ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Základy společenských věd

Předmět Základy společenských věd
zahrnuje úvody do filozofie, dějin náboženství a společenskovědních oborů.
Na Gymnáziu Hejčín se vyučují na všech třech typech studia podle jednotné osnovy a v rozsahu hodinové dotace tak, jak je zahrnuje ŠVP a učební plány. Pro zájemce se látka prohlubuje ve volitelných seminářích a kroužcích.
ZSV je předmětem mnohaoborovým, který se snaží propojit poznatky všech studovaných disciplin.
Poznatky z tohoto předmětu se v posledních letech staly nezbytným předpokladem a přípravou pro vysokoškolská studia společenskovědních a humanitních oborů.


Samostatná předmětová komise základů společenských věd vznikla 2.9.2019.

Vedoucí předmětové komise je paní Mgr. Lucie Kalandrová

Na těchto stránkách budou mimo jiné uváděny i všechny povinné údaje, aktuality a aktivity týkající se výuky OV, ZSV, latiny a

příslušných volitelných předmětů. V odkazech najdete užitečné tipy doplňující literatury, které chceme postupně rozšiřovat.

Nově plánujeme obohatit a rozšířit naši fotogalerii z akcí předmětové komise.