Informace pro přijaté žáky


Výsledkové listiny šestiletého a osmiletého studia byly aktualizovány v souvislosti se započítáním výsledků náhradních termínů.


Na žádost zákonného zástupce uchazeče škola vystaví "potvrzení o přijetí". Formulář ke stažení zde. Před uplatněním zápisového lístku ve škole, bude školou do formuláře "potvrzení o přijetí" doplněna informace, že uchazeč nepotvrdil svůj úmysl vzdělávat se v dané škole podle § 60g odst. 6 školského zákona.


Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ (§ 60godst. 6 školského zákona). 


Úřední hodiny pro podávání zápisových lístků:

800 - 1200 

1230 - 1500 

tel.: 585 711 113