Španělský jazyk


Výsledek obrázku pro sagrada familia

                                                
ŠPANĚLŠTINA
Navzdory nepříznivému roku 2020 žáci GOH sbírají svá ocenění. V krajském kole španělské olympiády získali naši žáci Adina Lejsková a Jiří Loun první místo ve své kategorii a postoupili tak do celostátního kola na Instituto Cervantes v Praze. To se bohužel kvůli Covidu-19 muselo zrušit. Každopádně jsme hrdí na své žáky a gratulujeme!!!
Taneční školička Srdíčko - Accueil | Facebook GOH, Yo Taneční školička Srdíčko - Accueil | Facebook espaňol
Díky silné expanzi hispánské kultury i populace do Evropy a Spojených států se španělština v poslední době stává stále důležitějším cizím jazykem. Po boku angličtiny je její znalost hodnotnou valutou každého cestovatele. 

Na Gymnáziu Olomouc - Hejčín se vyučuje castellano - obecně spisovná forma španělštiny v rovině gramatické, v rovině lexikální a fonetické se přihlíží i k různorodosti tohoto jazyka ve světě. Výuka španělštiny má na naší škole dvě formy:

1. základní předmět (2. cizí jazyk)
2. povinně volitelný seminář ze španělštiny (v předmat. a mat. ročníku)

                                                                            Další aktivity:
1. možnost výměnného pobytu ve Španělsku (Madrid, Valencia).
2. lektoři nabízí také odpolední kurz italštiny, portugalštiny a katalánštiny.
 LATINA

Žáci si při studiu latiny osvojují základy gramatiky (morfologie i syntax), stylistiky, rétorické a obecné komunikativní dovednosti, znalosti z oborů starověkých a středověkých dějin, filozofie a literatury a základní kulturní reálie.
   Významnou pomoc znamená pro vzdělávání v jazycích a historických oborech. Získání znalosti latiny je dobrým předpokladem pro budoucí vysokoškolské studium jazyků, historie a filozofie, práv, lékařských a dalších oborů. Latinskému jazyku se na Gymnáziu Hejčín vyučuje dvojí formou:

1. Nepovinny předmět Latinský jazyk
2. Povinně volitelný seminář z latiny (v předmat. a mat. ročníku)