Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 ještě nebylo zahájeno.

Ředitel školy stanoví nejpozději do 31. ledna 2018 kritéria přijímacího řízení. 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Studijní obor osmiletý – 30 žáků
Studijní obor šestiletý – 60 žáků
Studijní obor čtyřletý – 90 žáků