Maturitní zkoušky

 

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2017/2018 a přihlašování žáků si můžete přečíst ve 43. čísle Maturitního zpravodaje.


Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období MZ2018


V souladu § 8 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje témata pro zpracování školních zkušebních úloh - 3. část pracovních listů z cizích jazyků

anglický jazyk

německý jazyk

španělský jazyk

francouzský jazyk

ruský jazyk 


Stanovení podmínek maturitní zkoušky

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutím MŠMT č. j.: MSMT-23045/2014-1 určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové (školní) části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek. V následujících souborech jsou uvedeny souhrnné informace o podobě profilové i společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu roku 2017. 

V souladu § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a § 16 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam témat pro profilovou část maturitní zkoušky:

Anglický jazyk
Anglický jazyk - šestileté studium
Německý jazyk
Španělský jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Výtvarná výchova
Hudební výchova

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2018.

  • 11. dubna 2018 - písemná práce z českého jazyka a literatury
  • pracovní dny v období od 2. května 2018 do 9. května 2018 - zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - 2017_jaro

Ke stažení: Sdělení MŠMT - termíny SČMZ_jaro 2018


V souladu § 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje školní seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury:

Školní seznam literárních děl


Katalogy požadavků ke společné části maturitní zkoušky (státní maturita) jsou uvedeny na stránce
nebo si je můžete stáhnout přímo z těchto stránek:

Další informace včetně příslušné legislativy najdete na http://www.novamaturita.cz/ 

Aktuální informace o maturitních zkouškách najdete také na nástěnce "Maturitní zkoušky" vedle kanceláře zástupce ředitele na budově A.