ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o studiu 2023/2024

INFORMACE O STUDIUYEAR 1

Language: English File (4th Edition) Pre-Intermediate
Literature: nevyučuje se

Vyučující v 1. ročníku
I.A6: Dvo, Such, Jon
I.B6: Hajd, Nez, JonYEAR 2

Language: English File (4th Edition) Intermediate
Literature: Četba zjednodušených knih v angličtině částečně dle výběru studentů

Vyučující ve 2. ročníku
II.A6: Jon, Mád, Bruc
II.B6: Mul, Pie, BrucYEAR 3

Language: English File (4th Edition) Upper-Intermediate Multipack A
Literature: Lois Lowry: The Giver

Vyučující ve 3. ročníku
III.A6: Hajd, Šama, Vyma
III.B6: Kná, Such, VymaYEAR 4

Language: English File (4th Edition) Upper-Intermediate Multipack B
Literature: George Orwell: Animal Farm, William Golding: The Lord of the Flies

Vyučující ve 4. ročníku
IV.A6: Mul, Pie, Vyma
IV.B6: Dvo, Mád, Vyma
IV.C6: Kná, NavL, VymaYEAR 5

Language: English File (4th Edition) Advanced Multipack A
Literature (fiction): Khaled Hosseini: A Thousand Splendid Suns
Literature (poetry): Poetry Course - selected poems by Tony Harrison, Seamus Heaney, Wendy Cope, etc.

Vyučující v 5. ročníku
V.A6: Hajd, Mul, Vyma
V.B6: Such, Šama, Vyma
Dvouletý seminář PCAE: Bruc, Mád, Krá
Dvouletý seminář PCPE: Bruc

Required assignments in Y5 include:

1) Written assignments are part of the language assessment:

 • A language essay based on the coursebook
 • A literature essay based on the book A Thousand Splendid Suns

2) Progress tests - level C1 (Use of English, Listening, Reading)
3) Speaking

 • A Thousand Splendid Suns - presentation of a topic/theme from the novel (in-class preparation)YEAR 6

Language: English File (4th Edition) Advanced Multipack B - selectad passages
Literature (fiction): John Steinbeck: Of Mice and Men
Literature (drama): Arthur Miller: All My Sons
Maturita revision: literature and language topics

Vyučující v 6. ročníku
6.A6: Bruc (language), Mád, Mul (literature)
6.B6: Jon, Bruc (language), Mád, Dvo (literature)
Dvouletý seminář CAE: Krá, HavK
Dvouletý seminář CPE: Bruc, Jon

Required assignments in Y6 include:

1) Written assignments are part of the class assessment

 • Two language essays written under exam conditions
 • Of Mice and Men (Literature)
 • All My Sons (Literature)

2) Progress tests - level C1 (Use of English, Listening, Reading)

 • Test 1: October/November
 • Test 2: January/February

3) Speaking

 • Term 1: Of Mice and Men - 5min presentation (in-class preparation)
 • Term 2: 10 min presentation of a maturita topic (preparation at home)MATURITA - 6. ročník

1) Written Exam (Both parts are done on the same day)

 • Language Part (Reading + Use of English, level C1) - 90 min
 • Literature Part (2 out of 6 questions - essays, each 250-350 words) - 120 min

2) Oral Exam (15 min)

 • Students answer one of the thirty topics (15 language and 15 literature)

3) Weighing

 • 20% Written Language (10% Reading Comprehension, 10% Use of English)
 • 20% Written Literature
 • 60% Oral ExamEnglish Language and Literature Maturita Topics 2023/2024

Class VI. A6: Dominic Peter Brucciani B.A., Mgr. Hana Mádrová, Mgr. Lucie Mc Mullin
Class VI. B6: Dominic Peter Brucciani B.A., Mgr. Jan Dvorský, Timothy Jones B.A.,Mgr. Hana Mádrová

1. Games and traditions; what they mean to us
2. What we eat and what it costs
3. Creativity and the arts
4. Navigating the media
5. Who we are and how we live
6. Footprints
7. Communication
8. Self-care
9. Relationships and gender roles
10. Law and justice
11. Assessing education
12. 21st century citizen
13. Work and our lives
14. Europe, today and tomorrow
15. The portrayal of the totalitarian regimes in Animal Farm and Lord of the Flies
16. The recurring symbols in The Giver and Lord of the Flies
17. The themes of discrimination and loneliness in Of Mice and Men and The Giver
18. The role of the rules in the development of a dystopian society in The Giver, Animal Farm and Lord of the Flies
19. The position of women in A Thousand Splendid Suns, Of Mice and Men and All My Sons
20. The importance of memories and dreams in Of Mice and Men and The Giver
21. Finding poetry in everyday life
22. The role of male characters in A Thousand Splendid Suns and All My Sons
23. The themes of euthanasia, capital punishment and suicide in The Giver, A Thousand Splendid Suns and Of Mice and Men
24. The methods of propaganda in Animal Farm and Lord of the Flies
25. The relevance of the novels Animal Farm, A Thousand Splendid Suns and Lord of the Flies in today’s world
26. The ambiguity of the endings in A Thousand Splendid Suns, Lord of the Flies, The Giver and Of Mice and MenPříprava na cambridgeské zkoušky CAE/CPE

Semináře zaměřené na přípravu ke zkouškám CAE-Advanced (úroveň C1) a CPE-Proficiency (úroveň C2). Do seminářů se mohou přihlásit studenti libovolného typu studia, kteří se chystají k vykonání těchto zkoušek, nebo si jen zlepšit svou úroveň. Nabízíme tři typy semináře (viz níže na stránce):

K výuce se používají moderní uřebnice Complete Advanced a Proficiency Masterclass.Seminář CAE - pokročilá úroveň angličtiny C1 (dvouletý)

Seminář pro zájemce o pokročilou úroveň angličtiny C1 je primárně určen pro studenty 5. a 6. ročníku, navštěvovat jej však mohou i studenti odpovídajících ročníků čtyřletého (3. a 4. ročník) a osmiletého studia (7. a 8. ročník), jedinou podmínkou je znalost angličtiny na úrovni Upper-Intermediate nebo Advanced (úrovně B2-C1, Společný evropský referenční rámec pro jazyky). Seminář je zaměřen na přípravu k celosvětově uznávané zkoušce CAE. Primární učební materiál je moderní učebnice Complete Advanced, v hojné míře využíváme i studijní aplikaci Flo-Joe.Seminář CAE Fast Track (jednoletý - předmaturitní, kód PCAEF)

Jednoletou verzi semináře CAE pro mimořádně motivované studenty již nenabízíme, je nahrazen dvouletým seminářem CPE.Seminář CPE - pokročilá úroveň angličtiny C2 (jdvouletý)

Úroveň C2 je nejvyšší možná dosažitelná úroveň v jazyce, seminář je tedy určen pro mimořádně motivované studenty. Seminář je primárně určen pro studenty 5. a 6. ročníku, navštěvovat jej však mohou i maturanti ze čtyřletého (3. a 4. ročník) a osmiletého studia (7. a 8. ročník), podmínkou pro přijetí je jazyková úroveň Advanced (úroveň C1, Společný evropský referenční rámec pro jazyky), hodnocení stupněm „Výborný“ z vyučovacího předmětu Anglický jazyk za poslední klasifikační období a doporučení učitele anglického jazyka. V jiných případech rozhodne pro přijetí do semináře rozdílová zkouška úrovně C1. Seminář je zaměřen na přípravu k celosvětově uznávané zkoušce CPE-Proficiency. Primárním učebním materiálem je moderní učebnice Proficiency Masterclass.Flo-Joe - angličtina přes internet

Výukový portál Flo-Joe je zaměřen na přípravu ke Cambridgeským zkouškám FCE, CAE a CPE. Vyzkoušejte si skutečné testy úrovní FCE a CAE na adrese http://www.examsuccessplus.co.uk/6770fcecae.htm (omezený přístup - funguje jen ze školních počítačů)Eseje

Eseje ("slohové práce") jsou nedílnou součástí výuky, již od prvního ročníku. Žáci se učí přesně vyjadřovat v psané formě své myšlenky, nalézat a obhajovat argumenty pro a proti, rozšiřovat si slovní zásobu... Zde naleznete stručný návod, jak psát esej (v angličtině)Přijímací zkoušky 2024/2025 - 16. a 17. 4. 2024

Ve školním roce 2024/25 otevíráme 2 třídy, do kterých přijímáme 56 žáků. Termín přijímacích zkoušek do šestiletého gymnázia je úterý a středa 16. a 17. dubna 2024. Přijímací zkoušky na česko-anglickou sekci se konají z českého jazyka a matematiky, a to formou centrálě zadávaných testů, které dodá společnost CERMAT. Více informací naleznete přímo na webu školy. Přejeme hodně štěstí :-)

Doporučená vstupní úroveň angličtiny na dvojjazyčné gymnázium (79-43-K/61)

Doporučená vstupní úroveň angličtiny na dvojjazyčné gymnázium (79-43-K/61) odpovídá úrovni mírně pokročilý/A2. Studenti na úrovni mírně pokročilý/A2 se orientují v následujících oblastech:
Slovní zásoba: rodina, škola, jídlo, dny a měsíce, přátelé, sporty, zájmy, denní aktivity, prázdniny
Mluvený projev: poměrně plynulý, jednodušší souvětí, správný slovosled v AJ, krátký rozhovor
Čtení: schopnost orientace a porozumění textu přiměřené úrovně
Gramatika: sloveso to be (am/is/are), otázky, záporné věty, základní časy (přítomný prostý, průběhový, minulý, budoucí), přivlastňovací zájmena (my/your/his/her, etc.), zájmena ve 4. pádě (me/you/him/her/us/them), pravidelná a nepravidelná slovesa (infinitiv + minulý čas + trpný rod), počitatelná a nepočitatelné podstatná jména, základní předložky, stupňování přídavných jmen

Nejdůležitějším předpokladem úspěšného zvládnutí 1. ročníku je zájem o angličtinu a chuť se do ní ponořit.

V prvním ročníku začínáme učebnicí English File Intermediate - Fourth Edition,

Svou úroveň angličtiny si můžete ověřit i online, např:

Výuka anglického jazyka je prvním a druhém ročníku oproti jiným školám významně posílena, aby se vytvořily úspěšné předpoklady pro výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce. Výuka předmětů v anglickém jazyce (matematika, zeměpis, biologie, chemie, fyzika a dějepis) začíná až ve 3. ročníku.Studium v zahraničí

Střední školy

Každý rok se naši studenti ucházejí o zahraniční stipendia. Pokaždé několik z nich v celorepublikovém výběru uspěje a vycestuje na rok či více studovat na školu v zahraničí. Osvědčila se nám spolupráce především s Open Socity Fund a United World College.Školní vzdělávací program

Datailní info včetně odkazů na konkrétní dokumentaci nleznate přímo na hlavním webu školy v oddílu 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté)

Copyright (c) 2023/2024 Předmětová komise anglického jazyka na šestiletém gymnáziu Olomouc-Hejčín
Máte-li jakýkoli dotaz či připomínku, neváhejte a kontaktujte správce těchto stránek, kterým je Mgr. Jakub Knápek, e-mail: knapek@gytool.cz.