Debatní klub Olomouc při Gymnáziu Olomouc - Hejčín

ČDSCo je debatování

Debatování je druh neformálního vzdělávání. Účastníkům debatních klání přináší debatování mnoho pozitiv. Rozvíjí u studentů schopnosti, které zužitkují ve svém budoucím životě, podporuje socializaci a navazování nových kontaktů a to jak na úrovni národní, tak mezinárodní. Také se díky debatování lze podívat do zahraničí, na mezinárodní debatní turnaje, letní debatní školy a na mnoho jiných zajímavých akcí, které naši zahraniční kolegové pořádají.  

Jak je psáno výše, debata rozvíjí schopnosti pro budoucí život. Konkrétně jde o logické uvažování, kritické myšlení, schopnost kvalitně analyzovat problémy, rétorické schopnosti, věcné vyjadřování a prezentaci svých myšlenek. To vše jsou na dnešním trhu práce velmi žádané vlastnosti pro dobře placené pozice.

Debata ovšem vede i k zajímání se o svět okolo nás, politiku, ekonomii, právní řády atd. Proto lze u jedinců, kteří prošli nějakým debatním programem předpokládat, že budou mít mnohem širší rozhled než jejich vrstevníci, kteří nedebatovali. Budou mnohem odpovědnější při volbách a to na všech úrovních. Studenti si navíc umí své názory obhájit a tím debatování napomáhá vytvářet demokratickou a politicky odpovědnou společnost.

Česká debatní společnost, z. s.

Česká debatní společnost, z. s. je nestátní, nezisková organizace s celorepublikovou působností, založená v roce 2004, která pořádá vzdělávací, debatní a jiné aktivity pro žáky, studenty a širokou veřejnost. Mezi největší projekty organizace patří celorepublikový debatní turnaj Olomouc Open Cup a mezinárodní debatní turnaj Heart of Europe, celorepubliková Středoškolská debatní soutěž pětičlenných týmů. Významnou aktivitou je podpora sociálně znevýhodněných skupin, osvětová, přednášková a další vzdělávací činnost pro studenty a širokou veřejnost.

 Jak se zapojit

Zastavte se osobně každou středu od 14:00 ve třídě 3A6;

nebo kontaktujte vedoucího Radka Oborného

E-mail: radekoborny@gmail.com

Mobil: 00420 603 938 699