ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace pro nepřijaté uchazeče

Žádáme zákonné zástupce, aby si Rozhodnutí o nepřijetí vyzvedli osobně na sekretariátu školy (vstup do budovy z ulice Tomkova), přízemí, číslo dveří A 164 ve dnech: 29. 4. 2022 od 12:30 do 15:30 a 2. 5. 2022 od 8:00 do 12:00. Po tomto termínu budou rozhodnutí o nepřijetí odeslána prostřednictvím České pošty.

Při vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí lze okamžitě podat odvolání. Formuláře ke stažení:

Odvolání proti nepřijetí pro obor vzdělání 7941K41 (čtyřleté studium)

Odvolání proti nepřijetí pro obor vzdělání 7943K61 (šestileté dvojjazyčné studium)

Odvolání proti nepřijetí pro obor vzdělání 7941K81 (osmileté studium)

Zákonný zástupce uchazeče/uchazečky může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona), podáním učiněným u Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45, se sídlem školy 779 00 Olomouc, Tomkova 45.

Doporučujeme pravidelné sledování webových stránek školy, na kterých budou zveřejňovány aktuální informace a především aktualizovaná oficiální výsledková listinaPokud zákonný zástupce přijatého uchazeče neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek, budou uvolněná místa nabídnuta v pořadí dalším uchazečům, kteří splnili kritéria přijímacího řízení podle pořadí uchazečů v oficiální výsledkové listině a podali odvolání proti nepřijetí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud umístíte zápisový lístek na druhou školu a dojde ke změně rozhodnutí na Gymnáziu, Olomouc - Hejčín, můžete na základě tohoto rozhodnutí zápisový lístek ze školy stáhnout a odevzdat u nás.