Informace o škole

Gymnázium, Olomouc - Hejčín,

Tomkova 45, 779 00 Olomouc

 

IČO: 00601799 
DIČ: CZ00601799 
IZO gymnázium: 000601799 
REDIZO: 600016927 
Číslo účtu: 9731811/0100 

Ředitel školy: PhDr. Karel Goš
ID datové schránky: gd6fc9p


 • Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj. 
 • Za 60 let své existence jsme si vydobyli díky svým výsledkům významné místo mezi středními školami, a to nejen v rámci našeho kraje, ale i celé republiky.
 • Jsme otevřenou, moderní, dynamicky se rozvíjející školu, která připravuje své žáky nejen pro studium na vysoké škole, kam nastupuje téměř 100% absolventů, ale i pro řešení běžných problémů praktického života.
 • Hlavní předností našich absolventů je samostatné myšlení, tvořivost a adaptabilita.
 • Velice se vyplácí symbióza čtyřletého a osmiletého studia s šestiletým česko-anglickým studiem. Česká strana obohatila učební osnovy tradičním systematickým přístupem, anglická mimo jiné významně zkvalitnila výuku anglického jazyka na celé škole. Vysoká úroveň výuky jazyků, i díky rodilým mluvčím, již umožnila desítkám studentů získat stipendia na zahraničních středních školách, především v USA a Velké Británii.  
 • Partnerské vztahy máme s několika evropskými gymnázii ze Švýcarska, Holandska, Francie a Španělska. Připravujeme spolupráci se školami ve Skotsku, Německu a Švédsku. Naši školu dále pravidelně navštěvují studenti středních škol amerického partnerského města  Owensboro a my posíláme své studenty k nim.  
 • Jsme partnerskou školou Univerzity Palackého v Olomouci a fakult řady univerzit nejen v rámci České republiky.  
 • Výuka na škole je plně aprobovaná a gymnázium má mladý pedagogický sbor.  Učitelé jsou motivováni využívat ve výuce moderní výukové prostředky. 
 • Gymnázium má moderní výukové prostory včetně rozlehlého sportovního areálu.  Klademe důraz na spolupráci s rodiči a všemi sociálními partnery školy.

S kvalitou výchovně vzdělávacího procesu souvisí následující údaje:
  • Areál školy vyniká výhodnou polohou blízko centra města (cca 15 minut pěšky od centra Olomouce) s dobrou dopravní dostupností. Další předností je mimořádně rozlehlý pozemek (cca 2 ha). V areálu jsou umístěna velká parkoviště pro učitele, žáky i další návštěvníky.
  • Škola disponuje čtyřmi budovami, interně označených jako budova A (původní budova Tomkova 45), budova B (přístavba z roku 1997), budova C (Dolní Hejčínská 8), budova D (stravovací areál kuchyně s jídelnou). 
  • Součástí školy je rozsáhlý venkovní sportovní areál: fotbalové hřiště, tenisový dvojkurt, hřiště na házenou, košíkovou, odbíjenou, hřiště na plážový volejbal, hřiště na baseball. Vnitřní sportovní areál tvoří dvě velké tělocvičny (TV1, TV2), gymnastický sál a posilovna.
  • Mimo vyučování nabízí škola kapacity sportovního areálu (vnitřní i venkovní) k pronájmu. V případě zájmu kontaktujte správce TV areálu - viz kontakty
  • Ceník pronajímaných tělovýchovných kapacit:
   • Velká tělocvična s příslušenstvím: 490,- Kč/hod.
   • Gymnastický sál s příslušenstvím: 350,- Kč/hod.
   • Posilovna: 200,- Kč/hod.
   • Fotbalové hřiště: 550.- Kč/hod.
   • Asfaltové hřiště: 190,- Kč/hod.
   • Hřiště na plážový volejbal: 200,- Kč/hod

 • V objektu školy je ordinace zubního lékaře.
 • Škola nemá vlastní internát, ale můžeme doporučit ubytování:
 • Na internátě Střední zdravotnické školy a VOŠz Olomouc E. Pöttinga, Pöttingova 2 (tel.: 585 223 145, e-mail: domov@epol.cz), cena ubytování 1250,- Kč měsíčně pro žáka, podrobnosti najdete na http://www.epol.cz/
 • Na internátě Střední odborné školy Olomouc, Na Vlčinci 3 (tel. do 12:00 hod.: 585 556 118, od 12:00 do 06:00 hod.: 585 556 142), cena ubytování 1200,- Kč měsíčně pro žáka, podrobnosti najdete na http://sslch.pat.esmedia.cz/ubytovani-domov-mladeze-k_9.html

 • Gymnázium Olomouc - Hejčín – získalo od školního roku 2002/2003 licenci pro provozování zkoušek Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (http://www.osd.at/), a to jako tzv. otevřené centrum, poskytující zkoušky i pro zájemce zvenčí, čímž se liší od tzv. uzavřených center, kterých je v České republice sice několik, ale které poskytují tyto zkoušky pouze svým studentům.

 • Vysoká jazyková úroveň již umožnila desítkám studentů získat dlouhodobá stipendia na zahraničních středních školách, především v USA, Irsku a Velké Británii

 • Tradice dobré spolupráce s Univerzitou Palackého (zejména s filozofickou fakultou, přírodovědeckou fakultou, pedagogickou fakultou a fakultou tělesné kultury) umožňuje kvalifikovanou přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola má statut: "Fakultní škola Univerzity Palackého"


 • Škola má vlastní stravovací areál (budova D). Cena obědů pro žáky ve věku 11 – 14 let je 30,- Kč, pro žáky nad 15 let 33,- Kč. Objednávání stravy a další informace můžete zjistit zde: http://jidelnahejcin.cz