Obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 budou stanoveny ředitelem školy v řádném termínu.