Světová škola

Od roku 2016 je Gymnázium Olomouc-Hejčín také světovou školou. Přesně v tomto roce se totiž naše škola zapojila do tohoto projektu a stali jsme se platnou certifikovanou světovou školou. Na tomto projektu se na našem gymnáziu podílí studenti všech oborů - osmiletého, šestiletého a čtyřletého - hlavně starší studenti školy. Pravidelně pořádáme tématicky zameřené projektové dny.

I tento rok jsme přichystali projektový den, tentokrát zaměřený na šikanu a násilí. Více naleznete na webu www.deti.svetovaskolahejcin.cz

Všechny informace o světové škole naleznete na webu www.svetovaskolahejcin.cz