Povinně volitelné předměty

VÝUKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ V PŘEDMATURITNÍM (G876543) ROČNÍKU

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018

Den

Hodina

2PVP

Vyučující

Učebna

Den

Hodina

3PVP

Vyučující

Učebna

pondělí

1. + 2.

CAE21

Mgr. Havranová

BUJ1t

úterý

3. + 4.

CAE31

PhDr. Piechová

BUJ6d

pondělí

1. + 2.

FCE21

Mgr. Mádrová

BUJ6d

úterý

3. + 4.

FCE31

Mgr. Králová

BUJ1t

pondělí

1. + 2.

KA21

PhDr. Sýkorová

BUJ1t

úterý

3. + 4.

FCE32

Mgr. Přidalová

BUJ7t

pondělí

1. + 2.

SBi21

RNDr. Hartmannová

BLABId

úterý

3. + 4.

KA31

Mgr. Suchánková

BUJ9t

pondělí

1. + 2.

SBi22

Mgr. Navrátil

2.A6d

úterý

3. + 4.

KN31

Mgr. Soubustová

AUJ3

pondělí

1. + 2.

SBio21

Mgr. Brauner

1.B6d

úterý

3. + 4.

SBi31

Mgr. Navrátil

BLABId

pondělí

1. + 2.

SDHI21

Mgr. Dvorský

2.B6d

úterý

3. + 4.

SBio31

Mgr. Brauner

1.B6d

pondělí

1. + 2.

SF21

RNDr. Buchta

ALF

úterý

3. + 4.

SD31

Mgr. Glos

7. A8d

pondělí

1. + 2.

SCh21

Mgr. Kovářová

BLCH

úterý

3. + 4.

SCh31

Mgr. Hájek

BLCH

pondělí

1. + 2.

SI21

Mgr. Studnička

AUP1d

úterý

3. + 4.

SM31

Mgr. Studnička

7.B8

pondělí

1. + 2.

SM21

Mgr. Ferenc

3.A

úterý

3. + 4.

SMa31

Mgr. Krčová

5.A6

pondělí

1. + 2.

SPh21

Mgr. Kvapil

BLFd

úterý

3. + 4.

SVS31

Mgr. Ondrák

1.Bd

pondělí

1. + 2.

SVS21

Mgr. Ondrák

7.A8d

úterý

3. + 4.

SZ31

Mgr. Urbášková

AUZd

Den

Hodina

1PVP

Vyučující

Učebna

pátek

1. + 2.

CAE11

Mgr. Hánečková

BUJ1t

pátek

1. + 2.

CAEF11

Mgr. Knápek

BUJ5d

pátek

1. + 2.

FCE11

Mgr. Mádrová

BUJ6d

pátek

1. + 2.

KN11

Mgr. Soubustová

AUJ3

pátek

1. + 2.

SBi11

RNDr. Hartmannová

BLABId

pátek

1. + 2.

SF11

RNDr. Buchta

ALF

pátek

1. + 2.

SCh11

Mgr. Hájek

BLCH

pátek

1. + 2.

SChe11

Mgr. Hamříková

BUCHd

pátek

1. + 2.

SI11

Mgr. Studnička

AUP1d

pátek

1. + 2.

SM11

Mgr. Ferenc

3.A

pátek

1. + 2.

SVS11

Mgr. Solařová

1.Ad

pátek

1. + 2.

SVS12

Mgr. Ondrák

1.Bd

pátek

1. + 2.

SZ11

Mgr. Urbášková

AUZd

Rozpis povinně volitelných předmětů podle tříd - předmaturitní ročník (G876543)

Zkratka

Název povinně volitelného předmětu (PVP)

CAE

Seminář z anglického jazyka – kurz CAE

CAEF

Seminář z anglického jazyka – kurz CAE FAST TRACK

FCE

Seminář z anglického jazyka – kurz FCE

KA

Konverzace v anglickém jazyce

KN

Konverzace v německém jazyce

SBi

Seminář z biologie

SBio

Seminář z biologie v anglickém jazyce

SDHI

Anglicko-český seminář z dějepisu

SD

Seminář z dějepisu

SF

Seminář z fyziky

SCh

Seminář z chemie

SChe

Seminář z chemie v anglickém jazyce

SI

Seminář z informatiky

SM

Seminář z matematiky

SMa

Seminář z matematiky v anglickém jazyce

SPh

Seminář z fyziky v anglickém jazyce

SVS

Společenskovědní seminář

SZ

Seminář ze zeměpisu


VÝUKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ V MATURITNÍM ROČNÍKU (G886644)

VE ŠKOLNÍM ROCE 2017-2018

Den

Hodina

1PVP

Vyučující

Učebna

Den

Hodina

2PVP

Vyučující

Učebna

pondělí

3. + 4.

CAE11

Mgr. Králová

BUJ6d

úterý

1. + 2.

CAE21

Mgr. Králová

BUJ6d

pondělí

3. + 4.

FCE11

Mgr. Navrátilová

BUJ1t

úterý

1. + 2.

DG21

Mgr. Urbánková

8.A8

pondělí

3. + 4.

KFr11

Mgr. Zatloukal

BUJ5d

úterý

1. + 2.

FCE21

Mgr. Navrátilová

BUJ1t

pondělí

3. + 4.

KN11

Mgr. Fuka

3.Bd

úterý

1. + 2.

LS21

Mgr. Havelková

7.A8d

pondělí

3. + 4.

PEK11

Mgr. Havelková

AUP1d

úterý

1. + 2.

SBi21

RNDr. Hartmannová

BLABId

pondělí

3. + 4.

SBi11

RNDr. Hartmannová

BLABId

úterý

1. + 2.

SBio21

Mgr. Brauner

1.B6d

pondělí

3. + 4.

SBio11

Mgr. Brauner

1.B6d

úterý

1. + 2.

SE21

Mgr.  Ing. Vacková

AUZd

pondělí

3. + 4.

SM11

Mgr. Petr

1.Ad

úterý

1. + 2.

SF21

Mgr. Ferenc

ALF

pondělí

3. + 4.

SMa11

RNDr. Pohaněl

5.A6

úterý

1. + 2.

SHi21

Mgr. Dvorský

2.B6d

pondělí

3. + 4.

SVS11

Mgr. Solařová

7.A8d

úterý

1. + 2.

SChe21

Mgr. Hamříková

BUCHd

pondělí

3. + 4.

SZ11

Mgr. Urbášková

AUZd

úterý

1. + 2.

SI21

Mgr. Stěpanov

AUP1d

 

 

 

 

 

úterý

1. + 2.

SVS21

Mgr. Ondrák

2.Bd

Den

Hodina

3PVP

Vyučující

Učebna

Den

Hodina

4PVP

Vyučující

Učebna

středa

5. + 6.

CAE31

Mgr. Králová

6.A6

čtvrtek

1. + 2.

CAE41

Mgr. Králová

BUJ6d

středa

5. + 6.

CPE31

Mgr. Knápek

BUJ6d

čtvrtek

1. + 2.

FCE41

Mgr. Knápek

BUJ1t

středa

5. + 6.

FCE31

Mgr. Sládeček

BUJ9t

čtvrtek

1. + 2.

KA41

Mgr. Loda

BUJ5d

středa

5. + 6.

LR31

Mgr. Ondrák

6.B6

čtvrtek

1. + 2.

LS41

Mgr. Przybylová

2.B6d

středa

5. + 6.

PEK31

Mgr. Havelková

AUP1d

čtvrtek

1. + 2.

SBCh41

Mgr. Navrátil

1.B6d

středa

5. + 6.

SBCa31

Mgr. Brauner

BLABId

čtvrtek

1. + 2.

SD41

Mgr. Glos

7. A8d

středa

5. + 6.

SF31

Mgr. Ferenc

ALF

čtvrtek

1. + 2.

SE41

Mgr. Ing. Vacková

3.Bd

středa

5. + 6.

SCh31

Mgr. Kovářová

BUCHd

čtvrtek

1. + 2.

SGe41

Mgr. Polednová

AUZd

středa

5. + 6.

SM31

Mgr. Petr

1.Ad

čtvrtek

1. + 2.

SCh41

Mgr. Kovářová

BLABId

středa

5. + 6.

SVS31

Mgr. Solařová

7.B8

čtvrtek

1. + 2.

SI41

Mgr. Stěpanov

AUP1d

středa

5. + 6.

SVV31

Mgr. Vávra

AUVV1

čtvrtek

1. + 2.

SM41

Mgr. Ferenc

8.A8

 

 

 

 

 

čtvrtek

1. + 2.

SPh41

RNDr. Stránská

BLFd

 

 

 

 

 

čtvrtek

1. + 2.

SVS41

Mgr. Solařová

4.A6d

Rozpis povinně volitelných předmětů podle tříd - maturitní ročník (G886644)

Zkratka

Název povinně volitelného předmětu (PVP)

CAE

Seminář z anglického jazyka – kurz CAE

CPE

Seminář z anglického jazyka – kurz CPE

DG

Deskriptivní geometrie

FCE

Seminář z anglického jazyka – kurz FCE

KA

Konverzace v anglickém jazyce

KFr

Konverzace ve francouzském jazyce

KN

Konverzace v německém jazyce

LR

Latinská a řecká odborná terminologie

LS

Literární seminář

PEK

Písemná a elektronická komunikace

SBCa

Seminář z biochemie v anglickém jazyce

SBCh

Seminář z biochemie

SBi

Seminář z biologie

SBio

Seminář z biologie v anglickém jazyce

SD

Seminář z dějepisu

SE

Seminář z ekonomie

SF

Seminář z fyziky

Sge

Seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce

SHi

Seminář z dějepisu v anglickém jazyce

SCh

Seminář z chemie

SChe

Seminář z chemie v anglickém jazyce

SI

Seminář z informatiky

SM

Seminář z matematiky

SMa

Seminář z matematiky v anglickém jazyce

SPh

Seminář z fyziky v anglickém jazyce

SVS

Společenskovědní seminář

SVV

Seminář z výtvarné výchovy

SZ

Seminář ze zeměpisu