáci kvinty – oktávy osmiletého gymnázia a žáci 1. –  4. ročníků gymnázií

IV. obchodní akademie, střední odborné školy, odborná učiliště; ze soutěže jsou vyřazeni studenti vyšších odborných škol

V. speciální kategorie pro žáky a studenty z dvojjazyčných rodin a pro ty, kteří pobývali déle než 3 měsíce v nějaké německy mluvící zemi (platí pro všechny typy škol)

VI. "kreativní " kategorie - pro ty, kdo nechtějí jen předčítat, ale i hrát divadlo, tancovat nebo zpívat. V této nové kategorii můžete dělat cokoliv sami nebo v týmu, vystoupení ALE
1. musí mít jasný vztah ke knize "MOMO"
2. nesmí trvat déle než 5 minut
3. musí být v němčině

Každá škola vyšle do finále příslušné kategorie jednoho zástupce. Soutěžící, kteří v posledních dvou ročnících obsadili 1. místo se mohou účastnit i dalších ročníků, ale pouze mimo soutěž, aby umožnili zvítězit i ostatním a nikdo nebyl z účasti vyloučen.
Každý rok pozveme jednoho z vítězů do poroty soutěže.

Bližší informace Vám poskytne Váš vyučující němčiny.

  


VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE

2016/17

Do závěrečného, univerzitního kola postupují následující studenti (jména řazena abecedně):

          Martina Blahová (IV.C)

          Johan Čáp (VI.B8)

          Tomáš Kalabis (VI.A8)

          Filip Kroutil (VII.A8)

          Ondřej Kryl (III.A)

          Petr Šlézar (VII.A8)

Komentáře k Vaší práci Vám rádi sdělí p. prof. Fuka a p. prof. Veselá.

Všem zúčastněným děkujeme!                  


ERGEBNISSE DER SCHULRUNDE DES DEUTSCHWETTBEWERBS

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE V NĚMČINĚ (2016/17)

 

Kategorie III. A (Oberstufe – vyšší gymnázium)

 1. Platz: Tomáš Kalabis VI. A8, 55 Punkte
 2. Platz: Olívie Navrátilová VI. A8, 48 Punkte
 3. Platz: Filip Kroutil VII. A8, 47 Punkte

Kategorie II. B (Unterstufe – nižší gymnázium)

 1. Platz: Samuel Holusek IV. A8, 39 Punkte
 2. Platz: Šimon Londin IV. A8, 36 Punkte
 3. Platz: Oldřich Capka IV. A8, 35 Punkte

 

Der Sieger der Kategorie III. A und die ersten zwei Teilnehmer der Kategorie II. B ziehen in die Kreisrunde ein.

Vítěz kategorie III. A a první dva soutěžící z kategorie II. B postupují do okresního kola. 

 


 2016/2017

Online soutěž bude letos součástí mezinárodní soutěže Best in Deutsch.

Soutěž se koná ve středu 23. listopadu 9.00 – 10.00 v BUM a AUM. Předpokladem účasti je platné přihlašovací heslo do školní sítě.

Zájemci, přihlaste se do 16. listopadu u svého vyučujícího němčiny.

Test

 • úroveň B1-B2 dle evropského referenčního rámce
 • obsahuje gramatiku, poslech a orientaci v textu
 • trvá přesně 60 min. od přihlášení do testu, student má možnost ukončit test dříve
 • čas se začne odpočítávat od doby přihlášení se do testu
 • studentovi se zobrazí dosažené výsledky (body a čas) po ukončení testu
 • vyhrává student s nejvýše dosaženými body
 • v případě stejného počtu bodů u dvou a více studentů rozhoduje kratší čas

Podmínky účasti

 • soutěž je určena pro studenty SŠ a gymnázií ve věku 15-19 let (vyšší gymnázium)
 • testu se mohou zúčastnit studenti, kteří nepobývali dlouhodobě v německy mluvící kultuře, studenti, jejichž mateřský jazyk není němčina, nebo studenti, kteří nepochází z rodiny rodilého mluvčího
 • studenti potřebují sluchátka pro poslechová cvičení v testu

Více se dočtete na stránce soutěže http://nr.czech-us.cz/

Výsledky budou zveřejněny 15. prosince 2016. Jména soutěžících jsou zveřejněna pouze u prvních 20 míst.

 


 

Soutěž v německém jazyce neboli Olympiáda v německém jazyce se blíží...

Kategorie II.B (nižší gymnázium, ročníky odpovídající 8. a 9. třídě ZŠ): termín školního kola bude upřesněn (předběžně prosinec 2015)

Kategorie III.A (1.-3. ročník čtyřletého gymnázia a odpovídající ročníky šestiletého a osmiletého gymnázia): středa 9. 12. 2015 od 14.00 

Kategorie III.B ((1.-3. ročník čtyřletého gymnázia a odpovídající ročníky šestiletého a osmiletého gymnázia; žáci, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v němčině mimo samotnou jazykovou výuku, např. dlouhodobý pobyt v německy hovořící zemi, jeden z rodičů rodilý mluvčí apod.): středa 9. 12. 2015 od 14.00

Konverzační témata budou včas zveřejněna zde a na nástěnce předmětové komise němčiny (3. patro, budova A).

 


Bücherwurm 2016 (Ergebnisse)

Nižší kategorie                                                                 Vyšší kategorie

1. Holusek Samuel         III.A8                                      1. Machačová Magda      V.A8

2. Capka Oldřich              III.A8                                      2. Rickardtová Kateřina   IV.B6

3. Harvanová Kristýna    III.A8                                       3. Herman Jiří                    V.B6

3. Schneider Jan             III.B8                                       3. Greplová Michaela      V.B6

  

Děkujeme všem zúčastněným a blahopřejeme studentům, kteří se umístili na prvních místech.

Z každé kategorie postupuje do okresního kola pouze vítěz. Studenti na 2. a 3. místě jsou náhradníci.


Němčinář roku 2015/2016                 

V celostátní online jazykové soutěži Němčinář roku dosáhli naši studenti i škola jako celek slušného výsledku. Na 97. místě ze 1736 účastníků umístil Petr Kopecký (VIII.A8). V hodnocení škol se Gymnázium Olomouc-Hejčín umístilo v konkurenci 113 škol z celé republiky na 20. místě.

Všem zúčastněným děkujeme za výbornou reprezentaci!

Podaří se nám příští rok dostat mezi 15 nejlepších škol? Laťka je nastavena vysoko, malé cíle si však neklademe! ;)


Bücherwurm (Schulrunde)

Ve středu 2. 3. 2016 se ve 14.00 v AUJ3 koná školní kolo soutěže Bücherwurm. Těšíme se na všechny soutěžící a držíme palce!

Viel Spaß beim Lesen!


Ergebnisse der Schulrunde des Deutschwettbewerbs

Am 9. Dezember fand die Schulrunde des Konversationswettbewerbs in der deutschen Sprache der Kategorie III.A (gymnasiale Oberstufe) statt, an der 16 Schüler/innen teilnahmen. 

 1. Platz: Tomáš GALLO IV.A6 – 53 Punkte (von insg. 60)
 2.  Platz: Olívie Navrátilová V.A8 – 49 Punkte
 3. Platz: Tomáš Kalabis V.A8 – 46 Punkte
 Herzlichen Glückwunsch dem Sieger und viel Glück in der Kreisrunde am 4. Februar!
 

Úspěch v soutěži Direkt Deutsch

V celostátní soutěži Direkt Deutsch se na vynikajícím 2. místě umístila Iva Kouřilová z V.B6. Její porotou oceněné video můžete zhlédnou zde.

  

Gratulujeme!

Podívejte se i na další vydařené videoprojekty studentů hejčínského gymnáziaChcete si osvěžit seznamovací fráze s žáky III.B6, pomoci dvěma ztraceným hochům z IV.B6 najít cestu do kina, hledáte kulinářskou inspiraci (nalédněte do kuchyně III.A6!) či Vás zajímá, zda se chlapec z III.B6 nakonec zakousne do svého vytouženého jablka?

Prosím...

Guten Appetit (III.A6)

Erste Kontakte (III.B6)

Kannst du mir bitte helfen? (III.B6)

Unsere Stadt ... unser Haus ... (IV.B6)


          

SCHULRUNDE DES DEUTSCHWETTBEWERBS

am Mittwoch 9. Dezember 2015 um 14 Uhr im Raum AUJ3

(Dauer je nach Zahl der TeilnehmerInnen, voraussichtlich bis 16 Uhr)

Verlauf:

1. schriftlicher Teil

 • Hörverstehen (richtig/falsch, fehlende Angaben ergänzen)

 • Wortschatz + Grammatik im Kontext (einen Lückentext ergänzen)

 2. mündlicher Teil (zwei Gespräche mit zwei verschiedenen Prüfenden)

 • ein Bild beschreiben (wer und was befindet sich auf dem Bild, wann und wo spielt die Szene, was machen die Menschen und warum machen sie das wahrscheinlich, was fällt dir zur abgebildeten Situation ein)

 • Gespräch zum ausgewählten Thema

 Bereiche des Wortschatzes zur Schulrunde:

alles zur eigenen Person, Wohnen, Freizeit, Reisen, Sport, Essen, Kleidung, Gesundheit, Wegbeschreibung, Familie, Ausgehen

  


VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE (kategorie III.A) 

1. místo: Veronika NOVÁČKOVÁ III.C (56 bodů z max. 60)
2. místo: Veronika Kvapilová VII.A8 (52 bodů)
3. místo: Petr Kopecký VII.A8 (51 bodů)
4. místo: Martina Oščádalová V.B6

5. místo: Ivana Grenová III.C

 Blahopřejeme vítězce i dalším výborně umístěným soutěžícím, děkujeme všem sedmnácti žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

Soutěžící na prvních pěti místech, přijďte si do kabinetu němčiny pro odměny.


ÚSPĚCH V NOVÉ SOUTĚŽI MEIN DEUTSCH

Skupina němčiny IV.A8 se umístila na 1. místě soutěže Mein Deutsch (pořadatel Goethe-Zentrum Pardubice) v kategorii Naše třída s krátkým filmem Unser Deutsch. Film můžete zhlédnout zde.

V kategorii obrázků se na 2. místě umístila Nikola Bartková IV.B8 a 3. místo sdílejí žáci IV.B8 Kateřina Ambrůzová, Jáchym Liška, Martin Pařenica a Jan Starosta a žáci II.B Maxmilian Holusek a Petr Úlehla.

Přesné informace o soutěži naleznete zde.

Blahopřejeme!