Informace pro přijaté žáky

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 ještě nebylo zahájeno.