ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o studiu 2022/2023

INFORMACE O STUDIUYEAR 1

Language: English File (4th Edition) Pre-Intermediate
Literature: nevyučuje se

Vyučující v 1. ročníku
I.A6: Dvo, Mád, Bruc
I.B6: Mul, Piech, BrucYEAR 2

Language: English File (4th Edition) Intermediate
Literature: Četba zjednodušených knih v angličtině částečně dle výběru studentů

Vyučující ve 2. ročníku
II.A6: Haj, Krá, Clarke
II.B6: Kná, Such, ClarkeYEAR 3

Language: English File (4th Edition) Upper-Intermediate Multipack A
Literature: Lois Lowry: The Giver

Vyučující ve 3. ročníku
III.A6: Mul, Pie, Jones
III.B6: Dvo, Mád, Jones
III.C6: Kná, NavL, JonesYEAR 4

Language: English File (4th Edition) Upper-Intermediate Multipack B
Literature: George Orwell: Animal Farm, William Golding: The Lord of the Flies

Vyučující ve 4. ročníku
IV.A6: Mul, Haj, Bruc
IV.B6: Such, Krá, BrucYEAR 5

Language: English File (4th Edition) Advanced Multipack A
Literature (fiction): Khaled Hosseini: A Thousand Splendid Suns
Literature (poetry): Poetry Course - selected poems by Tony Harrison, Seamus Heaney, Wendy Cope, etc.

Vyučující v 5. ročníku
V.A6: Mád, Mul, Clarke
V.B6: Dvo, Mád, Clarke
Dvouletý seminář CAE: Mád
Jednoletý seminář CAE - Fast track: Bruc, Clarke

Required assignments in Y5 include:

1) Written assignments are part of the language assessment:

 • A language essay based on the coursebook
 • A literature essay based on the book A Thousand Splendid Suns

2) Progress tests - level C1 (Use of English, Listening, Reading)
3) Speaking

 • A Thousand Splendid Suns - presentation of a topic/theme from the novel (in-class preparation)YEAR 6

Textbook: English File (3rd Edition) Advanced - selectad passages
Literature (fiction): John Steinbeck: Of Mice and Men
Literature (drama): Arthur Miller: All My Sons
Maturita revision: literature and language topics

Vyučující v 6. ročníku
6.A6: Jon, Bruc (language), NavL, Sýk (literature)
6.B6: Jon (language), Mád, Mul (literature)
Dvouletý seminář CAE:Clarke, Krá, HavK
Jednoletý seminář CPE:Bruc

Required assignments in Y6 include:

1) Written assignments are part of the class assessment

 • Two language essays written under exam conditions
 • Of Mice and Men (Literature)
 • All My Sons (Literature)

2) Progress tests - level C1 (Use of English, Listening, Reading)

 • Test 1: October/November
 • Test 2: January/February

3) Speaking

 • Term 1: Of Mice and Men - 5min presentation (in-class preparation)
 • Term 2: 10 min presentation of a maturita topic (preparation at home)MATURITA - 6. ročník

1) Written Exam (Both parts are done on the same day)

 • Language Part (Reading + Use of English, level C1) - 90 min
 • Literature Part (2 out of 6 questions - essays, each 250-350 words) - 120 min

2) Oral Exam (15 min)

 • Students answer one of the thirty topics (15 language and 15 literature)

3) Weighing

 • 20% Written Language (10% Reading Comprehension, 10% Use of English)
 • 20% Written Literature
 • 60% Oral ExamEnglish Language and Literature Maturita Topics 2019/2020

1 The threat of the modern media
2 Life values and beliefs
3 People and their background
4 The importance of English in today’s world
5 Marriage and relationships
6 Addictions
7 Consumer society
8 Art and music
9 Healthy lifestyle
10 Travelling and tourism
11 The natural world and the protection of the environment
12 Immigration and the struggle against racism
13 Crime and punishment
14 Education
15 Surveillance, security and privacy
16 Animal Farm: Trace the growth of the power of the pigs
17 Animal Farm: Propaganda
18 Animal Farm and Lord of the Flies: What do the two novels have in common?
19 Animal Farm and Lord of the Flies: The rules on the farm and the island and how they break up
20 Lord of the Flies: Golding’s use of recurring symbols
21 Lord of the Flies: The boy’s regression into savagery
22 Of Mice and Men: Dreams and the theme of responsibility
23 Of Mice and Men: Discrimination and loneliness in the novel
24 All My Sons: The major conflicts in the play
25 The Giver: The main themes and symbols in the novel
26 The Giver: Lowry’s portrayal of dystopian society
27 A Thousand Splendid Suns: The position of women in Afghan society
28 A Thousand Splendid Suns: The main themes and symbols in the novel
29 A Thousand Splendid Suns: Male characters in the novel
30 PoetryPříprava na cambridgeské zkoušky CAE/CPE

Semináře zaměřené na přípravu ke zkouškám CAE-Advanced (úroveň C1) a CPE-Proficiency (úroveň C2). Do seminářů se mohou přihlásit studenti libovolného typu studia, kteří se chystají k vykonání těchto zkoušek, nebo si jen zlepšit svou úroveň. Nabízíme tři typy semináře (viz níže na stránce):

K výuce se používají moderní uřebnice Complete Advanced a Proficiency Masterclass.Seminář CAE - pokročilá úroveň angličtiny C1 (dvouletý)

Seminář pro zájemce o pokročilou úroveň angličtiny C1 je primárně určen pro studenty 5. a 6. ročníku, navštěvovat jej však mohou i studenti odpovídajících ročníků čtyřletého (3. a 4. ročník) a osmiletého studia (7. a 8. ročník), jedinou podmínkou je znalost angličtiny na úrovni Upper-Intermediate nebo Advanced (úrovně B2-C1, Společný evropský referenční rámec pro jazyky). Seminář je zaměřen na přípravu k celosvětově uznávané zkoušce CAE. Primární učební materiál je moderní učebnice Complete Advanced, v hojné míře využíváme i studijní aplikaci Flo-Joe.Seminář CAE Fast Track (jednoletý - předmaturitní, kód PCAEF)

Jedná se o jednoletou verzi semináře CAE pro mimořádně motivované studenty. Seminář pro zájemce o pokročilou úroveň angličtiny je primárně určen pro studenty 5. ročníku, navštěvovat jej však mohou i studenti odpovídajících ročníků čtyřletého (3. ročník) a osmiletého studia (7. ročník). Podmínkou pro přijetí je dosažení úrovně „Upper-Intermediate (B2)“, hodnocení stupněm „Výborný“ z vyučovacího předmětu Anglický jazyk za poslední klasifikační období a doporučení učitele anglického jazyka. V jiných případech rozhodne pro přijetí do semináře rozdílová zkouška úrovně B2. Na seminář CAE Fast Track pak v maturitním ročníku navazuje seminář CPE (není však podmínkou). Seminář je zaměřen na přípravu k celosvětově uznávané zkoušce CAE. Primární učební materiál je moderní učebnice Complete Advanced, v hojné míře využíváme i studijní aplikaci Flo-JoeSeminář CPE - pokročilá úroveň angličtiny C2 (jednoletý - maturitní, kód MCPE)

Úroveň C2 je nejvyšší možná dosažitelná úroveň v jazyce, seminář je tedy určen pro mimořádně motivované studenty. Seminář je primárně určen pro studenty 6. ročníku, navštěvovat jej však mohou i maturanti ze čtyřletého (4. ročník) a osmiletého studia (8. ročník), podmínkou pro přijetí je jazyková úroveň Advanced (úroveň C1, Společný evropský referenční rámec pro jazyky), hodnocení stupněm „Výborný“ z vyučovacího předmětu Anglický jazyk za poslední klasifikační období a doporučení učitele anglického jazyka. V jiných případech rozhodne pro přijetí do semináře rozdílová zkouška úrovně C1. Seminář je zaměřen na přípravu k celosvětově uznávané zkoušce CPE-Proficiency. Primárním učebním materiálem je moderní učebnice Proficiency Masterclass.Flo-Joe - angličtina přes internet

Výukový portál Flo-Joe je zaměřen na přípravu ke Cambridgeským zkouškám FCE, CAE a CPE. Vyzkoušejte si skutečné testy úrovní FCE a CAE na adrese http://www.examsuccessplus.co.uk/6770fcecae.htm (omezený přístup - funguje jen ze školních počítačů)Eseje

Eseje ("slohové práce") jsou nedílnou součástí výuky, již od prvního ročníku. Žáci se učí přesně vyjadřovat v psané formě své myšlenky, nalézat a obhajovat argumenty pro a proti, rozšiřovat si slovní zásobu... Zde naleznete stručný návod, jak psát esej (v angličtině)Přijímací zkoušky 2023/2024

O detailech budeme včas informovat.

V prvním ročníku začínáme učebnicí English File Pre-Intermediate - Fourth Edition, je tedy nezbytně nutné, aby uchazeči o studium již měli solidní znalosti anglického jazyka na úrovni A2.

Svou úroveň angličtiny si můžete ověřit i online, např:Studium v zahraničí

Střední školy

Každý rok se naši studenti ucházejí o zahraniční stipendia. Pokaždé několik z nich v celorepublikovém výběru uspěje a vycestuje na rok či více studovat na školu v zahraničí. Osvědčila se nám spolupráce především s Open Socity Fund a United World College.Školní vzdělávací program

Od školního roku 2015/2016 probíhá ve všech třídách výuka podle školního vzdělávacího programu 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium:


Copyright (c) 2022/2023 Předmětová komise anglického jazyka na šestiletém gymnáziu Olomouc-Hejčín
Máte-li jakýkoli dotaz či připomínku, neváhejte a kontaktujte správce těchto stránek, kterým je Mgr. Jakub Knápek, e-mail: knapek@gytool.cz.