ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Anglický jazyk (dvojjazyčné šestileté studium) 2023/2024

ZAČÍNÁME!!

Tak je to tady - nový školní rok 2023/2024 nám začal. Přejeme hodně úspěchů!

ZMĚNY VE VEDENÍ

Hana Mádrová se stala zástupkyní ředitele pro Anglickou sekci, Lucie McMullin je nová vedoucí předmětové komise angličtiny na anglické sekci. Blahopřejeme!

ANGLICKÁ KNIHOVNA

Skvělá nabídky knih v originále i ve zjednodušené verzi. Najdete nás na budově B, úplně nahoře a přímo naproti schodišti.
Otevírací doba:
Středa: 9:40-10:00
Čtvrtek: 13:30-14:00
Pátek: 9:40-10:00
32 LET ANGLICKÉ SEKCE
Gymnázium Olomouc-Hejčín 1991-2023

Vítejte na stránkách předmětové komise anglického jazyka na 6-ti letém gymnáziu Olomouc-Hejčín

  • Dvojjazyčné studium je určeno pro absolventy 7. tříd ZŠ a 2. ročníků osmiletých gymnázií
  • Důraz je kladen na aktivní zvládnutí jazyka, a to jak v mluvené, tak i psané podobě.
  • Po 6. letech studia žáci dosahují jazykové úrovně C1, ti nejlepší i C2, což je již téměř úroveň rodilého mluvčího.
  • Studenti 6. ročníku (a někdy i páťáci) běžně skládají jazykové zkoušky nejvyšší úrovně pokročilosti - CAE, CPE (=úroveň C1 a C2).
  • Již od prvního ročníku jsou žáci vedeni k dovednosti logicky a věcně argumentovat, opět jak v mluveném, tak i psaném projevu.
  • Systematicky se podílíme na rozvoji kritického myšlení a tvorby a jasné formulace vlastního názoru.
  • V prvních dvou ročnících (prima, sekunda) probíhá intenzívní výuka anglického jazyka - 8 hodin týdně v primě i v sekundě (za takového náporu se anglicky nenaučí jen opravdoví frajeři:-).
  • Na vyšším stupni gymnázia (tercie až sexta) se šest předmětů - Maths (matematika), Physics (fyzika), Chemistry (chemie), Biology (biologie) , Geography (zeměpis) a History (dějepis) vyučuje pouze v anglickém jazyce.
  • Od třetího ročníku (tercie - odpovídá 1. ročníku čtyřletého gymnázia) se v rámci angličtiny vyučuje literatura - čteme a rozebíráme stěžejní díla britské a americké literatury v originále; např. George Orwell - Animal Farm (Farma zvířat), John Steinbeck - Of Mice And Men (O myších a lidech).
  • Počínaje třetím ročníkem studenti píší eseje analyzující určitý aspekt probíraných literárních děl, v pátém ročníku přibývají eseje jazykové (viz níže).

Výborná znalost anglického jazyka absolventů, včetně odborné terminologie, je významným předpokladem pro jejich další akademický i profesionální růst a vynikající uplatnění v praxi.

Na hlavním webu školy pak naleznete více informací o šestiletém studiu.


Copyright (c) 2023/2024 Předmětová komise anglického jazyka na šestiletém gymnáziu Olomouc-Hejčín
Máte-li jakýkoli dotaz či připomínku, neváhejte a kontaktujte správce těchto stránek, kterým je Mgr. Jakub Knápek, e-mail: knapek@gytool.cz.