ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktivity

V právnické soutěži Moot court nejprve vyhrály fakultní kolo a posléze v celostátnmím kole s mezinárodní účastí obsadily skvělé druhé místo studentky II.B4 Klára Doležalová, Lara Chytilová a Veronika Pavlásková. Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci!!!

Gratulujeme týmu studentů II.A4 a I.B4 ve složení Leona Glauderová, Jiší Polis a Jan Růčka ke skvělé reprezentaci a umístění v krajském kole soutěže Europa secura!!!

12.6. bude mít na naší škole přednášku o Íránu arabistka, íránistka a cestovatelka Lenka Hrabalová

29.4.2024 jsme uskutečnili s předmaturitními semináři PSVS 31 a 32 exkurzi o judaismu v Brně. Díky aktivitě Židovského muzea v Praze, pobočka Brno, naši žáci absolvovali workshop o judaismu, dále navštívíli vybrané židovské památky Brna - vily Löw Beer a Stiassny.

9. a 11.4.2024 jsme se s našimi maturanty - latináři rozloučíli při závěrečné exkurzi Latinské nápisy v Olomouci II.

25.3.2024 jsme konali předmaturitní konzultaci o filosofii 19. století se zájemci ze IV.AB4. 5.4.2024 plánujeme pro naše maturanty IV.AB4 další předmaturitní konzultaci, tentokrát k filosofii 19. a části 20. století. Další konzultace 8. a 19.4.2024.

25.3. 2024 skupina našich žáků PSVS 31 a část IV.A6 navázala na společný program prezentace sociální a humanitární činnosti, který pořádáme díky podpoře VOŠ Caritas Olomouc. Tentokrát jsme navštívili studenty a učitele Caritas přímo v jejich budově na nám. Republiky v Olomouci. Připravili pro nás velmi poutavý interaktivní workshop v podobě "otevřené knihovny", takže naši žáci měli možnost oslovovat přímo studenty - účastníky různých projektů. Společná aktivita vynikala pestrostí, neformální možností pohovořit a načerpat informace a motivaci. Velké díky organizátorům z Caritas i našim aktivním žákům!

20.3.2024 skupina 26 žáků převážně z maturitních tříd navštívila soudní jednání - hlavní líčení v trestní věci u KS Ostrava  Pobočka Olomouc. Během návštěvy se naši žáci měli možnost dovědět řadu podrobností o studiu práv, soudní praxi i trestním řízení. Za organzaci akce děkujeme panu JUDr. Vladimíru Najdekrovi.

19.3. se asi 60 žáků IV., VI.  a předmaturitních ročníků zúčastnilo workshopu a prezentace o humanitární činnosti, které pro naši školu připravili zástupci VOŠ Caritas. Děkujeme za pestrý a zajímavý program.

Vítězi školního kola olympiády Certamen Latinum se stali Kristýna Nevrlá z VIII.A8 a Jiří Matěj ze IV.A4. Vítězové postupují do zemského kola, které se koná 18.3.2024 v Brně. Gratulujeme.

Pro naše žáky 2.- 4. ročníků máme pozvánku k letošnímu ročníku právnické soutěže SŠ Moot court. Podrobnosti budou všem zaslány přes MS TEAMS. Zájemci, hlaste se o dalši informace u vyučujících ZSV v hodinách co nejdříve. Termín podání přihlášky je už do 15.1.2024!

20.12.2023 Jsme s II.B4 v rámci předvánočních třídnických dnů navštívili Červený kostel v Olomouci, nově zrekonstruovaný areál pro konání kulturních akcí SVK Olomouc.

6.12.2023 jsme pro studenty IV.A6 a IV.B6 zorganizovali besedu se soudcem Krajského soudu Ostrava, pobočka Olomouc, JUDr. Vladimírem Najdekrem. Naši žáci si kromě talárů mohli vyzkoušet i svoje znalosti z oblasti občanského a trestního řízení. Děkujeme!

29.11.2023 proběhla na naší škole další ročník Mikulášské sbírky s Maltézskou pomocí. Všem dárcům děkujeme!

Do 4.12.2023 se zájemci z předmaturitních a maturitních tříd mohou hlásit k účasti ve velmi inspirativní filosofické soutěži Nebojme se myslet. http://nebojmesemyslet.upol.cz . První kolo soutěže v psaní esejí se na FF UPOL uskuteční 15.12.2023. Všichni jsou srdečně zváni. Připomínáme, že loňské celostátní kolo vyhrála naše absolventka!

30.11.2023 se naši studenti maturitního latinského semináře zúčastní dalšího ročníku tradičně mimořádně úspěšné akce Den latiny, kterou pořádá FF UK v Praze. Studenti si budou podle svého zájmu moci vybrat z pestré nabídky přednášek a workshopů, které připravili špičkoví odborníci z oborů práva, klasických studií a dalších.

V půli listopadu čeká naše předmaturitní seminaristy PSVS 31 další ročník tradičního projektu Studenti mezi hroby. Kromě seznámení s objektem ústředního hřbitova a odkazem zde pohřbených osobností se uvedeme do studia psychologie osobnosti.

24.10.2023 navštívili v rámci projektu Baroko naši latiníci Klášterní Hradisko v Olomouci, kde absolvovali prohlídku spojenou s poutavým výkladem o památce, architektuře a době.

19.10. 2023 se přímo na naší škole uskutečnilo zasedání Evropského parlamentu mládeže. Naše studenty měli možnost absolvovat zajímavý a praktický program v angličtine, který jim pootevřel dveře do zákulisí evropské politiky. Pro úspěšné účastníky se připravuje další kolo jednání.

2.10.2023 se pro studenty našich předmaturitních seminářů Mgr. Ondráka a Mgr. Kalandrové konala již tradiční prezentace programů dobrovolnictví Maltézské pomoci. Velmi pěkný, pestrý a interaktivní program pod vedením paní Mgr. Zatloukalové pro nás připravily přímo ve škole koordinátorky dobrovolnictví. Naši žáci tak mají zase o něco pestřejší paletu nabídek zajímavé a užitečné praxe.

12. a 14.9. 2023 absolvovali naši studenti maturitních seminářů z latiny návštěvu knihkupectví a informačního centra UPOL. Měli možnost nahlédnout do pestré nabídky odborné literatury podle svých oborů a opatřit si materiály ke studiu.

11.9.2023 v rámci předmaturitního semináře absolvovali naši studenti hned ve dvou skupinách besedu s Bc. Hankou Spěvákovou, naší úspěšnou absolventkou a studentkou oboru psychologie na FF UPOL. Pestrá debata se týkala podmínek přijetí ke studiu, studia i uplatnění psychologa. Děkujeme!

V krajském kole mezinárodní právnické soutěže Moot court 2023 konaném 24.4.2023 na Právnické fakultě UPOL zvítězili ve své kategorii studenti třídy II.B4 Lukáš Skladaný a Daniel Princ a postoupili do mezinárodního kola, kde obsadili skvělé druhé místo. Oběma vítězům gratulujeme!

19. a 20. 6. 2023 v rámci ZSV absolvovali žáci II.AB6 procházku plnou příkladů a ukázek problémů, které přináší život ve městě. Zaměření na archtekturu, zeleň, dopravu a městskou zástavbu.

Dne 15. června navštívila naši školu cestovatelka Lenka Hrabalová. Žáci 4 skupin předmaturitních seminářů měli možnost dozvědět se velmi poutavou formou řadu zajímavostí o Íránu. Přednáška byla doplněna o spoustu zajímavých fotografií, vyprávění zážitků z cest a odpovědi na zvídavé dotazy.

10.5.2023 naše předmětová komise ve spolupráci s PK dějepisu a dalšími uskutečnila pro žáky vyššího gymnázia tématický den "MOSTY ZNÁM". Program byl věnován zajímavým okamžikům dějina a v nich především významným postavám historie i současnosti, které zaměřily svou činnost na "spojování lidí a boutání zdí". Pestrý interaktivní program zaznamenal velký ohlas a pozitivní odezvu. Účastníci nejvíc hodnotili interaktivní, pestrou a nápaditou formu výuky a možnost poznat nové spolužáky a učitele.

27.4.2023 návštěva žáků předmaturitních seminářů na židovské obci v Olomouci v rámci výuky o světových náboženstvích.

29. března a 11. dubna se skupiny předmaturitního semináře PSVS 21 a11 zúčastnily výukových exkurzí na téma liturgický prostor přímo v sakrálním prostoru kostela Panny Marie Sněžné.

21.3.2023 se studenti MLAT a španělská skupina V.A8 zúčastnlii celodenní exkurzi do Prahy na téma Románská stopa v dějinách a architektuře Prahy. Navštívili jsme krásné prostory Břevnovského kláštera, Bílou horu a památná místa na Pražském hradě a Malé Straně.

Může si člověk splnit životní sen? A je schopen udělat něco, co otevře lidská srdce? 8.3.2023 měli naši studenti předmaturitních ročníků možnost doplnit svůj přehled o psychologii i o hluboký zážitek při projekci věnované problematice osobnosti.

1.2. 2023 se skupina 25 studentů III.AB4 a V.A6 zúčastnila exkurze ke Krajskému soudu v Olomouci. Po návštěvě odvolacího líčení se nám soudci  krajského soudu věnovali při besedě věnované otázkám trestního práva a umožnili nám prohlédnout si i soudní budovu. Děkujeme

Ve školním kole latinské olympiády Certamen Latinum konaném 7.2.2023 se na první příčce umístily se shodným počtem bodů Nela Klímová z VIII.A8 a Adéla Mrázková z VI.A6. Gratulujeme!

Veliký úspěch!!! V celostátním kole filozofické soutěže Nebojme se myslet zvítězila Ronja Drahanská ze třídy VI.A6. Gratulujeme!!!

Na přelomu roku se početná skupina našich studentů pod vedením paní profesorky Kalandrové zúčastnila filozofické soutěže Nebojme se myslet, kterou pořádá katedra filozofie na FF UP v Olomouci.

Během předvánoční hodiny v rámci semináře latiny naši studenti latiny absolvovali v centru adventně vyzdobené Olomouce první část projektu: Latinské epigrafické památky v Olomouci.

Studentské volby simulující prezidentskou volbu plánovanou na počátek roku 2023 se na naší škole uskutečnily ve dnech 12. a 13.12.2022. Vzbudily velký zájem, volební účast byla přes 80%. Děkujeme všem, kteří pomáhali s organizací.

Ve dnech 23. a 24.11.2022 se naši studenti a učitelé zúčastnili Mikulášské sbírky potravinové pomoci pro Maltézskou pomoc. Nasbírali jsme deset beden nejrůznějších dárků. Všem dárcům děkujeme.

23.11. absolvovali v rámci předmaturitního semináře skupina PSVS 11 workshop a besedu Pojistka demokracie s Markem Zelenkou

22.11. se zájemci z řad předmaturitních a maturitních ročníků zúčastnili dalšího ročníku Příběhů bezpráví. Po projekci filmu následovala beseda s novinářem J. Spurným.

15.11. a 16. 11.  proběhl 4. ročník projektu pro SVS Studenti mezi hroby, který doplňue učivo psychologie. Zúčastnily se dvě skupiny předmaturitního semináře, které na hřbitově v Neředíně absolvovaly program věnovaný i památce významných osobností, zároveň absolvují netradiční interaktivní vstup do oboru psychologie osobnosti

1.11. se studenti předmaturitního semináře PSVS 21 zúčastnili prezentace dobrovolnických programů Maltézské pomoci. Tentokrát jsme se dověděli zvlášť i o dobrovolnickém programu doprovázení rodin a studenti si vyzkoušeli návrh programu zaměřeného na klienty různých skupin.

Naši sekundáni ze tříd II.AB6 měli 17.a 18.10. možnost v rámci ZSV besedovat s komisařem PČR Bc. Markem Váňou o tématu trestní odpovědnosti mladistvých, právu a morálce. Beseda se setkala se značným ohlasem.

11.10.2022 v rámci semináře PSVS 21 proběhla prezentace a beseda našich studentů s vyučující Právnické fakulty UPOL paní Lucií Tungul na téma humanitární problémy a dopady klimatických změn zejména se zaměřením na oblast předního východu. V rámci programu jsme se dověděli i řadu zajímavostí o přístupu k výzkumu a výuce na VŠ v Turecku a USA.

15.9.2022 měli studenti předmaturitních seminářů možnost diskutovat o možnostech a podmínkách studia psychologie na VŠ se studentkou FF UPOL a naší úspěšnou absolventkou Hanou Spěvákovou. Řada našich studentů o psychologii uvažuje jako o svém budoucím oboru, proto se beseda setkala se skvělým ohlasem.

POSLEDNÍ ÚSPĚŠNÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022:

9.5. se v rámci výuky ZSV žáci II.A6 zúčastnili miniexkurze zaměřené na lokální situaci a život v Hejčíně a přilehlých městských čtvrtích. Přímo v terénu měli naši studenti možnost vidět ukázky nakládání s veřejným prostorem, nesourodé architektury, péče o zelené plochy a další.

28.4. se skupina deseti budoucích studentů latiny s Mgr. Ondrákem zúčastnila v Praze IX. ročníku celostátní vzdělávací a popularizační přehlídky DEN LATINY. Na FF UK Praha si studenti měli možnost sami sestavit program z vybraných přednášek a workshopů. O akci byl obrovský zájem, účastnilo se asi 500 studentů se svými učiteli z celé ČR. Program se setkal s velmi dobrou odezvou.

26.4. se 27 studentů ZSV a PSVS pod vedením Mgr. Ondráka a Mgr. Kalandrové zůčastnilo exkurze SALON REPUBLIKY do Hradce Králové. Během příjemné procházky centrem tohoto elegantního města měli naši žáci možnost seznámit se s řadou moderních i starých památek architektury, poznat dílo J. Kotěry, J. Gočára, B. Slámy a dalších významných osobností. Součástí programu byl i výstup na Bílou věž a návštěva interaktivní výstavy Cesta města v hradeckém Kotěrově muzeu.

29.3. se žáci latinského maturitního semináře pod vedením Mgr. Ondráka zúčastnili závěrečné exkurze do Šternberka. Absolvovali procházku zaměřenou na lokální památky města a latinské nápisy a ve druhé části pak návštěvu augustiniánského kláštera a kostela P. Marie a hradního exterieru. Tímto praktickým cvičením se tak příjemným způsobem uzavřel kurs latiny.

KONALO SE V ROCE 2021:

Naše předmětová komise se v rámci projektu Občanka na dálku účastní tvorby výukových materiálů, které jsou užitečným nástrojem výuky například v době distanční výuky. Materiály jsou všem přístpné na webu:   https://www.nedatovano.cz/obcanka-na-dalku-1

14.12.2021 se v rámci semináře latiny uskutečnila první část miniexkurze k projektu: Latinské epigrafické památky v Olomouci.

Ve spolupráci s VOŠ Caritas Olomouc se dne 8.12. pro skupinu MSVS 21 konal workshop věnovaný programům humanitární pomoci. Děkujeme za velmi zajímavé interaktivní uvedení do problematiky humanitární práce

24.11. se studenti předmaturitního semináře a zájemci z řad maturantů zúčastnili prezentace dobrovolnických programů Maltézské pomoci.

23.11. se zájemci z řad předmaturitních a maturitních ročníků mohli zúčastnit online přednášky věnované situaci žen a škol v Afgánistánu. Program byl velmi autentickým svědectvím a nabídl jedinečný vhled do poměrů v současné afgánské společnosti.

16. 11. proběhl 3. ročník projektu pro SVS Studenti mezi hroby, který doplňue učivo psychologie. Zúčastnily se dvě skupiny předmaturitního semináře, které na hřbitově v Neředíně absolvovaly program věnovaný i památce významných osobností, které jsou zde pohřbeny.

10. 11. v 10:00 hodin na naší škole pamětník pan Reinol slavnostně otevřel výstavu Deník Ruth Meierové. Výstava dokumentuje válečné osudy židovské dívky a dVýstavu organizujeme ve spolupráci s kulturním a vzdělávacím centrem brněnské židovské obce.

Exkurze Židovské památky Brno + slíbený workshop pro zájemce z řad studentů SVS proběhla s velkým úspěchem 19.října 2021. Studenti absolvovali komponovaný celodenní program spojený i s návštěvou významných historických míst a památek Brna. Zlatým hřebem byla návštěva synagogy Agudas Achim a vily Löw Beer.
Exkurzi Po stopách Santiniho jsme tématicky rozšířili o připomínku moderních českých architektů. Tak vznikla myšlenka uspořádat exkurzi do Prahy u příležitosti 150 let moderní české architektury. Tato exkurze se konala 14.října 2021 a 41 našich žáků 2. - 4. ročníků nvštívilo zajímavá, leckdy nepříliš známá místa. Vrcholem byla velkolepá expozice v Jízdárně Pražského hradu a návštěva kubistické expozice v domě U Černé Matky Boží.

V úterý 7.9. 2021 v úvodní hodině předmaturitního společenskovědního semináře proběhla zajímavá beseda se studentkou psychologie Hankou Spěvákovou. Naši žáci měli možnost bezprostředně se ptát na vše, co je spojeno s vysokoškolským studiem psychologie a přijímacího řízení. Hance děkujeme za perfektně připravenou besedu!

7.9.2021 jsme již tradičně se skupinou latinských seminaristů navštívili Informační centrum a prodejnu skript UPOL v Olomouci. Účastníci kvitovali nejen možnost zakoupení aktuální učebnice, ale i bohatou nabídku studijních materiálů a služeb.

1.6.2021 jsme na besedě pro seminář PSVS 22 přivítali arabistku a cestovatelku Lenku Hrabalovou, která velmi poutavě vyprávěla nejen o historii a kultuře arabských zemí a islámu, ale zároveň i zajímavě interpretovala aktuální dění severu Afriky a blízkého východu. Děkujeme

25.5.2021 naši seminaristé PSVS 22 absolvovali v chrámu anny Marie Sněžné v Olomouci interaktivní program věnovaný liturgii a liturgickému prostoru.

Ještě v závěru distanční výuky se nám podařilo realizovat online workshop pro předmaturitní seminář PSVS 22 na téma "humanitární práce". Děkujeme kolegům z VOŠ Caritas za vemi zajímavou prezentaci!

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH:

I v době mimořádných opatření máme skvělé zprávy o úspěších našich žáků:

V posledním ročníku celostátního kola latinské olympiády Certamen Latinum 2020/21 obsadil Jan Schneider skvělé 7. místo.

Kateřina Barotová obsadila 3. místo v esejistické soutěži Knihovny Václava Havla.

Marie Zatloukalová (IV.A6) postoupila mezi nejlepších 20 účastníků soutěže o religionistickou esej roku.

V právnické soutěži (Moot Court) naše družstva žáků VII.B8 obsadila 2. a 3. - 5. místo. Všem srdečně gratulujeme!

STARŠÍ AKTIVITY:

28.1.2020 se konalo školní kolo latinské olympiády Certamen Latinum. Vítězkami se po slušném výkonu staly A. Stavělová z VIII.A8 a L. Vojtová z VI.B6. Naše vítězky by měly možnost postoupit do zemského kola soutěže. Vzhledem k epidemii a mimořádné situaci všek pro tento rok byla vyšší kola školních soutěží zrušena.

13.12. 1. kolo Mezinárodní filosofické olympiády. Do národního kola, které se uskuteční 14.2., se probojovaly studentky předmaturitních ročníků: A. Machalová, K. Kubešová, K. Králová a M. Benešová. Napíší esej tentokrát v cizím jazyce. Dva  vítězové nár. kola budou reprezentovat  ČR v Lisabonu. Pořádá FF UP pod záštitou UNESCO - gratulujeme!

V posledním předvánočním semináři roku 2020 se podařilo za stoprocentní účasti členů semináře PSVS 22 uskutečnit druhý ročník projektu "Studenti mezi hroby", který je věnován připomenutí památky významných osobností, které spočinuly na neředínském hřbitově. Projekt zároveň otevírá téma času a paměti, kterému se věnujeme mimo jiné v psychologii osobnosti.

Skupina maturitního společenskovědního semináře a několik dalších zájemců navštívila 19.prosince 2019 knihovnu Centra Aletti Olomouc. Absolvovali jsme prohlídku knihovny spojenou s ukázkou starých vydání děl některých klasiků. Příjemně jsme tak zakončili předvánoční výuku.

Studenti latiny se 12. prosince v rámci posledního předvánočního semináře vypravili na komentovanou procházku městem zaměřnou na dochované latinské nápisy.

9.prosince 2019 naši studenti - maturanti v rámci rozšíření sociologie (město a architektura) absolvovali komentovanou procházku městem a prohlídku Domu u parku.

V rámci předmaturitního semináře ve dnech 4. a 12. 12.2019 se žáci dvou skupin našich SVS zúčastnili výukového miniprojektu "Studenti mezi hroby". Účastníkům se mezi hroby líbilo, o čemž svědčí několik příznivých ohlasů na akci.

Ve dnech 3.a 5.12. 2019 se uskutečnil pro žáky 4 skupin našich seminářů výukový blok o finanční gramotnosti.

Od 14. listopadu máme samostatnou knihovnu ZSV a latiny, která nese jméno pana PhDr. Milana Justa, bývalého polistopadového ředitele naší školy. Do knihovny jsou všichni srdečně zváni.

Dne 16.10.2019 skupina 43 žáků maturitních a předmaturitních ročníků podnikla poznávací exkurzi "Po stopách Freuda, Janáčka a Palackého" do Příbora, Hukvald, Štramberku a Hodslavic.

Navštívili jsme Freudův rodný dům a další památky historického města Příbora, oboru a památník L. Janáčka v Hukvaldech, pamětihodnosti Štramberku a rodný dům F. Palackého a další objekty v Hodslavicích.

I přes ne úplně ideální počasí se nám podařilo podniknout pestrou a snad pro všechny účastníky atraktivní exkurzi, která příjemně oživila výuku.

Fotodokumentaci najdete na Facebooku školy.

Na samém konci školního roku 2018/19 absolvovala veká skupina zájemců v rámci projektového dne "Ukaž, co umíš" interaktivní exkurzi

"Deset zastavení k urbanismu a environmentálním problémům Olomouce".

Věřím, že i přes urputné vedro se netradiční procházka po neobvyklých místech Olomouce líbila. Svědčily o tom i živé ohlasy a komentáře některých účastníků.

Bude-li zájem, jsou připraveny miniexkurze i na další neobvyklá místa.      

V červnu 2019 se 25 žáků našich společenskovědních seminářů v Brně zúčastnilo celodenního workshopu na téma Dějiny judaismu a novodobé dějiny židovského národa na našem území. Součástí programu byla kromě procházky po židovských pamětihodnostech Brna i prohlídka moderní synagogy na Křenové a návštěva pobočky Židovské obce v Brně.

 

Dne 19.3.2018 uspořádalo Klasické a španělské gymnázium Brno – Bystrc zemské kolo latinské olympiády Certamen Latinum.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích.

V kategorii A (žáci studují latinu méně než 2 roky) vybojoval pro naši školu skvělé druhé místo a postup do celostátního kola Matěj Mičulka (IV.A).

Informace o organizaci soutěže a výsledky nastávajícího celostátního kola najdete na http://www.talentovani.cz

 

V pátek 15.12.2017 žáci předmaturitních seinářů absolvovali přednášku a workshop na Teologické fakultě UP v Olomouci.
V pátek 7.4. se uskutečnilo oblastní finále (za Moravu a Slezsko) Právnické soutěže na Právnické fakultě v Olomouci (Mezinárodní středoškolský moot court). Za naši školu byla vybrána do tohoto kola dvě družstva z celkových osmi – Tereza Katrňáková (3.B), Johana Krutilová (3.B), Dominika Korcanová (4.A6), Markéta Tománková (4.A6).  Děvčata po skvělém výkonu obsadila druhé a třetí místo. Gratulujeme!
Dne 31.1.2017 se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo lainské olympiásy "Certamen Latinum".
V kategorii A zvítězili po velmi dobrém výkonu Matěj Mičulka (III.A) a Kryštof Dokoupil (IV.A).

Dne 28.6.2016 se konala přírodvědná a společenskovědní exkurze třídy I.B na Pálavu a do Mikulova. Procházku zámkem a starým židovským městem jsme zakončili návštěvou nvě zrekonstruované synagogy s expozicí "Maharal - židovská vzdělanost".

Dne 25.1.2016 navštívili žáci třídy I.B v rámci společenskovědní exkurze pražské Národní divadlo a Kancelář prezidenta republiky. (Fotografie v galerii)

V celostátním kole latinské olympiády Certamen Latinum 2015 obsadil Pavel Tříska z VIII.A8 první místo. K jedinečnému úspěchu gratuujeme!