Kroužky a kluby otevřené ve školním roce 2017/2018

Kroužky a kluby otevřené ve školním roce 2017/2018

NÁZEV KROUŽKU/KLUBU

VEDOUCÍ KROUŽKU/KLUBU

Badminton

Mgr. J. Chromá

Debatování v anglickém jazyce

R. Oborný (ext.)

Divadelní kroužek

Mgr. V. Hartlová (ext.)

Florbal

Mgr. J. Daniel

Francouzština pro začátečníky

Mgr. R. Sedláčková

Futsal

Mgr. J. Daniel

Hejčíňan – lidová muzika

Mgr. M. Stánec

Horolezecký klub

Mgr. J. Daniel

Hudba a divadlo za školou

PaedDr. D. Lekešová, Mgr. J. Kvapil

Italština

Mgr. M. Stánec

Klub fyzikálních a chemických soutěží

RNDr. I. Stránská, Mgr. H. Zárubová, Mgr. P. Hamříková

Klub mladých debrujárů

Mgr. Š. Richterková

Klub soutěžících informatiků

Mgr. S. Stěpanov, Mgr. I. Studnička

Kroužek LEGO robotiky

Mgr. J. Kvapil

Latina

Mgr. F. Ondrák

Posilování

Mgr. R. Juřík

Psaní všemi deseti

Mgr. R. Havelková

Psychologický kroužek

Ing., Mgr. H. Vacková

Příprava na didaktické testy

Mgr. B. Menoušková

Ruština

Mgr. J. Soubustová, Ph.D.

Sborový zpěv

PaedDr. L. Dohnalová

Šachový kroužek

Bc. R. Biolek (ext.)

Šplh

Mgr. I. Dostálová

Tvůrčí psaní

Mgr. M. Janíčková

Volejbal

Mgr. I. Dostálová, Mgr. R. Juřík

Výtvarný kroužek

Mgr. J. Vávra