Anglický jazyk (dvojjazyčné šestileté studium) 2020/2021

CREATIVE WRITING AWARDS

Máte chuť psát, tvořit, nahrávat a sdílet v angličtině? Vyhlášení výsledků soutěže Creative Writing 2021, která je letos obohacena o TED Talks a SLAM Poetry, proběhlo dne 16. června 2021. Více informací zde.

NOVINKY V SEMINÁŘÍCH

Jako jediné gymnázium v ČR nabízíme seminář CPE - Proficiency (MCPE) zaměřený na nejvyšší úroveň angličtiny C2. Novinkou je i jednoletý seminář CAE - Fast Track (PCAEF).
30 LET ANGLICKÉ SEKCE
Gymnázium Olomouc-Hejčín 1991-2021

Vítejte na stránkách předmětové komise anglického jazyka na 6-ti letém gymnáziu Olomouc-Hejčín

  • Dvojjazyčné studium je určeno pro absolventy 7. tříd ZŠ a 2. ročníků osmiletých gymnázií
  • Důraz je kladen na aktivní zvládnutí jazyka, a to jak v mluvené, tak i psané podobě.
  • Po 6. letech studia žáci dosahují jazykové úrovně C1, ti nejlepší i C2, což je již téměř úroveň rodilého mluvčího.
  • Studenti 6. ročníku (a někdy i páťáci) běžně skládají jazykové zkoušky nejvyšší úrovně pokročilosti - CAE, CPE (=úroveň C1 a C2).
  • Již od prvního ročníku jsou žáci vedeni k dovednosti logicky a věcně argumentovat, opět jak v mluveném, tak i psaném projevu.
  • Systematicky se podílíme na rozvoji kritického myšlení a tvorby a jasné formulace vlastního názoru.
  • V prvních dvou ročnících (prima, sekunda) probíhá intenzívní výuka anglického jazyka - 8 hodin týdně v primě i v sekundě (za takového náporu se anglicky nenaučí jen opravdoví frajeři:-).
  • Na vyšším stupni gymnázia (tercie až sexta) se šest předmětů - Maths (matematika), Physics (fyzika), Chemistry (chemie), Biology (biologie) , Geography (zeměpis) a History (dějepis)) vyučuje pouze v anglickém jazyce.
  • Od třetího ročníku (tercie - odpovídá 1. ročníku čtyřletého gymnázia) se v rámci angličtiny vyučuje literatura - čteme a rozebíráme stěžejní díla britské a americké literatury v originále; např. George Orwell - Animal Farm (Farma zvířat), John Steinbeck - Of Mice And Men (O myších a lidech).
  • Počínaje třetím ročníkem studenti píší eseje analyzující určitý aspekt probíraných literárních děl, v pátém ročníku přibývají eseje jazykové (viz níže).

Výborná znalost anglického jazyka absolventů, včetně odborné terminologie, je významným předpokladem pro jejich další akademický i profesionální růst a vynikající uplatnění v praxi.

Zde naleznete více informací o šestiletém studiu.


Copyright (c) 2020/2021 Předmětová komise anglického jazyka na šestiletém gymnáziu Olomouc-Hejčín
Máte-li jakýkoli dotaz či připomínku, neváhejte a kontaktujte správce těchto stránek, kterým je Mgr. Jakub Knápek, e-mail: knapek@gytool.cz.