ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro nepřijaté uchazeče

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ UCHAZEČE

 

Vážení zákonní zástupci, vážení uchazeči,

dne 15. 5. 2024 v systému DIPSY a na úřední desce školy https://www.gytool.cz/o-skole/uredni-deska byl zveřejněn oficiální seznam přijatých uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání, kteří byli přijati.

Tím se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

 

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY:

  • Zákonný zástupce uchazeče/uchazečky může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků.
  • Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Pokud může nápravu učinit ředitel školy a vyhoví odvolání, může rozhodnout o odvolání přímo ředitel školy.
  • Pokud nemůže ředitel školy přímo rozhodnout o odvolání, odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje.
  • V případě, že je uchazeč v důsledku opravných nebo podobných prostředků přijat, platí zde výjimka, kdy rozhodnutí na základě odvolacího řízení nemá vliv na přijetí uchazeče do jiného oboru vzdělání, resp. důsledkem může být přijetí do více oborů zároveň, přičemž uchazeč nemá povinnost dopředu oznámit, ve kterém oboru vzdělání se stane žákem.
  • Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.

MANUÁL JAK POSTUPOVAT DÁLE: