Učitelé / Teachers

PhDr. Adamíková Alena

zástupkyně ředitele pro Anglickou sekci
 •   585711172
 •   adamikova@gytool.cz
Více

Mgr. Brauner František, Ph.D.

třídní učitel - V.B6
 •   585 711 165
 •   brauner@gytool.cz
Více

Castellar Sanchez  Antonio

učitel
 •   585711167
 •   castellar@gytool.cz
Více

Mgr. Dvorský Jan

třídní učitel - V.A6
 •   585 711 164
 •   dvorsky@gytool.cz
Více

Mgr. Faberová Júlia

učitelka
 •   585 711 174
 •   faberova@gytool.cz
Více

Mgr. Hajdu Jitka

učitelka
 •   585711181
 •   hajdu@gytool.cz
Více

Mgr. Hamříková Pavla

třídní učitelka - IV.B6
 •   585 711 151
 •   hamrikova@gytool.cz
Více

Mgr. Havranová Kateřina

učitelka
 •   585 711 181
 •   havranova@gytool.cz
Více

PhDr. Hubáčková Jana

třídní učitelka - I.A6
 •   585 711 121
 •   hubackova@gytool.cz
Více

Jones Timothy

učitel
 •   585711171
 •   jones@gytool.cz
Více

Mgr. Knápek Jakub

učitel
 •   585711171
 •   knapek@gytool.cz
Více

Mgr. Králová Magda

učitelka
 •   585 711 173
 •   kralova@gytool.cz
Více

Mgr. Krčová Ivana

třídní učitelka - II.B6
 •   585 711 174
 •   krcova@gytool.cz
Více

Mgr. Krejčířová Lucie

učitelka - mateřská dovolená
 •   585 711 182
 •   krejcirova@gytool.cz
Více

Mgr. Kvapil Jiří

třídní učitel - VII.A8
 •   585 711 143
 •   kvapil@gytool.cz
Více

Mgr. Letáková Markéta, PhD.

třídní učitelka - II.A6
 •   585 711 165
 •   letakova@gytool.cz
Více

Mgr. Mádrová Hana

učitelka
 •   585 711 171
 •   svecova@gytool.cz
Více

Mgr. Mc Mullin Lucie

učitelka
 •   585 711 183
 •   McMullin@gytool.cz
Více

Mgr. Menoušková Bohdana

třídní učitelka - IV.A6
 •   585 711 115
 •   menouskova@gytool.cz
Více

Mgr. Navrátil Lubor, Ph.D.

učitel
 •   585 711 166
 •   lnavratil@gytool.cz
Více

Mgr. Navrátilová Lucie

učitelka
 •   585 711 173
 •   navratilova@gytool.cz
Více

Mgr. Nezvalová Hana

třídní učitelka - III.B6
 •   585 711 171
 •   nezvalova@gytool.cz
Více

PhDr. Piechová Jana

učitelka
 •   585 711 173
 •   piechova@gytool.cz
Více

RNDr. Pohaněl Karel

statutární zástupce ředitele
 •   585711109
 •   pohanel@gytool.cz
Více

Mgr. Polednová Ivana

třídní učitelka - VI.B6
 •   585 711 182
 •   polednova@gytool.cz
Více

Mgr. Riemel Tomáš

učitel
 •   585 711 174
 •   riemel@gytool.cz
Více

RNDr. Stránská Iva

třídní učitelka - VI.A6
 •   585 711 151
 •   stranska@gytool.cz
Více

Mgr. Suchánková Jana

třídní učitelka - I.B6
 •   585 711 183
 •   suchankova@gytool.cz
Více

PhDr. Sýkorová Silvie

třídní učitelka - III.A6
 •   585 711 164
 •   sykorova@gytool.cz
Více

Mgr. Vasiljevová Hana

učitelka
 •   585 711 166
 •   vasiljevova@gytool.cz
Více

Vítámvásová Lorraine

učitelka
 •   585711183
 •   vitamvasova@gytool.cz
Více

Mgr. Vojtovičová Dana

učitelka
 •   585 711 151
 •   vojtovicova@gytool.cz
Více