Kontakty / Contacts

Jméno                                         
Telefon         
Mail Kancelář Poznámka
RNDr. Karel Pohaněl 775 369 167 pohanel@gytool.cz BKZŘ - kabinet zástupce ředitele - budova B Statutární zástupce ředitele a zástupce ředitele pro anglickou sekci
PhDr. Alena Adamíková 585 711 109 adamikova@gytool.cz AKZ - kabinet zástupce ředitele - budova A Zástupkyně ředitele pro pedagogické záležitosti
Mgr. František Brauner, Ph.D. 585 711 165 brauner@gytool.cz BPBI - přípravna biologie třídní učitel - IV.B6
Mgr. Jan Dvorský 585 711 164 dvorsky@gytool.cz BKD - kabinet dějepisu třídní učitel - IV.A6
Mgr. Júlia Faberová 585 711 173 faberova@gytool.cz BKM - kabinet matematiky
Mgr. Pavla Hamříková 585 711 151 hamrikova@gytool.cz BKF - kabinet fyziky
Timothy Jones 585 711 181 jones@gytool.cz BKJ2 - kabinet jazyků 2
Mgr. Jakub Knápek 585 711 173 knapek@gytool.cz BKA2 - kabinet anglického jazyka 2
Mgr. Magda Králová 585 711 171 kralova@gytool.cz BKA1 - kabinet anglického jazyka 1
Mgr. Ivana Krčová 585 711 174 krcova@gytool.cz BKM - kabinet matematiky třídní učitelka - I.B6
Mgr. Jiří Kvapil 585 711 143

kvapil@gytool.cz

AKF - kabinet fyziky
Mgr. Markéta Letáková 585 711 166 letakova@gytool.cz BKBI - kabinet biologie třídní učitelka - I.A6
Mgr. David Gregory Loda 585 711 171 loda@gytool.cz BKA1 - kabinet anglického jazyka 1
Mgr. Hana Mádrová 585 711 171 svecova@gytool.cz BKA1 - kabinet anglického jazyka 1 Předsedkyně předmětové komise anglického jazyka na šestiletém studiu
Mgr. Lucie Mc Mullin, B.A. M.A. 585 711 183 McMullin@gytool.cz BKŽ - žákovská knihovna
Mgr. Bohdana Menoušková 585 711 115 menouskova@gytool.cz AKČ - kabinet českého jazyka třídní učitelka - III.A6
Mgr. Lucie Navrátilová 585 711 182 navratilova@gytool.cz BKZ - kabinet zeměpisu třídní učitelka - VI.A6
Mgr. Hana Nezvalová 585 711 171 nezvalova@gytool.cz BKA1 - kabinet anglického jazyka 1 třídní učitelka - II.B6
PhDr. Jana Piechová 585 711 171 piechova@gytool.cz BKA1 - kabinet anglického jazyka 1
Mgr. Ivana Polednová 585 711 182 polednova@gytool.cz BKZ - kabinet zeměpisu třídní učitelka - V.B6
Mgr. Renata Sedláčková 585 711 115 sedlackova@gytool.cz AKČ - kabinet českého jazyka třídní učitelka - VI.B6
RNDr. Iva Stránská 585 711 151 stranska@gytool.cz BKF - kabinet fyziky třídní učitelka - V.A6
Mgr. Jana Suchánková 585 711 183 suchankova@gytool.cz BKŽ - žákovská knihovna
Mgr. Pavla Swidrová 585 711 173 swidrova@gytool.cz BKA2 - kabinet anglického jazyka 2 třídní učitelka - III.B6
PhDr. Silvie Sýkorová 585 711 164 sykorova@gytool.cz
BKD - kabinet dějepisu třídní učitelka - II.A6
Mgr. Hana Vasiljevová 585 711 166 vasiljevova@gytool.cz BKBI - kabinet biologie
Mgr. Dana Vojtovičová 585 711 151 vojtovicova@gytool.cz BKF - kabinet fyziky