Obor vzdělání 7943K/61 Dvojjazyčné gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 budou stanoveny ředitelem školy v řádném termínu.