ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktivity

POSLEDNÍ ÚSPĚŠNÉ AKCE V ROCE 2022:

9.5. se v rámci výuky ZSV žáci II.A6 zúčastnili miniexkurze zaměřené na lokální situaci a život v Hejčíně a přilehlých městských čtvrtích. Přímo v terénu měli naši studenti možnost vidět ukázky nakládání s veřejným prostorem, nesourodé architektury, péče o zelené plochy a další.

28.4. se skupina deseti budoucích studentů latiny s Mgr. Ondrákem zúčastnila v Praze IX. ročníku celostátní vzdělávací a popularizační přehlídky DEN LATINY. Na FF UK Praha si studenti měli možnost sami sestavit program z vybraných přednášek a workshopů. O akci byl obrovský zájem, účastnilo se asi 500 studentů se svými učiteli z celé ČR. Program se setkal s velmi dobrou odezvou.

26.4. se 27 studentů ZSV a PSVS pod vedením Mgr. Ondráka a Mgr. Kalandrové zůčastnilo exkurze SALON REPUBLIKY do Hradce Králové. Během příjemné procházky centrem tohoto elegantního města měli naši žáci možnost seznámit se s řadou moderních i starých památek architektury, poznat dílo J. Kotěry, J. Gočára, B. Slámy a dalších významných osobností. Součástí programu byl i výstup na Bílou věž a návštěva interaktivní výstavy Cesta města v hradeckém Kotěrově muzeu.

29.3. se žáci latinského maturitního semináře pod vedením Mgr. Ondráka zúčastnili závěrečné exkurze do Šternberka. Absolvovali procházku zaměřenou na lokální památky města a latinské nápisy a ve druhé části pak návštěvu augustiniánského kláštera a kostela P. Marie a hradního exterieru. Tímto praktickým cvičením se tak příjemným způsobem uzavřel kurs latiny.

KONALO SE V ROCE 2021:

Naše předmětová komise se v rámci projektu Občanka na dálku účastní tvorby výukových materiálů, které jsou užitečným nástrojem výuky například v době distanční výuky. Materiály jsou všem přístpné na webu:   https://www.nedatovano.cz/obcanka-na-dalku-1

14.12.2021 se v rámci semináře latiny uskutečnila první část miniexkurze k projektu: Latinské epigrafické památky v Olomouci.

Ve spolupráci s VOŠ Caritas Olomouc se dne 8.12. pro skupinu MSVS 21 konal workshop věnovaný programům humanitární pomoci. Děkujeme za velmi zajímavé interaktivní uvedení do problematiky humanitární práce

24.11. se studenti předmaturitního semináře a zájemci z řad maturantů zúčastnili prezentace dobrovolnických programů Maltézské pomoci.

23.11. se zájemci z řad předmaturitních a maturitních ročníků mohli zúčastnit online přednášky věnované situaci žen a škol v Afgánistánu. Program byl velmi autentickým svědectvím a nabídl jedinečný vhled do poměrů v současné afgánské společnosti.

16. 11. proběhl 3. ročník projektu pro SVS Studenti mezi hroby, který doplňue učivo psychologie. Zúčastnily se dvě skupiny předmaturitního semináře, které na hřbitově v Neředíně absolvovaly program věnovaný i památce významných osobností, které jsou zde pohřbeny.

10. 11. v 10:00 hodin na naší škole pamětník pan Reinol slavnostně otevřel výstavu Deník Ruth Meierové. Výstava dokumentuje válečné osudy židovské dívky a dVýstavu organizujeme ve spolupráci s kulturním a vzdělávacím centrem brněnské židovské obce.

Exkurze Židovské památky Brno + slíbený workshop pro zájemce z řad studentů SVS proběhla s velkým úspěchem 19.října 2021. Studenti absolvovali komponovaný celodenní program spojený i s návštěvou významných historických míst a památek Brna. Zlatým hřebem byla návštěva synagogy Agudas Achim a vily Löw Beer.
Exkurzi Po stopách Santiniho jsme tématicky rozšířili o připomínku moderních českých architektů. Tak vznikla myšlenka uspořádat exkurzi do Prahy u příležitosti 150 let moderní české architektury. Tato exkurze se konala 14.října 2021 a 41 našich žáků 2. - 4. ročníků nvštívilo zajímavá, leckdy nepříliš známá místa. Vrcholem byla velkolepá expozice v Jízdárně Pražského hradu a návštěva kubistické expozice v domě U Černé Matky Boží.

V úterý 7.9. 2021 v úvodní hodině předmaturitního společenskovědního semináře proběhla zajímavá beseda se studentkou psychologie Hankou Spěvákovou. Naši žáci měli možnost bezprostředně se ptát na vše, co je spojeno s vysokoškolským studiem psychologie a přijímacího řízení. Hance děkujeme za perfektně připravenou besedu!

7.9.2021 jsme již tradičně se skupinou latinských seminaristů navštívili Informační centrum a prodejnu skript UPOL v Olomouci. Účastníci kvitovali nejen možnost zakoupení aktuální učebnice, ale i bohatou nabídku studijních materiálů a služeb.

1.6.2021 jsme na besedě pro seminář PSVS 22 přivítali arabistku a cestovatelku Lenku Hrabalovou, která velmi poutavě vyprávěla nejen o historii a kultuře arabských zemí a islámu, ale zároveň i zajímavě interpretovala aktuální dění severu Afriky a blízkého východu. Děkujeme

25.5.2021 naši seminaristé PSVS 22 absolvovali v chrámu anny Marie Sněžné v Olomouci interaktivní program věnovaný liturgii a liturgickému prostoru.

Ještě v závěru distanční výuky se nám podařilo realizovat online workshop pro předmaturitní seminář PSVS 22 na téma "humanitární práce". Děkujeme kolegům z VOŠ Caritas za vemi zajímavou prezentaci!

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH:

I v době mimořádných opatření máme skvělé zprávy o úspěších našich žáků:

V posledním ročníku celostátního kola latinské olympiády Certamen Latinum 2020/21 obsadil Jan Schneider skvělé 7. místo.

Kateřina Barotová obsadila 3. místo v esejistické soutěži Knihovny Václava Havla.

Marie Zatloukalová (IV.A6) postoupila mezi nejlepších 20 účastníků soutěže o religionistickou esej roku.

V právnické soutěži (Moot Court) naše družstva žáků VII.B8 obsadila 2. a 3. - 5. místo. Všem srdečně gratulujeme!

STARŠÍ AKTIVITY:

28.1.2020 se konalo školní kolo latinské olympiády Certamen Latinum. Vítězkami se po slušném výkonu staly A. Stavělová z VIII.A8 a L. Vojtová z VI.B6. Naše vítězky by měly možnost postoupit do zemského kola soutěže. Vzhledem k epidemii a mimořádné situaci všek pro tento rok byla vyšší kola školních soutěží zrušena.

13.12. 1. kolo Mezinárodní filosofické olympiády. Do národního kola, které se uskuteční 14.2., se probojovaly studentky předmaturitních ročníků: A. Machalová, K. Kubešová, K. Králová a M. Benešová. Napíší esej tentokrát v cizím jazyce. Dva  vítězové nár. kola budou reprezentovat  ČR v Lisabonu. Pořádá FF UP pod záštitou UNESCO - gratulujeme!

V posledním předvánočním semináři roku 2020 se podařilo za stoprocentní účasti členů semináře PSVS 22 uskutečnit druhý ročník projektu "Studenti mezi hroby", který je věnován připomenutí památky významných osobností, které spočinuly na neředínském hřbitově. Projekt zároveň otevírá téma času a paměti, kterému se věnujeme mimo jiné v psychologii osobnosti.

Skupina maturitního společenskovědního semináře a několik dalších zájemců navštívila 19.prosince 2019 knihovnu Centra Aletti Olomouc. Absolvovali jsme prohlídku knihovny spojenou s ukázkou starých vydání děl některých klasiků. Příjemně jsme tak zakončili předvánoční výuku.

Studenti latiny se 12. prosince v rámci posledního předvánočního semináře vypravili na komentovanou procházku městem zaměřnou na dochované latinské nápisy.

9.prosince 2019 naši studenti - maturanti v rámci rozšíření sociologie (město a architektura) absolvovali komentovanou procházku městem a prohlídku Domu u parku.

V rámci předmaturitního semináře ve dnech 4. a 12. 12.2019 se žáci dvou skupin našich SVS zúčastnili výukového miniprojektu "Studenti mezi hroby". Účastníkům se mezi hroby líbilo, o čemž svědčí několik příznivých ohlasů na akci.

Ve dnech 3.a 5.12. 2019 se uskutečnil pro žáky 4 skupin našich seminářů výukový blok o finanční gramotnosti.

Od 14. listopadu máme samostatnou knihovnu ZSV a latiny, která nese jméno pana PhDr. Milana Justa, bývalého polistopadového ředitele naší školy. Do knihovny jsou všichni srdečně zváni.

Dne 16.10.2019 skupina 43 žáků maturitních a předmaturitních ročníků podnikla poznávací exkurzi "Po stopách Freuda, Janáčka a Palackého" do Příbora, Hukvald, Štramberku a Hodslavic.

Navštívili jsme Freudův rodný dům a další památky historického města Příbora, oboru a památník L. Janáčka v Hukvaldech, pamětihodnosti Štramberku a rodný dům F. Palackého a další objekty v Hodslavicích.

I přes ne úplně ideální počasí se nám podařilo podniknout pestrou a snad pro všechny účastníky atraktivní exkurzi, která příjemně oživila výuku.

Fotodokumentaci najdete na Facebooku školy.

Na samém konci školního roku 2018/19 absolvovala veká skupina zájemců v rámci projektového dne "Ukaž, co umíš" interaktivní exkurzi

"Deset zastavení k urbanismu a environmentálním problémům Olomouce".

Věřím, že i přes urputné vedro se netradiční procházka po neobvyklých místech Olomouce líbila. Svědčily o tom i živé ohlasy a komentáře některých účastníků.

Bude-li zájem, jsou připraveny miniexkurze i na další neobvyklá místa.      

V červnu 2019 se 25 žáků našich společenskovědních seminářů v Brně zúčastnilo celodenního workshopu na téma Dějiny judaismu a novodobé dějiny židovského národa na našem území. Součástí programu byla kromě procházky po židovských pamětihodnostech Brna i prohlídka moderní synagogy na Křenové a návštěva pobočky Židovské obce v Brně.

 

Dne 19.3.2018 uspořádalo Klasické a španělské gymnázium Brno – Bystrc zemské kolo latinské olympiády Certamen Latinum.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích.

V kategorii A (žáci studují latinu méně než 2 roky) vybojoval pro naši školu skvělé druhé místo a postup do celostátního kola Matěj Mičulka (IV.A).

Informace o organizaci soutěže a výsledky nastávajícího celostátního kola najdete na http://www.talentovani.cz

 

V pátek 15.12.2017 žáci předmaturitních seinářů absolvovali přednášku a workshop na Teologické fakultě UP v Olomouci.
V pátek 7.4. se uskutečnilo oblastní finále (za Moravu a Slezsko) Právnické soutěže na Právnické fakultě v Olomouci (Mezinárodní středoškolský moot court). Za naši školu byla vybrána do tohoto kola dvě družstva z celkových osmi – Tereza Katrňáková (3.B), Johana Krutilová (3.B), Dominika Korcanová (4.A6), Markéta Tománková (4.A6).  Děvčata po skvělém výkonu obsadila druhé a třetí místo. Gratulujeme!
Dne 31.1.2017 se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo lainské olympiásy "Certamen Latinum".
V kategorii A zvítězili po velmi dobrém výkonu Matěj Mičulka (III.A) a Kryštof Dokoupil (IV.A).

Dne 28.6.2016 se konala přírodvědná a společenskovědní exkurze třídy I.B na Pálavu a do Mikulova. Procházku zámkem a starým židovským městem jsme zakončili návštěvou nvě zrekonstruované synagogy s expozicí "Maharal - židovská vzdělanost".

Dne 25.1.2016 navštívili žáci třídy I.B v rámci společenskovědní exkurze pražské Národní divadlo a Kancelář prezidenta republiky. (Fotografie v galerii)

V celostátním kole latinské olympiády Certamen Latinum 2015 obsadil Pavel Tříska z VIII.A8 první místo. K jedinečnému úspěchu gratuujeme!