ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro nepřijaté uchazeče

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout osobně v kanceláři školy (doporučujeme), vstup do budovy z ulice Tomkova, přízemí, číslo dveří A 164:

  • dne 19. 5. 2023 od 12:30 do 15:30

Upozorňujeme, že rozhodnutí může vyzvednout pouze zákonný zástupce uvedený na přihlášce ke studiu, který se prokáže dokladem totožnosti. Po tomto termínu škola nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odešle prostřednictvím České pošty.

Při vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí lze současně podat: 

odvolání proti nepřijetí ke stažení ve formátuPDF:

odvolání proti nepřijetí ke stažení ve formátu MS Word:

Zákonný zástupce uchazeče/uchazečky může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona) podáním učiněným u Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45, se sídlem školy 779 00 Olomouc, Tomkova 45. 

Pokud zákonný zástupce přijatého uchazeče neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek, budou uvolněná místa nabídnuta v pořadí dalším uchazečům, kteří podali odvolání proti nepřijetí a splnili kritéria přijímacího řízení podle pořadí uchazečů v oficiální výsledkové listině.

Doporučujeme pravidelné sledování webových stránek školy, na kterých budou zveřejňovány aktuální informace.