O nás / About Us

 • Anglická sekce vznikla v roce 1991 na základě dohody vlády ČR a Velké Británie o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury. Jsme první státní česko-anglické gymnázium v ČR s více než pětadvacetiletou tradicí, na které se neplatí školné.
 • Každým rokem otevíráme dvě třídy pro nové studenty z řad absolventů 7. ročníků základních škol nebo 2. ročníků osmiletých gymnázií. Po složení rozdílových zkoušek z angličtiny umožňujeme mimořádně nadaným studentům studovat na bilingvní sekci od 3. ročníku.
 • V 1. a 2. ročníku výrazně navyšujeme dotaci hodin anglického jazyka (8 hodin týdně).
 • Od 3. ročníku u nás probíhá výuka předmětů Mathematics, Physics, History, Geography, Biology a Chemistry v anglickém jazyce.
 • Široké spektrum volitelných předmětů v českém i anglickém jazyce v 5. a 6. ročníku umožňuje našim studentům specializaci s ohledem na budoucí povolání.
 • Jazykovou výuku doplňujeme druhým cizím jazykem (němčina, španělština, francouzština, ruština) již od 1. ročníku.
 • Standardní výstupní jazyková úroveň maturantů z anglického jazyka je C1, nejlepší studenti dosahují úrovně C2. Připravujeme studenty na mezinárodní jazykové zkoušky nejvyšší úrovně (CAE, CPE).
 • Výuku u nás vedou zkušení čeští učitelé a zahraniční lektoři.
 • Spolupracujeme se školami a univerzitami v ČR, USA, Nizozemsku a dalších zemích.
 • Využíváme zdroje z Evropských strukturálních fondů na podporu rozvoje bilingvní výuky na naší škole a dalších školách v ČR.
 • Realizujeme výměnné pobyty a podporujeme studium v zahraničí za pomoci Open Society Fund a United World College.
 • V učebním plánu spojujeme prvky českého a britské vzdělávacího systému. Naši absolventi mají až 100% úspěšnost v příjímacím řízení na prestižní české a světové univerzity a vysoké školy a posléze nacházejí vynikající uplatnění na mezinárodním trhu práce a ve všech oblastech společenského života.