Přijímací zkoušky / Entrance Exams

1. ročník

Přijímací zkoušky na Anglickou sekci se konají pouze z českého jazyka a matematiky. Kompletní ilustrační testy z roku 2015 pro šestileté gymnázium najdete na http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-sestileta-gymnazia-1404035120.html. Termín přijímacích zkoušek do šestiletého gymnázia bude upřesněn (letos to bylo 18. a 20. dubna 2017)

V prvním ročníku začínáme učebnicí English File Pre-Intermediate - Third Edition, je tedy nezbytně nutné, aby uchazeči o studium již měli solidní znalosti anglického jazyka na úrovni A2, což přibližně* odpovídá jazykovým schopnostem jedničkářů** sedmých tříd ZŠ (úroveň učebnic Elementary, např. Project II, (New) Opportunities Elementary, Interchange I). Svou úroveň angličtiny si můžete ověřit i online, např:

pozn.:

*různé školy se dostanou na různou úroveň angličtiny

**není jednička jako jednička, vždyť víme:-)

3. ročník

V případě volných míst (ještě nevíme, počkejte:-) vypisujeme PZ na vyšší šestileté gymnázium (pro žáky 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Požadovaná vstupní úroveň AJ je B1+/B2, ve třetím ročníku začínáme učebnicí English File Upper-Intermediate - Third Edition. Doporučujeme vyzkoušet nějaký online test na B2, třeba iDnes.cz - rozřazovací test úrovně Intermediate (B2)