Informace pro nepřijaté žáky

Informace budou aktualizovány v rámci přijímacího řízení do vzdělávání ve školním roce 2019/2020


Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.


Úřední hodiny pro podávání odvolání:

800 - 1200 

1230 - 1500 

tel.: 585 711 113