ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Učebnice, literatura

POŘÍZENÍ UČEBNICE - DÚLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

 O použití učebnice rozhoduje vždy vyučující. Obecně lze říci, že žák je dle pokynu povinen si učebnici zakoupit.
Fakt, že si žák učebnici ke studiu neopatřil, je velkou nevýhodu a nemůže být důvodem k omluvám či úlevám.
Seznam Povinných učebnic pro vyšší gymnázium:

první ročník:   Odmaturuj ze společenských věd, kol. autorů, nakl. Didaktis, v aktuálním vydání
druhý ročník:  Odmaturuj ze společenských věd, kol. autorů, nakl. Didaktis, v aktuálním vydání
třetí ročník:   Odmaturuj ze společenských věd, kol. autorů, nakl. Didaktis, v aktuálním vydání   + doporučená:  Politologie, David 
čtvrtý ročník:   Odmaturuj ze společenských věd, kol. autorů, nakl. Didaktis, v aktuálním vydání   + doporučená: Člověk na cestě k moudrosti, Šíl, Karolová

Přehled učebnic platí i pro paralelní ročníky šestiletého  a osmiletého studia.
Upozornění: Učebnici si žák může opatřit individuálně. Je však rozumné počkat na pokyny vyučujícího, který zpravidla žákům v první vyučovací hodině předmětu nabídne i možnost společného zvýhodněného nákupu.

Pro studium humanitních, společenskovědních oborů a latiny mohou žáci využít dvě knihovní sbírky, které jsou součástí Knihovny Dr. Milana Justa.

Literatura odborná i populární převážně filozofického, psychologického, politologického a historického obsahu je všem zájmcům k dispozici v Knihovně základů společenských věd.
Literatura odborná i populární převážně historického, filozofického, právnického a jazykového zaměření včetně výběru z beletrie a originálních latinských a řeckých textů čeká na své čtenáře v Latinské knihovně.
Obě sbírky spravuje Mgr. František Ondrák - kabinet jazyků na budově A (u staré tělocvičny)

Propojením obou knihoven vzniká celek, který patří mezi největší sbírky na škole a který šíří záběru i rozmanitostí titulů může velmi dobře posloužit nejen pro středoškolské, ale i vysokoškolské studium.

Aby obě knihovny zůstaly živým, platným a využívaným organismem, průběžně a dle finančních možností je doplňujeme.