Odkazy

Vědecká knihovna Olomouc

Součástí VKOL je německá studovna s množstvím knih, tiskovin, filmů a hudby. Německá studovna pořádá i bezplatné projekce německých filmů. Program najdete na:

http://www.vkol.cz/cs/sluzby/nemecka-knihovna/klub-nemeckeho-filmu/


Jazykové instituce němčiny

Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
www.osd.at

Goethe Institut
www.goethe.de


Užitečné odkazy

Pro maturanty z němčiny

Doporučujeme maturantům sledovat stránky nové maturity a seznámit se s maturitními testy z loňského roku na adrese http://www.novamaturita.cz/sada-a-1404035223.html

Jazykový korpus německého jazyka
www.dwds.de - zde najdete aktuální slovní zásobu němčiny s vysvětlením užití i s příklady výskytu v autentických textech

Čtěte si německy a dívejte se na německou televizi na těchto stránkách:

www.zdf.de - stránka Zweites Deutsches Fernsehen nabízí obsah televizního vysílání v textové i obrazové podobě, například aktuální zprávy nebo archiv zajímavých pořadů.

www.deutsch-als-fremdsprache.de - užitečný portál pro všechny, kdo se učí německy

všeobecné portály informací v němčině:
www.web.de
www.yahoo.de
www.google.de